An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

 

По повод 20-та годишнина на бюлетина „Сириус

 

През ноември 2010 г. излезе статията на Татяна Николаевна Микушина „Уран в Овен“, която беше допълнена в бюлетина от август 2012 г. Пет години след публикуването на първата статия, в бюлетин от януари 2016 г. Посланикът отново се връща към казаното, за да даде нов коментар и да обобщи междинните резултати.

 

Уран в Овен

На 12 март 2011 г. Уран отново ще влезе в знака на Овен и ще бъде там през следващите седем години, до 2018 г.

 Нека да се запознаем с мнението на астролозите за тази космическа ситуация и да се опитаме да разберем какви опасности крие тя.

 

 

 

„Уран преминава през целия Зодиак за 84 години. С влизането си в Овен, той започва нов цикъл. В света започва обновление, развитието стремително се ускорява. Овен – началото на Зодиака, е огнен и инициативен, действен, нетърпелив и войнствен знак. Уран е непредсказуема планета. И знакът, и планетата са свързани с индивидуалното самоутвърждаване. Тяхната ключова дума е Аз. Но в Зодиака срещу Овен са Везните. В действителност той се стреми към партньорство. Уран се управлява от Водолей, който е знак на колективизма.

Уран е свързан както с индивидуализма, така и с колективни проекти, насочени към бъдещето, в които индивидуалността е подчинена на обща цел. Тази цел може да бъде както абстрактна и фантастична, така и напълно реална. Уран е свързан с новите технологии, с индивидуалното и колективното творчество. Ако става дума за отделен човек, това рядко е свързано с художественото творчество (макар че има и такива случаи - кубисти, футуристи, по-голяма част от творенията на Пикасо), по-често е свързано с научното. С Уран са свързани научните открития, изобретенията. Уран дава смелост на мисълта, оригиналност и независимост както на мислите, така и на постъпките. Под влиянието на Уран са летците-изпитатели, първопроходците, геолозите и футуролозите, астролозите и астрономите, правозащитниците и дисидентите. Всичко ново, необичайно, смело, оригинално, е свързано с тази планета.

От колективна гледна точка, творчеството свързано с Уран се изразява в изграждане на нови форми на човешкото общежитие, насочени към бъдещето (комуни, научно-изследователски колективи), изграждане на нови, технологично наситени научно-производствени, промишлени и енергийни комплекси (Комсомолск на Амур, БАМ, различни ГЕС, авиационни заводи). (В наше време това са навярно Сколково и нанотехнологиите – бел.на Т.Н.)

Но Уран има и друга страна. Той може да се прояви като планета на екстремизма, абстракцията, жестокост стигаща до безчовечност („гората секат – трески хвърчат”). Една абстрактна цел може дотолкова да завладее отделния човек или колектив, че реалността престава да има значение. Човек съзнателно и с прекомерен интусиазъм се подчинява на принципа, идеята, проекта. Той се чувства като платно, опънато от ледените ветрове на абстракцията. Кай изписва думата Вечност, но сърцето му замръзва.

Добре е, ако това е наистина прогресивен, основан на реални разчети проект. Но случва се и така, че личността се отдава на демона, възстанал срещу Бог (също ураническо предприятие). Във въображението се появяват причудливи, странни, неочаквани и нереални картини. В митологията Уран е баща на ужасяващи, уродливи, зловещи, гигантски чудовища, сторъки великани, титани (но и дядото на Прометей е архетипов ураниански персонаж!). Неговата плодовитост е смайваща.

Под знака на Уран са, уви, не само рекордьорите, но и екстремистите и терористите. Той е свързан с неочаквани крушения, катастрофи, резки и шокиращи събития.

Разбира се не всичко трябва да се приписва на Уран. Обикновено той се проявява в комбинация с други планети[1].

 

Както виждаме, Уран наистина е революционна планета, която неминуемо предизвиква изменения както в обществото, така и в науката. При това тези изменения могат да бъдат както глобално позитивни, така глобално негативни, всичко зависи от състоянието на съзнанието на обществото, което попада под въздействието на енергиите на тази планета.

Нека да видим какво въздействие върху обществото и науката са оказали последните два транзита на Уран през знака на Овен.

 

 

 

Малко история

Ако се разгледат последните два транзита на Уран в Овен, то може еднозначно да се види, че при тях възникват глобални метаморфози и тези революционни метаморфози могат да носят със себе си колосални енергии - както съзидателни, така и разрушителни. Но във всеки случай възниква ново общество.

