Аз бих желал все повече хора да бъдат осведомени за нашия Път и да поемат по стъпалата на Йерархията

АЗ СЪМ Серапис Бей, дошъл при вас отново!

АЗ СЪМ дошлият сега за наставления. И точно както преди половин година, аз желая да ви дам знания и информация. Но сега ситуацията на планетата е променена и аз се радвам, че тя е променена към добро. Не е далеч денят, когато ние ще можем да беседваме като равни с човечеството на Земята. А сега аз дойдох при тези от вас, които сте готови да ме изслушате, защото нивото на вашето съзнание ви позволява да направите това. Не мислете, че само достиженията в този живот са ви позволили да стъпите на Пътя на Посвещенията. С много от вас аз се познавам още от времето на древен Египет и вие заедно с мен получавахте посвещения в пирамидите. Но обстоятелствата ни отведоха в различни посоки по пътя на Живота. И ето днес аз отново се срещам с вас, моите стари приятели и познати. И ако ви е дадено да си спомните обстоятелствата в онзи ваш живот, когато се срещахме в пирамидите, тогава трябва да разберете, че посвещенията и в онези времена, и в днешно време се дават в зависимост от едно и също качество – вашата привързаност към всичко материално, включително дори и вашата привързаност към това, което принадлежи на по-фините планове, плановете на мислите и емоциите.

Тъй като запазвате привързаността си към материалния план, вие продължавате да се въплъщавате. Не е възможно да се откажете напълно от материалността, без да сте вкусили от всички съблазни, които има във вашия свят. Отначало вие опитвате тези съблазни, а след това жънете плодовете във вид на карма, преодолявате натрупаната карма и постепенно се освобождавате от веригите, които ви привързват към материалния свят. Възможно е да преминете посвещения, без да напускате живота, като оставате в него. Това е съвършено нов подход, характерен за вашето време. Ще поясня това с примери.

По-рано, за да попаднете в школата на посветените, беше необходимо да издържите приемни изпити по смирение и послушание. И едва след това ви допускаха за обучение в школата. Сега имате възможност да получавате знания, без да държите тези приемни изпити. Но обстоятелствата във вашия живот ви принуждават да преодолявате в себе си това, което ви пречи да изградите качествата смирение и послушание. И многобройните страдания и лишения, болести и мъки, които понасяте, представляват ускорено връщане на кармата, за да можете да проумеете в съзнанието си, че има Закон и този Закон иска от вас да му се отдадете изцяло, изисква вашето пълно подчинение. И вие достигате това подчинение сами по време на тежката работа над себе си, над своето съзнание и подсъзнание, над всички натрупвания от минали животи, които са скрити във вашите низши тела.

Вие сте в състояние сами да изчистите онези задръствания във вашето съзнание, които не ви позволяват да приемете Закона на тази Вселена. В много въплъщения сте допускали неподчинение на Закона и сте постъпвали така, както сте искали, както ви е диктувало вашето его. И сега трябва по своя собствена воля да се разделите с вашето его и да се подчините на Висшата Воля и Висшия Закон, който съществува в тази Вселена. С постепенното придвижване по Пътя вие трябва все повече и повече да проявявате способност за единение с целия живот. И когато между вас възникват някакви противоречия, те са обусловени от вашето несъвършенство, от онези енергии, които  все още не сте отработили. Вие не можете мигновено да се освободите от кармата си, от натрупаните от вас в миналото отрицателни енергии, но можете да решите да се освободите от тях и да пристъпите към освобождаване от егото с ежедневна работа над себе си, с ежедневни избори и посвещения.

Всеки от вас трябва да осъзнава, че само вашето съзнание и вътрешният ви мотив ограничават и забавят вашето движение по Пътя. Защото ако изработите в себе си качествата смирение, покорност и постоянство, това ще е залог, че ще можете успешно да вървите напред. Не е възможно мигновено да се освободите от кармичния си багаж, но това може да стане чрез прилагане на ежедневни усилия. Ден след ден, година след година. Много са малко хората, които са способни бързо да се освободят от кармата. И като правило, тези хора идват в света вече с много големи достижения за изпълнение на специална Божествена мисия. Останалите хора трябва да разберат, че мястото им на пътя е обусловено само от техните минали грешки и неправилни избори.

Първата заповед, която ви давам, е да осъзнаете, че никой не е виновен за положението и мястото на пътя, което сега заемате. Единствено вие самите сте отговорни за всички обстоятелства във вашия живот. И веднага щом осъзнаете това положение от моето Учение, вие ще се отворите за възприемане на много Истини, които до този момент са били блокирани от вашето съзнание.

Почитането на Йерархията, на Учителите, е много важно качество по Пътя. Защото без почитане на Учителя вие не можете да се вървите по Пътя.

Когато искрено и с любов дарите Учителя с вашата преданост и Любов, вие получавате в своята аура онзи съвкупен импулс от достижения, които вече има вашият Учител. И не е важно дали този Учител е във физическия или във финия план.

На мнозина от вас е нужен придружител във физическия план, до когото ще можете да усвоите висшите енергии. И тези енергии ще ви помогнат да се избавите от много недостатъци и проблеми, които препятстват вашето движение по Пътя.

Затова ви препоръчвам да се възползвате от въжето, което ви подаваме, когато започвате да се изкачвате по отвесните скали към върха. И това въже за вас е нашият Посланик. Не пренебрегвайте нейната помощ и не отдръпвайте ръка, когато тя ви предлага ръката си за помощ. Много по-трудно е да се катерите по скалите сами. Ние ви предлагаме проверен Път, основаващ се на отношенията Гуру-чèла и Пътя на Посвещенията, когато стъпили доброволно на стълбата на Йерархията, получавате нашата помощ и подкрепа.

Това е Път, проверен във вековете. Това е Път, по който са ви водили всички велики посветени от миналото. И сега е настъпи времето, когато трябва да получите представа за този Път. Използвайте тази възможност, която ви дават Небесата и се стремете да получите това, което се дава. Вратите на възможността са отворени. Дава се нова милост. И онези от вас, които са успели да поемат по стъпалата на Йерархията и да попаднат под действието на тази възможност, са получили невиждано досега ускорение на своето развитие. Мнозина от тези, които четат нашите диктовки от самото начало и посещават мероприятията, които провеждаме с помощта на нашия Посланик, усещат върху себе си нашите благословения и нашата помощ.

Аз бих желал все по-голям брой хора да бъдат осведомени за нашия Път и да поемат по стъпалата на Йерархията.

АЗ СЪМ Серапис, който ви пожелава успехи по Пътя.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.