Аз давам възможност и Аз откривам перспектива

АЗ СЪМ Алфа, отново дошъл при вас в този ден за разговор, който ще насочи вашите мисли и ще ви предразположи да размислите и да вземете решение в сърцата си. В действителност, вашето намерение е много важно. Това, към което се устремявате и това, с какво сърце се стремите. Доколко сте искрени и доколко сте безкористни. В зависимост от това вие привличате от пространството едни или други възможности, едни или други перспективи. И ако продължавате да живеете така, сякаш нищо не се е случило в дните преди края на стария годишен цикъл и началото на новия, сякаш тези диктовки и срещите с Владиците не ги е имало, то вие сами се обричате на забавяне на вашето развитие. И обратно, ако вие с цялата си душа и с цялото си сърце сте възприели информацията, съдържаща се в диктовките на Владиците, дадени чрез нашия Посланик, с това откривате възможности пред себе си. Вие си давате възможност да действате в рамките на този времеви и енергиен коридор, който ние разкриваме.

АЗ давам възможност и АЗ откривам перспектива. И както винаги до сега, докато вие се намирате в материята и сте подложени на действието на времевите и пространствените цикли, за вас остава изборът дали да се възползвате от тази възможност, или да продължавате да живуркате.

Вашите стремежи ще бъдат заредени с енергия и вашите дела ще получат необходимата подкрепа, ако изберете да действате в съответствие с предоставената ви космическа възможност. И тази възможност ще ви даде ускорение и развитие, и преодоляване на всички препятствия по вашия Път.

Важно е да успеете в своето съзнание да се настроите за тази възможност. Да се настроите на нашата вибрация. Защото вие не чувате нашите вибрации с вашия физически слух и не можете да ги почувствате с вашите физически сетива. Това е зов, който звучи дълбоко във вашето сърце, това е тъга по Бащиния Дом, който сте напуснали, това е желание да се върнете у Дома.

Послушайте зова на сърцето си. Усамотете се в тишина и се вслушайте какво шепне сърцето ви.

Не може да не го чуете. Изхвърлете от живота си всичко ненужно, всичко, което не ви дава възможност да останете сами със себе си и да се вслушате в гласа на сърцето си. Чуйте неговия ласкав шепот, почувствайте неговата Любов.

Вие Обичате. Колкото и да криете вашата Любов и да се преструвате, че не помните за нея, тя въпреки всичко е вътре във вас. Вашето основно качество е Любов. Изхвърлете всичко ненужно от вашия живот, което ви пречи да почувствате Божествената Любов със сърцето си.

Вие самите избирате и подреждате всички обстоятелства в живота си.

Не се ли уморихте да се поддавате на стереотипите и навиците, които ви оплитат? Не настъпи ли времето да се откажете от цялата суета, която ви заобикаля и да се обърнете с цялото си същество към Вечното, непреходното.

АЗ дойдох, за да ви напомня още един път за мястото, от където са дошли в този свят вашите души. И АЗ дойдох, за да ви напомня още веднъж за вашия Дом и да ви повикам в Него.

Чувате ли ме? О, деца мои.

АЗ съм готов да ви дам цялата загриженост на моето Бащинско сърце. И АЗ съм готов да ви дарявам отново и отново Любовта на моето сърце. Трябва ми само вашето решение, вашето твърдо решение, което да вземете в сърцето си и никога повече да не отстъпвате от него. Това е решението да се върнете у Дома и да изпълните всичко, което е необходимо, за да се върнете в Бащиния Дом. Откъдето сте излезли и където трябва да се върнете.

Всички вие представлявате частички от Единния. И вашето разделение и лутането ви във вашия студен и неуютен свят е към края си. Вие всички ще се върнете у Дома. АЗ чакам. АЗ с нетърпение чакам всяко от вас, моите любими и не винаги послушни деца.

Приемете моята Бащинска Любов. Изпращам на всеки от вас като дар моята Любов. Направо от моето сърце във вашите сърца.

Подложете чашата на вашето сърце и АЗ ще я напълня догоре с моята Любов.

И когато ви стане тежко във вашия свят, ще си спомните за моята Любов. Ще можете да ме призовете и АЗ ще дойда, за да ви обгърна с моята Любов и да ви помогна да преодолеете несгодите и нещастията и да преминете през най-трудния участък от Пътя.

Затова просто трябва да кажете със сърцето си: „Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми”.

И АЗ ще дойда. В най-трудната минута на вашите изпитания.

Не мога да ви оставя в беда. И не мога да не ви Обичам. Всеки от вас... с Моята Любов. Любов, която не иска нищо в замяна.

АЗ СЪМ Алфа, вашият Небесен Отец.