Ще взема за пример само няколко събития за всеки от тези два транзита на Уран:

 

1843–1851 – Уран в Овен

в обществото

Най-важното събитие за тези години е Комунистическият манифест от 1848 г. и подготвените от него социални революции почти в цяла Европа, революциите през 1848 – 49 години. В отговор на това следва реакция на държавата и ограничаване на свободите на гражданите (което като правило се пада на Уран в Телец).

в науката

„В средата на 19-ти век Уйлям Томсон (лорд Келвин) и Клаузиус положили основите на термодинамиката. Те формулирали два закона (начала) на термодинамиката; впрочем, първият закон вече е бил известен на Херман Хелмхолц. Понятието топлород било окончателно погребано. Вместо това Ренкин и Томсон въвели общо понятие за енергията (1852), вече не само кинетична; едновременно с това Майер и Джаул формулирали всеобщия закон за съхранение на енергията”. (Уикипедия, История на физиката).

 

1927–1934 – Уран в Овен

в обществото

Най-важното събитие е световната икономическа криза през 1929 г. Колапс на икономиката, нова реорганизация на обществото. Политиката (като свободно действие на гражданите) отстъпва място на тоталитаризма. Начало на масови репресии в Русия, подготовка за идването на власт на Хитлер през 1933 г. Засилване на държавната реакция, унищожаване свободите на гражданите.

 

в науката

Най-накрая, през 1920 г., са открити наведнъж няколко съществени квантови явления, необясними от класически позиции...

...Луи де Бройл прави предположение, че корпускулярно-вълновия дуализъм е свойствен не само за светлината, но и за веществото... Бор обобщава това до „принципа на допълването: корпускулярното и вълновото описание на явленията взаимно се допълват; ако ни интересува причинната връзка, удобно е корпускулярното описание, а ако ни интересува пространствено-времевата картина, удобно е вълновото описание. Фактически един микрообект не е нито частица, нито вълна; тези класически понятия възникват само защото нашите прибори измерват класически величини. Школата на Бор смята, че всички атрибути на атома не съществуват обективно, а се появяват само при взаимодействие с наблюдателя. „Няма реалност, която да не зависи от начина на нейното наблюдение”(Бор)...

1928: Пол Дирак дава релативисткия вариант на квантовата механика (уравнението на Дирак) и предсказва съществуването на позитрона, полагайки началото на квантовата електродинамика” (Уикипедия, История на физиката).

И така, предишното влизане на Уран в Знака на Овен е било на 31 март 1927 г. Почти седем години преди това събитие Владиците предпримат поредният опит да достигнат до сърцата на хората, намиращи се във въплъщение. И това е разбираемо, тъй като знаейки мощното въздействие на планетата Уран, е било необходимо да се укаже по-лек път на човечеството.

Спомняте ли си първата вест на Владиците от книгата „Агни Йога”?

 

Лондон, март 24, 1920

Аз съм твоето благо.

Аз съм твоята усмивка.

Аз съм твоята радост.

Аз съм твоят покой.

Аз съм твоята крепост.

Аз съм твоята смелост.

Аз съм твоето знание.

Камъкът скъпоценен и единствен, с благост в живота пазете.

Аум Тат Сат, Аум.

Аз съм вие, вие сте Аз – частици от Божествения Аз.

Войнство Мое! Шуми животът – по внимателно!

Опасност! – душата чува шумене.

Горко на света – бързайте да се спасите.

Животът кърми душата.

Утвърждаване на чистия Аз.

Работи за живота и за осъзнаването на чистотата.

Отхвърлете всички предразсъдъци – мислете свободно.

Не излизайте от живота, вървете по нагорния път.

 

Храмът е за всички. За всички е един.

Домът Божий е населен със светове и навсякъде витае Св. Дух.

 

През 1926 г. Николай Константинович Рьорих пристига в Москва по поръчение на Махатмите. Николай Константинович, използвайки своите връзки, се среща с ръководителите на Съветския съюз. В частност знаем за срещата с Г.В. Чичерин и А.В. Луначарски. На срещата с наркомите Николай Константинович им връчва писмо от Махатмите до московските комунисти и малко сандъче със земя от Бурхан Булат.

Рьорих пристига в Москва като посланик на Махатмите от Изтока. Главната задача поставена от тях на преговорите, се състояла в това да се подготви правителството на страната чрез неговите конкретни представители Чичерин и Луначарски за приемане на Махатмите. В открит текст било предложено наставничеството на Хималайските ръководители, от името на които били подписани Посланията.

