Ако не мислите за Бог, вие се отделяте от Бога

АЗ СЪМ Кутхуми.

Аз дойдох днес, за да поговорим за главното, за това, което е насъщно за вас в този момент.

Как мислите, кое за вас сега е най-важното нещо?

Много от вас ще кажат, че важното сега са парите. Други ще кажат – здравето.

Някои ще казват, че не им достига чувството на любов, която да изпитват към друг човек.

Има много неща, които бихте искали да имате в живота си и ви се струва, че тези неща са най-важни за вас.

Аз няма да споря с никой от вас. Защото вие сами правите избор с какво да се заемете в живота си. И аз не дойдох, за да ви разубеждавам, че това, с което сте се заели, е грешно или неправилно.

Аз дойдох да ви напомня това, което наистина е важно за вас и което не присъства вече в живота на болшинството от въплътеното човечество. Разбира се, че говоря за вашето единство с Бога.

Чувството ви за единство с Бога, с Бога, който се намира вътре във вас самите, във вашите близки и приятели – чувството за единството с Бога, намиращ се във всяка частица Живот – това чувство е изгубило човечеството.

И ако можехте да възстановите това единство, тогава всеки от вас би бил щастлив и умиротворен. Вие бихте се чувствали напълно защитени и спокойни.

Нали отгатнах какво наистина не ви достига в живота?

Можете да наричате това по различен начин, но именно единството с Твореца на тази Вселена и Неговите проявления във всяка частица Живот катастрофално не ви достигат в живота сега.

Защо стана така?

Защо изгубихте своето единство?

Защо се чувствате самотни и беззащитни?

Защо преобладаващото чувство във вашето общество е страхът?

Аз съм готов да отговоря на тези ваши въпроси в моето Послание.

Именно затова и дойдох.

Да започнем с това, че вие сами сте станали причина за откъсването ви от Божествения свят. Навярно много пъти вече сте чували, че за всичко, което ви се случва, сте виновни вие самите. Разбира се, това е главно положение на основния закон на тази вселена – Закона за кармата или въздаянието.

Причината за всичко, което имаме днес, е в нашите минали избори и постъпки. Значи вие самите сте станали причина за състоянието, в което се намирате вие и обществото ви в сегашния момент.

Някога, много отдавна, вие сте направили първата крачка встрани от присъщото ви начално единство. И тази крачка е била направена в посока на отделянето ви от това единство. Вие сте избрали сами да решавате своята съдба. И сте избрали да действате в съответствие с вашите желания и наклонности.

В съответствие със закона за свободната воля, вие сте действали абсолютно правилно. Вие сте се опитали да проявите своята индивидуалност в съответствие с присъщите й склонности и таланти.

Вие сте направили този избор преди милиони години. И от тогава материалният свят, който ви заобикаля, започнал да се уплътнява. И сега виждате около себе си това, което в крайна сметка е било създадено от вашето съзнание и действията, които сте предприемали, основавайки се на свободната си воля.

Но защо не се чувствате щастливи?

Защо ви липсва радостта?

Защо не сте пронизани от любовта, която е свойствена за тази Вселена?

Не се ли случва това, защото вие сами сте се откъснали от Божествения свят?

Колко от вас през деня мислят за Бога? За Бога, който пронизва цялото творение и който всъщност сте вие във въплъщение?

Ако не мислите за Бог, вие се отделяте от Бога. И това отделяне от Бога, което вие сами сте направили, присъства във вашето съзнание.

Ние стигнахме до простото решение как да си върнете единството с Бога и свързаното с това единство състояние на покой, радост, щастие и умиротворение.

Трябва единствено постоянно да мислите за Бога, за да Го върнете в живота си!

Това решение е много просто – ако искаш да бъдеш щастлив, бъди единен с Него!

Обаче още щом вземете това просто решение в съзнанието си и започнете да го изпълнявате, в живота ви започват да се случват буквално чудни неща – всичко около вас започва да ви пречи да следвате решението си да станете единен с Бога. Преди всичко започват да ви оборват вашите собствени мисли. Плътският ви ум започва да ви подхвърля една след друга разни идеи. Започвате да си мислите, че би било добре преди да посветите живота си на Бога, да отидете на почивка на море. Или си мислите, че ви е още рано да се ограничавате в живота, защото изведнъж започвате да изпитвате любов към приятелката си или приятеля си. Или си мислите, че трябва да спечелите достатъчно пари, за да имате възможност да посветите живота си на Бога.

Вашите вътрешни желания привличат към вас от пространството възможности за осъществяването им. Обажда ви се вашият любим след няколкомесечна раздяла. Или ви предлагат изгодна и добре заплатена работа. Или се случва нещо друго. И забравяте за Бога. Вие се потапяте в грижите и впечатленията от живота около вас.

Не мислете, че това, за което ви говоря сега, е нещо лошо и заслужава всеобщо порицание. Не, това е обща ситуация, която в момента съществува в целия свят. Всички вие, които се намирате във въплъщение сега, сте заложници на тази ситуация. Вие се намирате в капана на силите на илюзията.

И нито аз, нито някой друг от Владиците, щяхме да идваме и да губим време да даваме своите Послания, ако нямаше изход от лабиринта на илюзията.

Но аз настоявам, че всеки от вас, който чете нашите Послания, е способен още в това си въплъщение да намали ефекта на силите на илюзията дотолкова, че вече не те да ви управляват и манипулират, а вие сами да станете стопани на съдбата си.

Именно за това ние идваме и ви обучаваме.

Всъщност изходът от илюзията е много лесен. И този изход изцяло се намира във вашето съзнание.

Вие вземате решение да се освободите от въздействието на силите на илюзията.

И следвате своето решение всеки ден от сутринта до вечерта.

Ако през цялото време вървите в една посока, вие ще достигнете целта си.

Но ако всеки ден променяте посоката на движението си и сутринта вървите към Бога, а след обяд решавате да удовлетворите вашите желания, вие никога няма да достигнете целта си – единството с Бог.

Тогава, какво ви пречи най-много?

Вие самите.

Трябва единствено да преодолеете съпротивлението на вашия плътски ум. И това е основното, което трябва да направите. За тази цел съществуват истински духовни практики, които помагат да държите съзнанието си постоянно насочено към Бога.

Всеки ден трябва да отделяте време за духовни практики. Не може да пропускате нито един ден. Защото ако престанете да въртите педалите, когато се изкачвате по планината, ще се търкулнете надолу към подножието и ще ви се наложи да започнете изкачването отново.

Ето това са основните принципи, които ще ви помогнат, ако сте пълни с решимост да се върнете към състоянието на вашето единство с Бога.


АЗ СЪМ Кутхуми.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)