Аз чувствам вашата Любов. И ви изпращам своята Любов!

АЗ СЪМ Сен Жермен! АЗ СЪМ дойдох!

АЗ СЪМ!

Радостта от нашата среща ще бъде помрачена от тъжното известие, което искам да ви съобщя сега. Вие знаете, че аз предоставих своето каузално тяло, за да може човечеството на Земята да се възползва от дара на виолетовия пламък в това трудно за планетата време.

Законът е такъв, че енергията трябва да се изразходва разумно. И някой трябва да компенсира загубата от напразно изразходваната енергия.

Аз заложих своето каузално тяло за правото на земните хора да ползват Виолетовия пламък. Това беше колосална възможност, която трябваше да подпомогне скока в съзнанието на човечеството. Разтваряйки с този универсален разтворител кармичните натрупвания, вие бихте могли да се изкачите на следващата степен на еволюционното развитие, прескачайки катаклизмите и всевъзможните стихийни и техногенни бедствия и катастрофи.

Но това не стана. Виолетовият пламък бе използван от човечеството не така, както бе планирано от Възнесените Същества. Както ви обясни Възлюбеният Сурия, в дадения момент милостта на Виолетовия пламък действа избирателно и само за индивидите, които могат да използват този пламък, без да нанасят допълнителни вреди на планетата.

Някой трябваше да компенсира загубата, енергийната загуба от неправилното използване на енергията на Виолетовия лламък, което човечеството отново допусна. И този някой бях аз. Аз се лиших от огромна част от своето каузално тяло, енергията на което бе насочена да компенсира загубата, нанесена от човечеството при неправилно използване на енергията на Виолетовия пламък.

Дойдох да ви кажа за тази жертва, която трябваше да принеса заради вас. Не за да получа съчувствие или подкрепа. Дойдох, за да ви информирам какво е станало. И ако това не беше станало, то тази карма, която е създадена от човечеството с неправилното използване на енергията на Виолетовия пламък, можеше да доведе до необратими последици за планетата Земя.

Дойдох да ви съобщя за това тъжно събитие. Но не унивайте. Този свят винаги е изисквал жертви от страна на висшите същества. И подобни жертви са били принасяни винаги, през цялата история на развитието на цивилизацията на планетата Земя.

Ще ви кажа нещо повече. Много Светли Същества са жертвали и жертват своите каузални тела, за да може събраната Светлина, достиженията, съдържащи се в тези тела, да бъдат използвани за стабилизиране на положението както на тази планета, така и на други планети в други галактики, където положението е също така неблагополучно, както на Земята.

Предполагам, че много от вас ще са натъжени от тази вест. Наблюдавах много от вас в момента на четене на повелите на Виолетовия Пламък. Вие го правехте толкова искрено и самоотвержено, че заради този ваш устрем, заради този ваш порив и заради постигнатите от вас при това достижения съм готов да пожертвам всичко, което имам, всички свои тела и всичко, което АЗ СЪМ.

Възможно е това да ви се стори неразумно. Но искам да ви напомня, че всички ние, Възнесените Същества и невъзнесеното човечество, съставляваме единното тяло на Бог. Ние сме едно цяло. И сме безсмъртни. Затова умирането е невъзможно, дори и да пожертвате всички свои тела. Това е мистерия на Бог и някога ще разберете смисъла на тази мистерия.

Сега мога да ви кажа, че няма никаква по-голяма наслада в тази Вселена освен насладата, която изпитваш, принасяйки се в жертва в името на живота, заради спасението на живи същества. Вие също в своя живот принасяте жертви. Всеки принася такава жертва, каквато може да принесе в съответствие с нивото си на развитие, в съответствие с нивото на развитие на своето съзнание. Вие жертвате свободното си време, четейки повелите на Виолетовия пламък, жертвате своите навици, своите недостатъци.

Някога ще се издигнете до тази степен на своето развитие, която ще ви позволи да пожертвате част или цялото си каузално тяло за благото на Живота.

Ще ви разкрия, че всички ваши жертви, които вече сте принесли и които ви предстои да принесете, в действителност не са никакви жертви, ако се гледа от позициите на Духовния свят. Вие жертвате вашата тленна част, но набирате безценен опит, който оцветява вашата монада с чудни цветове.

Получавате точно толкова, колкото давате. Получавате и повече, защото давате тленна валута, която е в обръщение във вашия свят, а получавате безценни нетленни съкровища на Небесата.

И ще настъпи денят, когато ще бъдете готови да пожертвате и тези ваши безценни съкровища, защото сте разбрали, че я няма повече границата, която ви отделя от Бог. Вие вече не разделяте в съзнанието си това, което ви принадлежи, от това, което принадлежи на Бог. Защото сте едно.

И това е състоянието, което трябва да постигнете.

АЗ СЪМ Сен Жермен. Този същият Сен Жермен, когото обичате. Аз зная колко ме обичате. Чувствам вашата Любов. И ви изпращам своята Любов в отговор.

Любовта на вашите сърца, енергията на Любовта е това, което ни е нужно на нас, Възнесените Същества. Вашата Любов за нас е като най-добрата храна на Земята, която може да вкусите.

Ние ви изпращаме нашата ответна Любов. И вие чувствате тази наша Любов като Благодат. Това е най-хубавата, най-висшата наслада, която можете да изпитате, намирайки се във физическия свят.

Това е тайна на алхимията. Това е обмен на енергии между октавите и е план на Бог за човечеството на Земята. Много скоро, още при следващата Шеста Раса, човечеството ще се откаже от грубата храна. То ще се храни с концентрирана Божествена енергия, вливаща се през чакрите и подхранваща низшите тела.

Това прилича на фантастика, но ще стане. Вие ще станете раса от духовни същества и ще можете да си спомните всички свои животи на Земята, всички, дори и най-малките подробности от всеки свой живот. Но искам да ви кажа, че първото, което ще се постараете да направите, е никога да не си спомняте този ваш земен опит. Защото за вашите фини души ще бъде непоносимо да си спомняте за този опит.

И това, което ви обкръжава сега, ще ви се струва просто страшен сън, който е продължил милиони години. Но сънят свършва. И аз ви желая скорошно пробуждане за реалния живот!

АЗ СЪМ Сен Жермен и ви изпращам своята Любов!