За съжаление, ръководството на Съветския съюз не приема предложенията на Владиците за сътрудничество. А през март 1927 г. Уран влиза в активния знак на Овен. И тъй като Пътят, предложен от Владиците бил отхвърлен, наложило се да се върви по друг път.

И в Съветския съюз започва насилствена колективизация, Майката Земя отговоря, като не дава урожай в края на 20-те и началото на 30-те години, през 1932 – 1933 години от глад в Украйна умират около 4 млн. души (в различните източници данните се разминават), започва култът към Сталин и репресиите.

И тъй като цикълът на планетата Уран е 84 години, то и до сега Русия и бившите съветски републики жънат плодовете на кармата.

 

На 12 март 2011 година Уран отново ще навлезе в Овен. Точно седем години преди това събитие, на 12 март 2004 г., Господ Сурия възложи на моите плещи мантията на Посланик на Великото Бяло Братство. И ето вече повече от шест години (към август 2012 г. – бел.ред.) аз нося тази мантия на плещите си и изпълнявам работата, която Владиците ме молят да върша за Тях.

За това време са приети и публикувани около 400 Послания на Владиците. Този път Те избраха друга тактика: да действат не чрез ръководството на страната, а чрез интернет да влязат непосредствено във всеки дом, където чакат вест от Тях.

Разчиташе се на това, че съзнанието на хората ще се възвиси до необходимото ниво. Тогава въздействието на планетата Уран би довело действително до революционен скок и революционни преобразувания във всички сфери на живота. Уран би проявил своите позитивни аспекти и надеждата на Владиците за бързи преобразувания отначало в Русия, а после в целия останал свят, би станала реалност. Защото духовната съставяща, вътрешният нравствен закон, присъщ на хората, определя живота във всички останали сфери: и в политиката, и в икономиката, и в науката, и в образованието и т.н. А ако народът в своята по-голяма част не приеме нравствения закон (а диктовките на Владиците не са нищо друго освен разяснение преди всичко на нравствения закон в неговата неразривна връзка със Закона на кармата), то такъв народ може да се управлява само от позицията на силата, тоталитаризма. Защото го няма вътрешният управител в човека – съвестта.

Според Владиците, за да настъпят позитивни промени в обществото, е необходимо един процент от населението да е усвоило Учението на Владиците. В Русия това са 1,5 милиона човека, а в света – около 60 млн. човека. Затова ако такава страна като Русия се обърне с лице към Нравствения закон, към Космическия закон на тази Вселена, то измененията във всички други страни биха могли да се случат по-бързо.

Обаче вие можете сами да наблюдавате как хората възприемат Учението, давано от Владиците. Има ли някакви изменения в обществото? Отчитат ли се препоръките на Владиците в областта на образованието, теле- и радиопредаванията, в другите области? И какво да кажем за това, как всеки от вас, който чете тези редове, прилага Учението в своя собствен живот? Удаде ли ви се за тези шест години да се освободите поне от един вреден навик, привързаност, негативни черти на характера? Следвате ли нравствения закон в своя живот?

За втори път в продължение на 84 години се отхвърлят помощта и ръководството на Владиците: първия път от страна на властта, вторият път от страна на самия народ. И цялата тази енергия, която се съдържа в диктовките на Владиците и не е усвоена от човечеството може да легне като кармично бреме върху това и следващите поколения хора.

Ние сами правим избор.

Бих искала да тръгнем по по-лекия и възвишен път, а не да се лутаме в тъмнината. Но ако хората отхвърлят ръководството на Висшите сили, то неминуемо ще влезе в сила Законът за кармата. И човечеството ще седне на чина в училището и ще се учи от жестоките уроци на живота...

Татяна Микушина

 

P.S.

27 юни 2012 г., Възлюбеният Ланело (Марк Профет)

 

„…ако не беше помощта на Възнесените Същества на Светлината, нито една наша мисия не би могла да просъществува повече от няколко месеца. Всички мисии на Светлината изискват колосални ресурси и енергийни разходи, които се отпускат от Кармичното Ръководство и Великото Централно Слънце.

Затова, за да бъдат нашите мисии по-успешни, се изисква прилагането и на вашите усилия и вашите старания и способности.

