Аз дойдох да оповестя пред вас края на поредния етап от нашата работа и началото на следващия етап

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл при вас в този ден.

Аз дойдох да обявя пред вас още една победа на Силите на Светлината! Дойдох да оповестя пред вас, че зимният цикъл диктовки, който давахме чрез нашия Посланик, е към своя край.

По време на този цикъл ние успяхме да освободим неимоверно голямо количество Светлина.

Земята на Ашрама на нашия Посланик буквално е пронизана от Светлина.

Действието на това място, в което установихме нашия фокус на Светлина, се разпространява на стотици километри наоколо и дори достига границите на съседните области и Казахстан.

Изпълни се! Аз съм радостен!

И за да не се успокоите и да се задоволите с постигнатото, аз дойдох да ви насоча към изпълнението на текущите задачи на Братството.

Ние постигнахме много, но това е едва началото на нашия път. Ние имаме намерение да закрепим нашето присъствие на земята на Русия и да продължим работата си на физическия план чрез нашия Посланик. Нищо че засега не всичко се получава, ние нямаме намерение да спираме и да правим почивка по нашия път.

Всеки от вас, който желае да ни окаже своята помощ и съдействие, е добре дошъл! Аз лично съм готов да разгледам всички ваши конкретни предложения и да обсъдя с вас план за действия.

В най-скоро време ще ви информираме за това, което се планира.

А сега бих желал да ви кажа, че в най-скоро време ще ви се наложи сериозно да поработите за Братството. Разбира се, аз си давам сметка, че не всички от вас са готови. Но аз познавам нивото на вашето развитие и зная, че сред вас има такива, които са напълно готови да поемат допълнителни задължения.

Аз не искам от вас да захвърлите всичко и да се втурнете през глава да ми служите.

Изисква се премерен, планомерен подход. Не е нужно да се проявява героизъм там, където е възможно да се работи ритмично и да се постигнат много по-големи резултати.

А когато наближи времето, от вас ще се иска напрягане на всички сили и отдаване на всички ваши способности. Затова трябва да се намирате винаги в режим на готовност за изпълнение на поставените от нас задачи.

Мързелът, характерен за много от вас, трябва да бъде победен. Зная, че едно от качествата на руснаците е мързелът. Затова особено подчертавам, че който е с мен, трябва да се раздели с това качество, да го преодолее и победи докрай.

Подлежат на изкореняване също такива ваши качества като нерешителността, съмнението и непостоянството. Всичко това трябва да остане настрани.

Предстоят велики дела! И внимавайте да не проспите момента и да се срамувате после, след края на въплъщението, заради своето бездействие, мързел и неотзивчивост на нашия зов.

Ние ви призоваваме към велико Служение! И най-голямата трудност, която изпитваме, е недостигът на хора, които могат да поемат отговорност за изпълнението на нашите планове във физическата октава.

Намират се много уговорки и причини, за да не правите нищо и нищо да не променяте в своя живот.

Няма да можете да продължавате стария си начин на живот. Вятърът на промените ще помете всички уловки на вашия плътски ум и всички стереотипи на поведение, присъщи за вас.

Когато пред вас са планинските върхове, няма за кога да се заседявате и залежавате.

Време е да ставате и да тръгвате на Път!

Аз ви призовавам към осъществяване на великите планове на Братството за вашия свят!

И онези от вас, които изпитват порив на духа при четенето на тези мои слова, много се надявам, че този порив на душите ви ще остане до края на това въплъщение. И няма да угаснете като свещ на вятъра, а ще горите като факел и ще осветявате пътя на много светлоносци, заблудили се в илюзията и търсещи своите, търсещи изхода от лабиринта на илюзията.

Аз дойдох да обявя пред вас края на поредния етап от нашата работа и началото на следващия етап – етапа на конкретни действия на физическия план, които не можем да изпълним без вашето непосредствено участие и без вашата осезателна помощ.

Аз се надявам много на вас и съм винаги с вас по Пътя.

АЗ СЪМ Ел Мория.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.