An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

По повод на 20-та годишнина

 на бюлетина „Сириус“

Продължаваме да публикуваме избрани бюлетини по повод 20-та годишнина на бюлетина „Сириус“. В този брой представяме на вашето внимание статията, която излезе през март 2017 г. В нея се обяснява, какви цели преследва световното правителство, а също защо хората се противопоставят едни на други и по какъв начин може да се влияе на ситуацията, която съществува в света.

За Световното правителство[1]

Отговор на Т.Н.Микушина на въпрос на читател

 

Дойде един интересен въпрос от Антонина от България, читателка на сайта „Сириус“. Ето какво пише тя:

„Много ми е любопритно и интересно, действа ли Законът за кармата на онези няколко фамилии, които управляват света? Това са фамилиите на Родшилд, Брюс, Рокфелер, Варбург и т.н. Те не се нуждаят от пари, почти всички пари на Земята са техни. Те контролират почти всичко на Земята: ресурсите на нашата планета, всички кредити, с които поробват населението, банките, включително световната банка и валутните пазари, огромните концерни и корпорации. Те имат нужда от енергията на хората. Защо правят това? Не е ли това тъмната сила извън нас? Защо карма се връща към обикнoвения човек, а тези същества, направили толкова много лоши неща на земните хора, живеят в разкош, доволство и управляват света вече много години? Какво, кармата не се ли връща при тях?“

 Ако се обърнем към Учението, което дават Владиците, то, първо на Земята съществуват две сили – силите на Доброто и силите на Злото, които постоянно си взаимодействат, преминават една в друга, и, второ, съществуват определени идеологии, върху основата на които се развива човешкото общество. Преди няколко столетия започнал да се случва поврат в съзнанието на хората, и Бог започнал да заема все по-малко и по-малко място в съзнанието им. Това е избор, който са правели все повече и повече хора.

Ако се обърнем към историята на Русия, то тя направи своя избор, когато се отвърна от Бог през 1917 г. Знаем, че царят е бил предаден и свален от престола и по-късно - убит. Разрушени са много храмове, манастири и  са убити и измъчвани около 300 хиляди свещенослужители. По този начин е била предадена православаната църка и фактически тя оттогава престава да съществува, защото е много трудно на практика да се възстанови църквата. Ето този избор, който направили хората, определя и бъдещето. Във всички други страни хората също постепенно се отказали от Бог.

Така победила идеологията, която се нарича „култ към златния телец“, или общество на потреблението. И с течение на времето властта се съсредоточила в ръцете на онези хора, които се явявата своего рода „жреци“ на тази идеология. Какви са основните черти на тази идеология? За тях няма Бог, за тях всичко се ограничава до материалния свят, и съответно, ако животът е един, то тогава трябва да се получават от него всички удоволствия. И тъй като ресурсите на планетата са ограничени, тогава те трябва да се контролират. Трябва да се контролират всички финансови ресурси, всички материални ресурси, полезните изкопаеми и по този начин да се осъществи глобално господство на Земята. Това напълно съответства на идеологията, която те прокарват.

А в този случай хората просто следват тази идеология на поклонение на „златния телец“. Но не защото са им наложили тази идеология. Един от основните Закони, който съществува в нашия свят е Законът за свободната воля. Всеки човек има свободна воля и действа в съответствие със свободната си воля. Но действието в съотвтствие със свободната воля предполага наличие на отговорност. Ако действаме според свободната си воля, но нарушаваме Божествения закон, по този начин ние създаваме карма, и тази карма трябва да се върне при нас под една или друга форма. Така че, когато хората постепенно се отказват от Бог, тогава влиза в сила Законът за кармата.

Но защо този Закон, както пише Антонина, не се разпространява върху хората, които управляват света? Още по-трудно е да се отговори на този въпрос, ако се използват някакви общоприети източници и знания. Знаем, че еволюцията на планетата Земя се извършва циклично, и в настощия момент завършва един голям Космически цикъл и започва друг цикъл. Е, работата е в това, че не всички хора, които съществуват на планетата Земя сега, ще могат да попаднат в новия цикъл. Защото се изисква много по-високо ниво на съзнанието на хората, за да преминат на новия етап на Космическата еволюция. И затова, когато те правят избор в полза на обществото на потреблението и се отказват от Бог и не искат да се развиват, т.е. отказват се от еволюционния път на развитие, по този начин душите на тези хора трябва да прекратят еволюцията си. Някои души ще прекратят напълно еволюцията си, а по отношение на други навярно ще бъдат взети други решения. Но ще се наложи планетата да се освобождава от тези души. И някой трябва да свърши ето тази „мръсна“ работа по освобождаването на планетата от онези души, които не са пригодни за Космическа еволюция, за по-нататъшна еволюция, за духовна еволюция.

