Нашата мисия в Русия е завършена

sanat200609АЗ СЪМ Санат Кумара. Моето днешно идване бе наложено от необходимостта да ви предам, възлюбени, последните  известия от заседанието на Кармичното Ръководство.

На мен се падна тъжното задължение да ви уведомя, че Нашата Мисия, която провеждахме в Русия в продължение на последните 14 години чрез нашия Посланик, е завършена.

Кармичното ръководство беше принудено да вземе подобно решение, тъй като всички Наши многогодишни опити да донесем до жителите на Русия Нашето Учение не се увенчаха с успех, а също така всички Наши инициативи бяха отхвърлени.

Потвърждение за това на физическия план е оскверняването на Ашрама на Нашия Посланик и нееднократното подпалване на всичко, което беше създадено с такъв труд в продължение на много години

Ние не можем да продължим Нашата Мисия в такива условия. Ще ви кажа нещо повече: нито един посланик не може повече да бъде изпратен и нито една мисия на Светлината не може да бъде предприета от Нас в Русия в близкото бъдеще. И това е напълно оправдано. Вие ще се опитвате ли отново и отново да чукате на вратата на дом, от който ви гонят по най-груб начин?

В продължение на много години Ние се опитвахме да достигнем до сърцата на хората в Русия. И получихме единствено плодове, които свидетелстват за това, че са Ни отхвърлили. Всички наши усилия са били напразни.

Както вече знаете от Нашите Послания, с помощта на Нашия Посланик Ние се опитвахме да дадем на човечеството най-доброто, най-съвършеното Учение, което то е способно да възприеме в дадения момент. Грижливо бяха избрани историческите срокове и мястото за прилагане на силите. Този път това беше Русия. Ние се надявахме, че с помощта на присъщите на народа на тази страна качества вяра и преданост към Висшия Закон ще Можем да укажем друг път за развитие на цивилизацията, основан на висшите духовни ценности, на вярата и любовта, а не на култа към удоволствията и потреблението.

Ние направихме всичко, което беше по Нашите сили, възлюбени. И няма в какво да упрекнем Нашия Посланик. Тя се държа твърдо срещу всички нападки и вероломни действия.

Обаче Ние не можем да действаме против вашата свободна воля. Колективното съзнание на народите на Русия направи своя избор. И този избор не е свързан с Божествения път, на който Ние обучаваме човечеството на Земята.

Затова Ние се оттегляме. Ние няма повече да се опитваме отново и отново да се доберем до вашите затворени сърца.

Какво следва? По-нататък влиза в сила великият и справедлив закон – Законът за Карма.

Тогава, когато хората не се вслушват в Нашите наставления, когато отхвърлят Нашите посланици и ги преследват, това създава карма. Ние много пъти сме казвали, че кармата с Нашия Посланик е равносилна на карма с Бога. А това е един от най-тежките видове карма на Земята.

Затова сега настъпи времето за слизане на кармата.

Страдания, беди, нещастия, войни, загуби, глад, болести...

Страданията понякога са способни да очистят душите на хората и това може да отвори пътя на нова възможност след време.

А сега ние се оттегляме. Няма повече да чукаме на вратата на дом, от който Ни гонят и Ни преследват.

Настъпва време за слизане на кармата. Обаче Ние никога не захлопваме вратата. Винаги оставяме Нашата врата открехната.

Има още една възможност да се промени ситуацията. Тази възможност е свързана с хората, които имат определени духовни достижения. Учението се дава съвсем безплатно. И всеки може да го използва по свое усмотрение. Обаче има души, които вече имат определени достижения от минали въплъщения. Това са рицарите на Духа! Воините на Светлината!

Именно вие можете да промените ситуацията! Дойде вашия ред!

Вие сте длъжни да застанете в защита на Нашия Посланик.

Всяка стрела на лъжата, насочена срещу Нашия Посланик, трябва да срещне щита на Истината по своя път.

Всяко пипалце на клеветата трябва да бъде отсечено с меча на Истината.

Всяка провокация и всяка изява на противоположните сили трябва да срещне отпора на Нашите воини, стоящи рамо до рамо под нашите знамена.

Предателството е един от най-тежките грехове. За вас настъпи моментът за избор – ще отстоявате ли Божествената Истина на всяка цена, дори с цената на собствения си живот или ще се направите, че вас това не ви засяга и ще криете своя страх и мързел, показвайки любов и покорност пред обстоятелствата.

Още веднъж повтарям: на определен етап от духовния Път ваш дълг е да отстоявате Истината.

Ако не правите това, за вас то е равносилно на предателство.

В настоящия момент това е единствената възможност да промените към по-добро хода на събитията.

Бог поругаем не бива. И няма по висша доблест от тази да се отстоява Висшият Закон в този свят.

Вашият избор е: избирате безсмъртието или избирате тленния свят.

Ние завършихме нашата мисия в Русия. И сега дойде редът на онези, които през цялото време слушаха Нашите слова, четяха Нашите Послания, но не правеха нищо.

Настъпи времето да покажете как усвоихте Нашето Учение. Има ли между вас достойни за Вечния Живот?

Изпълнявайте дълга си!

А АЗ завършвам своето Послание.

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


Аудиозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.