Представете си човек, който влага пари в бизнес, намиращ се на другия край на земното кълбо. Всеки отчетен период бизнесменът трябва да бъде сигурен, че неговите вложения му носят доход, иначе ще бъде принуден да премести бизнеса си на друго място на земното кълбо. И ако хората от страната, в която става влагането на паричната енергия не оказват съдействие на дейността или дори ѝ пречат, то със стопроцентна сигурност предприемачът ще премести своята дейност и бизнес в друга страна, където ще бъде осигурен по-благоприятен режим.

Тук аналогията с посланичеството е пълна. Ние влагаме енергия в осъществяването на мисията на Светлината. И с определена периодичност осъществяваме контрол над това, доколко са оправдани нашите вложения.

Ако приложим горните разсъждения към мисията на нашия Посланик, какво ще видим?

В продължение на осем години по решение на най-висшите космически съвети се отпускаше енергия за поддържане на мисията на нашия Посланик. Божествената енергия се съпровожда от поток чисто материална енергия, която автоматично става притежание на страната, в която се осъществява нашата мисия. И ако проследите последните години ще видите, че като по чудо Русия се измъкна от тежките времена към относително финансово благополучие.

Какво наблюдаваме след това? Изразходва ли се това финансово благополучие за осигуряване на определено образователно ниво, за да може бъдещото поколение колкото е възможно по-рано да получи представа за Бог и за Божествения Закон, който действа в този свят? Колко внимание се отделя на работата с бедните и нещастните? Променя ли се към по-добро социалната политика и здравеопазването?

Трябва да ви кажа, че нищо подобно не наблюдаваме. Целият поток Божествена енергия, проявяващ се като парична енергия, се харчи за строителство на увеселителни заведения, магазини, пропаганда на неправилни образци на поведение, свободен начин на живот и полова разпуснатост.

Как мислите, ще позволи ли по-нататък Божественият Закон да се продължи Божествената възможност за Русия, за страната, в която се намираше през цялото това време нашият Посланик?

Не мога да кажа какво ще бъде този път решението на Кармичното Ръководство, което все още заседава. Но дори ако се разсъждава на нивото на човешкото съзнание, виждаме напразно изразходване на енергията.

Предоставянето на възможност за предаване на Послания е велика милост от Небесата. И се стига дотам да се чудим на девалвацията на истинските ценности, която съществува във вашия свят. Вие разглеждате Милостта на Небесата като слабост. Вие разглеждате потока от Божествено изобилие като нещо, което се полага. Докато не преразгледате вашите вътрешни и външни ориентири, ще получавате уроци във вид на връщане на кармата от вашите неправилни избори. Можете ли да си представите каква карма се създава от народ, който използва Божествената енергия не за утвърждаване на Божествените образци, а за утвърждаване на образци, напълно противоположни на Божествените?

Раздуването на желанията чрез реклама и чрез средствата за масова информация довежда до неправилни действия на физическия план, които пораждат карма. А кармата трябва да бъде отработена, защото такъв е Законът.

И тук Бог дава възможност и проявява милост. Чрез покаяние, чрез осъзнаване на неправилните действия и грехове може да се изкупят неправилните постъпки. Но съзнанието на нацията трябва да дорасне до покаяние.

Ако си припомним близкото минало на тази страна, свързано с убийството на царското семейство и последвалите след това десетилетия на лутане без Бог в мрака, можем да отбележим, че повечето от хората, въплътените сега, не чувстват покаяние и разкаяние в душата си.

Бог ще ви въздаде хилядократно за всяка праведна постъпка. Но защо не я правите?

 

P.P.S.

На 27 юли 2012 г. по вдъхновение Свише написах писмо до президента на Русия.

Ако премахнем несъществените подробности от писмото, които се отнасят до физическия план и нямат голямо значение за Висшите планове на Битието, то накратко съдържанието на писмото може да се изложи по следния начин:

  

 

До Президента на Руската Федерация

 Владимир Владимирович Путин

 от Татяна Николаевна Микушина

 

Господин Президент, моля за вашата помощ и подкрепа.

Уверена съм, че Учението, което се съдържа в моите книги, е необходимо на жителите на Русия и на целия свят именно сега.

Моля Ви да окажете лична подкрепа на мен и моята мисия.

 

С голямо Уважение към Вас лично,

Татяна Микушина

27 юли 2012 г.

  

Ако разгледаме езотеричния смисъл на писмото, то е обръщане за помощ към държавния глава на държавата, в която се осъществява моята мисия, като Посланик на Великото Бяло Братство.

Признаването и даването на покровителство на мисията на Посланика на държавно ниво ще отвори нова възможност за страната и всички Небеса ще насочат своята помощ към тази страна.