По този начин, според мен, ето тези хора, които сега са в състава на корпорациите, които управляват света, те извършват тази „мръсна“ работа по очистването на планетата от душите, които не са способни на по-нататъшна еволюция. Как се прави това? Под формата на войни, под формата на генетично модифицирани продукти за хранене, под формата на ваксини. Има различни начини. В средствата за масова информация това е пропагандата на насилието. Компютърните игри (също са начин). Всичко това води до деградация на хората и до тяхната смърт. Ето такава работа вършат тези семейства.

Това е много трудно за разбиране, още повече, че източникът на всичката информация, която имаме са единствено средствата за масова информация.

Но ако се обърнем, например, към индуизма, има една книга, според мен се казва Шримад Бхагаватам. И в нея е описана историята за Джая и Виджая. Джая и Виджая. Историята се състои в това, че когато се намирали в Духовния свят, те били стражи на Господ Вишну. Веднъж едни велики мъдреци, четиримата Свети Кумари, дошли да се поклонят на Господ Вишну. Сред тях бил и известният на нас Санат Кумара. Когато пристигнали, за да се поклонят, стражите не пуснали тези велики мъдреци, светите Кумари. По тази причина светите Кумари се разгневили и Джая и Виджая трябвало да понесат наказание. Господ Вишну им предложил или да приемат седем въплъщения като хора, които са предани, предани на Господ Вишну, или три въплъщения като демони, т.е. като познатите ни асури, т.е. като безбожници. И Джая и Виджая избрали да се въплътят като безбожници, но само три въплъщения вместо седем. По този начин те станали онези демони, които се въплъщавали във всеки цикъл - това са Сатия Юга, Трета юга и Двапара юга. Те се въплъщавали като демони във всяка юга и се сражавали с Господ Вишну. Всеки път те се сражавали с Господ Вишну. Фактически, достатъчно високо развити духовни същности противостояли на Господ Вишну, въпреки че, всъщност, те били негови слуги. Ето какъв парадокс. Ние трябва винаги да разбираме, че всичко, което се случва в този свят, представлява своебразна игра, лила, на Господ. И просто да разбираме какво се крие зад всички тези неща.

В християнството не всичко е достатъчно „почистено. И там има „Книга на Йов, в която ясно се указва, можете дори да прочетете тази книга, че Сатана фактически служи на Бог. Т.е. когато било необходимо Йов да бъде лишен от неговото семейство, от здравето му, всичко това правел Сатана. Какво е Сатана? Сатана, това е противник, т.е. този, който действа на страната на противоположните сили, но фактически Сатана служи на Бог.

Затова, когато се отказваме от еволюционния път на развитие, тази карма трябва да се върне при нас под формата на наказание. Когато се отказваме от Бог, то трябва да понесем някакво наказание. И някой трябва да изпълни това наказание.

На мен ми се струва, че Световното правителство много успешно се занимава с това, просто унищожава населението. Ето тази чипизация, която предстои, ваксинацията, която се прави, т.е. нас просто ни превръщат в някакви биороботи. Но, всъщност, преди това ние сме се отказали от Бог. Ето защо това е карма, която ни очаква и която ние трябва да получим.

Има ли изход от тази ситуация? Винаги има изход от всяка ситуация. Бог винаги ни оставя възможност да продължим по пътя на еволюционното развитие. Затова Владиците постоянно идват и дават Учения чрез различни хора. Ние знаем за Елена Петровна Блаватска, която преди около 130 години е написала няколко книги. Основният ѝ труд е "Тайната доктрина". Аз направих опит да изложа "Тайната доктрина" на по-съвременен език в книгата "Добро и Зло - частен прочит на "Тайната доктрина" на Блаватска.

Тази тема многократно се повдига също и в Диктовките, които дават Владиците. В какво се състои същността на това Учение? Същността на Учението е в това, че, ако например, в общоприетите религиозни системи съществуват Бог и дявол, и Бог и дяволът си противостоят един на друг, т.е. когато ние смятаме, че заставаме на Божествената страна, това означава че мислим, че някой друг, този, който ни противостои, застава на страната на дявола, и фактически, ние просто се убиваме един друг, но, разбира се, в името на Бог. По този начин винаги съществува някой, който трябва да бъде убит, да бъде премахнат, против когото можем да се борим. Но това е заложено в идеологията, която сега съществува в този свят. Първо се променя идеологията. Идеологията трябва да бъде възприета от критичен брой хора, от един процент от населението на планетата Земя. И когато тази идеология бъде приета от критичен брой хора, то тогава абсолютно всичко се променя. Защото идеологията е много фина работа. Благодарение промяната на идеологията много бързо се променя цялата ситуацията на планетата Земя.

