Аз дойдох да ви изясня създалата се на планетата ситуация

АЗ СЪМ Гаутама Буда.

Аз дойдох в този ден, за да ви кажа главното, което сега може да вълнува и тревожи много наши предани ученици.

Аз дойдох да ви изясня създалата се на планетата ситуация.

Независимо, че заседанието на Кармичното Ръководство е в разгара си, вече едва ли нещо може да повлияе на неговия изход. Фактите и събитията в последно време са напълно очевидни, за да се вземе решението, което е назряло и за което аз няма да ви уведомявам.

Обаче съм длъжен да съобщя някои подробности за ситуацията и произтичащата от тези подробности насъщна необходимост за вашите решения и действия.

Вие можете сами, без каквато и да е помощ от нас, да анализирате ситуацията на планетата. И аз мисля, че едва ли някой от вас ще рискува да предположи, че ситуацията се променя към по-добро. По-скоро обратното…

Ние очаквахме това и винаги ви предупреждавахме, че ситуацията на планетата е много тежка и се изисква вашето предано Служение и вашите титанични усилия не просто да се промени ситуацията, а да се пречупи нейния ход и да се насочи в благоприятно русло.

Ние положихме максимални усилия за стабилизиране на ситуацията на планетата, което не мога да кажа за вас.

Твърде тежко е да се признае факта, че всички наши усилия, насочени към това, нашето Учение да покълне в сърцата на колкото е възможно повече индивиди, се сблъскаха с железобетонна стена от неразбирането и съпротивлението на колективното несъзнавано на човечество.

Цикличността на развитието на Вселената и човешкото общество предполага периоди на развитие и периоди на спад. В зависимост от това, доколко човечеството следва Божествения Закон и е готово в по-голямата си част да признае в живота си върховенството на Висшия закон, в критичните точки от неговото развитие може да се случи глобално разрушение или задържане на стабилността на развитието.

Ако се изразя по-точно, ние влязохме в период на неблагоприятно развитие на външните обстоятелства за планетата Земя.

Знаете, и ние много пъти сме давали Учението, че външното проявление точно съответства на вътрешните стремежи на по-голямата част от човечеството на Земята или поне на някаква критична маса от него. Затова се опитвахме чрез нашите Послания да окажем влияние върху съзнанието на най-напредничавата част от човешкото общество, за да можем чрез промяна на съзнанието да повлияем върху ситуацията на планетата.

Нашите усилия бяха постоянни и вие не можете да се оплачете, че сме ви оставяли без указания и ръководство дори за една година.

Ние давахме най-малките подробности, ръководейки се от които би могло лесно да промените своето съзнание в най-кратки срокове.

Възможностите за предаване на нашето Учение са изчерпани.

Всичко в този свят има своето начало и своя край.

Това не означава, че ще изоставим човечеството и ще го предоставим самó на себе си. Не, разбира се, че не.

Но ние си запазваме правото да променим условията на нашето участие в процесите на регулиране на еволюцията на планетата Земя.

Нашата помощ за човечеството ще продължи. Но това ще бъде съвършено различна помощ.

За да се промени съзнанието на човечеството и това да стане в съответствие с изискванията на Божествения Закон за еволюцията, има два основни начина – чрез обучение на основите на Божествената наука посредством предаване на Словото и чрез обучение на основите на Божествената наука посредством връщането на кармата за пропуснатите възможности и грешки.

Към настоящия момент първият начин изчерпи възможностите си. Ние не можем повече да изразходваме напразно Божествената енергия, защото нашите усилия не дадоха плодове.

Затова в най-близко време ви предстои да стигнете до осъзнаване на Божествената Истина от другата страна – чрез страдания и лишения.

Винаги има възможност да се тръгне по по-лекия път. Но тази възможност е отворена само за малко хора, които искрено следват Древното Учение и завинаги са се свързали с Бога.

Останалата част от човечеството, за съжаление, трябва да се сблъска с връщането на кармата, която то само е създало чрез неправилното използване на Божествената енергия.

Необходимо ли е да казвам по какви начини ще бъде върната кармата?

Мисля, че всеки от вас може сам да осъзнае тези начини или да прочете това в нашите предишни Послания, които ние неуморно ви давахме през последните 10 години.

Цялото Учение беше внимателно проверявано от нас и вие не можете да кажете, че не сте го получили във вид, достъпен за разбиране от вас на сегашния етап от еволюционното развитие.

Ние не можем да продължаваме да даваме нещо, което не се търси от вас.

Затова съвсем скоро вие можете да направите твърде много открития, ако прочетете отново нашите Послания през призмата на събитията, които ще се случат в най-близко време.

Всеки човек сам прави своя избор. И всеки човек сам събира плодовете на собствения си избор. И онези от вас, които избрахте света на илюзията и сте очаровани от неговата дяволска привлекателност, вие ще останете в избрания от вас свят.

Онези от вас, които не се поддадоха на магията на илюзорния свят и избраха Божествения свят, ще продължат своята еволюция на ново енергийно ниво.

Цялото Учение за времето за избора и времето за отделяне на зърното от плевелите, и времето за окончателната битка между Светлината и мрака беше давано от нас много пъти.

И сега настъпва период, когато последствията от вашите избори трябва да се проявят на физическия план.

Винаги отначало се прави избор на плана на мислите и чувствата, след това резултатът от този избор се проявява на физическия план.

Днес аз ви казах много повече, отколкото е допустимо за вашето съзнание.

И моята днешна беседа беше насочена в помощ на малцината, на които тази помощ може да бъде оказана.


АЗ СЪМ Гаутама Буда.