Аз дойдох да разруша всички догми във вашето съзнание

АЗ СЪМ Шива!

Аз дойдох!

Колко дълго не ни се предоставяше възможност да общуваме чрез този Посланик.

Аз съм винаги на вашите услуги, но за съжаление вашият свят не ме чества много. Има предани служители, но те са малко и живеят в моята любима Индия.

Изключително рядко могат да се намерят хора сред човечеството на запада, които са ми предани и възприемат моите енергии и вибрации.

Моите енергии и моите вибрации са много трудно поносими за вас. Защото аз целият съм непрекъснато движение. Аз съм и огън, и вода, и въздух. Аз целият съм в непрекъснато движение, в непрекъснат танц.

Но нека да започнем днешната беседа. Аз малко се отвлякох. Описах ви моето състояние. И сега ще можете по-добре да възприемете информацията, която ще ви дам.

Ние сме щастливи, че ни се удаде възможност да продължим работата си чрез нашия Посланик в Русия. Аз винаги съм казвал, че тази страна има огромен и още съвършено неразкрит духовен потенциал.

Русия е като мома за женене. И различни духовни течения и учения се опитват да се настанят в дома ѝ. Но Учението, което трябва да дойде в Русия и да остане там, едва започва да пуска своите корени. Семето още е в земята и кълнове не се виждат.

Но най-важният процес се случи. Семето е посято, почвата е наторена и полята.

И сега ни остава само да чакаме поникването: кога в съзнанието на жителите на Русия ще покара новото съзнание.

Ние извършихме огромна подготвителна работа. Разрушихме догмите на старите религии и защитихме Русия от надмощието на различни съмнителни духовни женихи.

Въпреки цялата си непредсказуемост, Русия притежава вродена взискателност и чистоплътност. Затова ние чакаме и внимателно следим всички процеси, които протичат в тази страна.

Новото съзнание и новото духовно Учение ще дойде тихо и незабелязано, то вече започва да се проявява.

То няма да дойде шумно и гръмко чрез един човек или организация. Новото духовно Учение ще дойде чрез сърцата на хората, които живеят в тази велика страна.

Не мислете, че времето още не е дошло и не мислете, че нищо не се случва. Всички най-важни подготвителни процеси протекоха и на финия план, и на физическия план.

Стотици и хиляди хора са подготвени от нас да приемат новото съзнание, новото мислене, новото Учение в сърцата си.

Чашите са готови. И ние се стремим да налеем във всяка готова чаша толкова енергия, колкото тя може да побере.

Щом напълним чашите на тези малцина, много други ще могат да се докоснат до нашето Учение и да пият от нашата Светлина направо, като се срещат и общуват с нас, Възнесените Владици.

Ние можем да стигнем много близо до местата в Русия, които са все още свободни, чисти и не са заселени. Русия е богата страна. И ще можем да направим тази страна десет, сто пъти по-богата, след като нашето Учение проникне в съзнанието на критичния процент от населението на тази страна. Тя цялата ще се разгърне и ще замре в очакване на чудото, това чудо, което всички знаят, че ще се случи и което всички чакат.

И това чудо на духовно обновление и духовно израстване ще се появи така бързо, както се появяват филизите на бамбука изпод земята. Знаете, че бамбукът спи много дълго в земята, развивайки кореновата си система, но идва време и растението извършва мощен скок, като израства няколко метра нагоре за броени дни.

Ето така ще стане и с Русия. Тя спи и пази своето девствено съзнание до момента, в който ще покълне семето, посято от нас чрез този Посланик и чрез много други.

Единствената Вяра и единственото Учение, съществувало някога на планетата Земята – това е Учението, което сме давали ние, Възнесените Владици. Вярванията и теченията са се наричали по различен начин, изкривявал се е смисълът на даваното, но ние сме давали винаги едно и също Учение.

Настъпи моментът, когато всички трябва да се издигнете над религиозните догми и рамки, в които сте вярвали столетия. Трябва да издигнете своето съзнание толкова, че всички рамки и бариери да престанат да съществуват във вашето съзнание. Вие трябва да се изкачите на онова стъпало, от което се вижда не само единството на всички съществуващи в света религии, но и единството на всички хора, населяващи земното кълбо.

Пречи ви само ограничеността на вашето съзнание.

Аз дойдох, за да разруша в съзнанието ви всички догми и всичко, което столетия ви е пречило да видите лика на Бог, изрисуван не върху стените на църквите, а върху звездното небе, върху облаците...

Аз дойдох и разруших всичко, което можеше да бъде разрушено във вашето съзнание наведнъж, без да нарушавам житейския ви ритъм.

Вие все още не сте в състояние да понесете твърде много енергия.

Аз бях с вас в този ден! АЗ СЪМ Шива!

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.