Но новото Учение, което идва в този свят учи, че съществува само Бог. И не съществува нищо в този свят, освен Бог. А дяволът просто е онова нещо вътре в нас, от което трябва да се освободим. Т.е. и Бог, и дяволът се намират вътре в нас. Затова, ако търсим врагове извън себе си, ние винаги ще ги намерим. Ние разбираме, че когато се справим само с един дявол, когато убием само този дявол, който се намира вътре в нас, тогава извън нас няма да има нищо, с което да се борим.

Това Учение се дава от Владиците вече дванадесет години. Засега то още не може да се разбере и да се приеме. Може би малко повече от хиляда и няколко стотин човека го приемат. Нивото на съзнание на хората е такова, че не могат да разберат това Учение. Тяхното ниво на развитие не им позволява да направят това.

Когато човек през целия си живот поставя на първо място Бог и разбира, че за всичко е виновно неговото ниво на съзнание, и се опитва да промени съзнанието си, в това число и с помощта на изменението на външната ситуация, съществуваща в света, и прави това осъзнато и активно, защото можеш промениш съзнанието вътре в себе си, но можеш да го промениш, и когато извършваш някакви външни позитивни действия, насочени към добро и справедливост. По този начин, ако активно се занимаваме с това, можем да поправим цялата ситуация, цялата ситуация в света много бързо ще се промени. И няма да е необходимо никакво Световно правителство. Просто то няма да може да съществува при тези условия, които ще се създадат. Животът се променя изцяло. Но ако не направим това, тогава просто няма смисъл тази цивилизация да бъде съхранена. Тя постепенно ще бъде премахната. Както например ние ходим в градината, където отглеждаме моркови, цвекло, и премахване плевелите от лехата Така действа и Бог. Но за да направи това, му е нужен Сатана, който ще върши тази мръсна работа.

Ето така виждам нещата. Може би греша. Но сега аз разсъждавам от позициите на Учението, което дават Владиците.

Доброто и Злото са неотделими неща в нашия живот. Ако премахнем едното от тях, то светът ще престане да съществува. Нашият свят е смесица от Добро и Зло. Но това е необходимо, за да се развиваме, да правим различаване, да се усъвършенстваме. Ако попаднем в идеални условия ние няма да можем да се развиваме. Достатъчно е да вземем за пример Гуатама Будда. Той е живеел в дворец и е имал всичко. Но по някаква причина е разбрал, че нещо не му достига. Когато излязъл, видял старци, видял болни хора, видял смъртта. И разбрал, че в света съществува и Зло под формата на страдания. И щом разбрал това, се замислил, че сигурно има някакъв път, който ще позволи на хората да се избавят от страданието. И това го подтикнало да търси този път. Но ако беше продължил да живее в двореца, той никога нямаше да стигне до тази истина.

Всичко се опознава чрез сравнение. Ние не бихме могли да се развиваме, ако съществуваше само Доброто или само Злото. Нашата задача е да се научим да правим различаване на Доброто от Злото. През цялото време трябва да се стремим към Доброто и да се отклоняваме от Злото. В това е смисълът на нашия живот. Когато хората превърнат в смисъл на своя живот не стремежа към Добро и справедливост, а стремежа към получаване на удоволствия и парични средства, ето това се нарича деградация. А дяволът, или както го наричат - Световно правителство, услужливо ни подхвърля елементи за избор. Какво ще изберем? Дали ще тичаме след удоволствията на този свят и след онези хартийки, или ще отстояваме Божествеността, дори с цената на своя живот, ще отстояваме принципите на Божествения свят.

Т.е. важно е какво избираме? Когато дори с цената на живота си отстояваме доброто, справедливостта, Бог и идеалите, ние съхраняваме своя живот, вечния си живот. Живота на своята индивидуалност. А когато направим избор в полза на този свят и продължаваме да тичаме след удоволствията и хартийките, ние, фактически, губим душата си, а физическите тела така или иначе ще ги приберат. 99% от населението на Земята живее по законите на потребителското общество, фактически се кланя на Златния телец. Но изборът е бил такъв. Хората са направили избор според свободната си воля. Фактически, хората са се отказали от Бог. Идва време, когато прозорецът на Божествената възможност се затваря. Ето, вие сте направили опит да се развивате добре, но нищо не се е получило (Т.М. плясва с ръце). Започва нов цикъл, и в него попада само онзи, който е готов, който е преминал през необходимите етапи, които са му позволили да се изкачи на ново ниво на съзнанието.

 Видео с отговора на въпроса за световното правителство

https://www.youtube.com/watch?v=Ze8DxUtiePY&ab_channel=SiriusBG

 


[1] Текстът е  набран от  аудиозапис и запазва всички особености на устната реч.

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2022/2022-11-02.htm