Непризнаването и отказването на помощ означава да се изпусне последният шанс, който дават Владиците и тогава на дневен ред ще остане единствения въпрос: да се готвим за слизането на кармата и да се молим тази карма да бъде смегчена.

 

Татяна Микушина

Светлина и Любов!

   

 

  

 

Уран в Овен. 2011-2018.

Междинни резултати

 

Този бюлетин излезе 5 години след първата статия „Уран в Овен“ и информацията вече се възприема по друг начин. В този брой Татяна Николевна дава нов коментар.

 

Януари 2016 г.

Изминаха 5 години след публикуването на дадената статия.

Днес вече можем да обобщим предварителните резултати от моята мисия.

На 19 април 2012 г. се случи страшен пожар в моя Ашрам край Омск. (https://sirius1-bg.org/buletini/2012/br5_0412.html)

Пет човека се спасиха от огъня благодарение на Божествено чудо.

Над 3000 души от различни страни написаха обръщение към Президента на Русия с молба за помощ (http://r.sirius-ru.net/2012/2012-07-12.htm).

Аз също се обърнах с лично писмо към Президента В.В.Путин (https://sirius1-bg.org/buletini/2012/br10_0712.html).

Не последва никакъв отговор. Обаче цялата вертикала на властта, по която се подмятаха нашите обръщения, се отзоваваше с формални отговори, в които прозираше явното равнодушие и неудоволствие, че й се налага да губи време и да отделя внимание.

Православната църква по своя линия, макар и с голямо закъснение от три години, се оказа по отзивчива. През миналата година бях обявена за лидер на екстремистко-религиозна секта със всички произтичащи от това последствия (http://r.sirius-ru.net/2015/2015-08-02.htm).

Владиците решително настояха да напусна моята любима Русия, което аз направих.

Тъй като Владиците отзоваха своя Посланик от Русия, тя влезе в състояние на противостоене с Великото Бяло Братство, на което имам честта да служа.

Враждебните действия по отношение на Посланика свидетелстват за ниското ниво на съзнание на населението, включително и на всички органи на управление на страната.

Влиянието на това върху физическия план не закъсня. От Учението знаем, че физическия план е само огледало, в което се отразява нашето несъвършено съзнание.

Икономическите трудности, падането на равнището на живота са следствие. (http://r.sirius-ru.net/2015/2015-08-05.htm).

Какъв е изходът все пак?

През последните 10 години аз приех цялостно Учение, призвано да помогне на човечеството в това трудно време.

Всички отговори на въпроса какво и как да се прави, се съдържат в Учението.

Написани и публикувани са над 50 книги с Учението.

Аз свърших своята част от работата.

За да помогне Учението, е необходимо един процент от населението да го  приеме в своите сърца.

Обаче, както казват Мъдреците, можете да заведете коня на водопой, но не можете да го накарате да пие вода.

Съдбите на нациите и народите винаги са се решавали от единици, които са били способни да извисят своето съзнание до висшите идеали на човечеството: Вяра в Бог, Любов към ближния, Състрадание, Милосърдие, Братство, Чест, Достойнство, Порядъчност.

Повечето хора не са способни дя усвоят много понятия и Истини.

Обаче Владиците говорят за това, че във въплъщение сред нас се намират най-добрите представители на човечеството и именно сега настъпи тяхното време.

Всеки от тях знае какво трябва да прави.

За едни това ще бъде вътрешна работа за поддържане баланса на планетата. Други са се подготвяли за активни действия, насочени за възстановяване на Божествените принципи в живота.

И разбира се, въпрос на чест за всички истински последователи на Учението на Владиците на Мъдростта е защитата на Учението и Посланика от клевети и нападки!

Когато в света идва дете, вие се грижите за него, защищавате го от опасности.

Когато се грижите за младо растение, вие го пазите от палещото слънце, грижите се да има достъчно влага, защищавате го от вредни насекоми и плевели.

Защо, когато в света е дошло Учение, никой не го защищава от плевелите на човешкото съзнание?

Т.Н.Микушина

Светлина и Любов!

 

През 2012 г. Посланикът написа: „на дневен ред ще остане единственият въпрос: да се готвим за слизането на кармата и да се молим тази карма да бъде смегчена“. Днес виждаме, че кармата слиза: икономическите санкции стават все по-силни, води се война в Украйна, в Русия е обявена мобилизация… Какво следва?

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2022/2022-11-01.htm