An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

Бюлетинът „Сириус“ навършва 20 години!

 

Скъпи приятели!

На 4 ноември 2022 г. бюлетинът „Сириус“ ще отбележи своя 20-годишен юбилей. Това е доста солиден период за едно електронно периодично издание. Негов автор е Татяна Николаевна Микушина, а несменяем редактор е Татяна Викторовна Мартиненко.

През този период са излезли 1830 броя(!), от тях 1116 - до 10 годишнината  на изданието.

В бюлетините Татяна Микушина споделя собствения си опит, дава актуална информация на духовни теми и предоставя думата на своите читатели. В обръщение към читателите си тя пише какви са целите на интернет-изданието: „…да спомага за това, което в края на краищата трябва да постигне човечеството, - да възстановим нашата връзка с Бог не чрез външно учение и външен ритуал, а чрез непосредствена вътрешна връзка с Него. Повечето от материалите на „Сириус“ така или иначе касаят тази тема“.

С изданията можете да се запознаете тук: https://sirius-ru.net/novosti.htm

 

Малко история

Да се пренесем в миналото – в есента на 2002 г. – и да се докоснем до времето, когато се поставя началото на активната работа на бъдещият Посланик.

Това е труден период в живота на Татяна Николаевна, когато тя, в продължение на четири месеца – от септември до декември, – преминава най-трудните тестове. Уволнена е от работа, приятелите й я напускат, защото не споделят нейните нови интереси, няма връзка със семейството си. Понякога не й достигат сили да отиде до кухнята и да си приготви храна. Обаче тя продължава да изпълнява указанията на Учителите.

В това не леко време, на 4 ноември 2002 г.излиза на бял свят първият брой на бюлетина.

Въпреки, че не се чувства добре, Татяна Николаевна продължава да медитира всеки ден.

„По време на тези медитации Владиците искаха да постигна определено психологическо състояние, висше състояние. Имаше нещо вътре в мен, което трябваше да се промени или пречупи, нещо което ми пречеше.

И веднъж в присъствието на Господ Майтрейя аз постигнах състояние на пълно смирение и покорност на Волята на Бог и разбрах, че ако Бог ми е дал живот, той може и да ми го отнеме, че няма смърт. Това е някакво висше състояние, много фино откровение.

Постигах това състояние по време на медитация в продължение на три дни. И тогава Владиците решиха, че този тест е завършен и всички болки и страдания изведъж изчезнаха.“

Татяна Николевна си спомня: „В самото начало на 2003 г. по време на медитация при мен дойде Господ Алфа и тържествено каза: „Давам Възможност!“ Записах тази фраза в специален дневник, но тогава не разбрах нейния смисъл. Сега разбирам, че е било отделено огромно количество Божествена енергия, за да се прокара в този свят Учението“.

В същата 2003 г. Владиците присвояват на Татяна Николаевна статус на Посланик на Великото Бяло Братство.

А през 2004 г. Владиците удостояват Татяна Николаевна с Мантията на Посланик.

В един бюлетин тя съобщава:

„Аз съм Посланик на Великото Бяло Братство. Бялото Братство са Владиците от Шамбала, или Възнесените Владици,  или Учителите на човечеството, които са дошли на планетата Земя по време на Третата Коренна Раса. Преди това Те са били сред хората и са ги обучавали, а след това се преместват на финия план и сега живеят в ефирните Свещенообители на финия план и продължават оттам работата с човечеството на Земята. И Те се наричат Велико Бяло Братство.

Когато пред мен възникна въпросът, как трябва да се наричам, аз се обърнах с този въпрос към Владиците. Казаха ми: „Ти си Посланик на Великото Бяло Братство“. Обясних на Владиците, че Великото Бяло Братство  сега има лоша репутация в Русия.[1] На това те ми отговориха: „Тази длъжност се нарича Посланик на Великото Бяло Братство“.

Тази длъжност се нарича така и който да говори каквото и да е за мен – това е работа на този, който говори. И който и да изказва каквото и да е мнение за Великото Бяло Братство – това си е негова лична работа. Бялото Братство нищо не губи и нищо не печели от това. Аз не мога да се нагаждам към всеки човек, аз Служа на Владиците. И правя така, както Те искат. Те искат званието Посланик на Великото Бяло Братство да звучи именно така и не искат да променят названието на Мантията в угода на някого“.

На 12 май 2004 г. започва да работи сайтът „Сириус“ http://sirius-ru.net.

 

  

 

А от 4 март 2005 г. Посланикът започва да приема първия цикъл Послания на Владиците на Мъдростта. Това продължава всеки ден в продължение на четири месеца. За 11 години са приети 21 цикъла Послания и отделни Диктовки.

И всеки етап от пътя, било то приемане на Диктовки, строителство на Ашрама, провеждане на семинари, отговори на писма на читатели – всичко се отразява в бюлетините. Този непрестанен труд продължава 20 години! Тематиката на бюлетините се разширява от година на година и към днешния ден включва повече от 30 направления. Да разгледаме някои от тях.

 

Бюлетините стават летопис на дейността на Посланика

Първо, и най важно, бюлетините съдържат Посланията на Владиците. Всяка Диктовка се поставя на сайта „Сириус“ веднага след нейното приемане и се изпраща на абонатите на бюлетините. А от 2009 г. се появяват и озвучени варианти. В едно интервю от 2016 г. Татяна Николаевна казва:

„От самото начало на приемането на Посланията аз изпълнявах едно важно условие на Владиците: в деня, в който е прието Посланието, то трябваше да се постави в интернет. Навярно условието е свързано с това, че не всички Диктовки, приети от предишните посланици бяха публикувани. Владиците изразходват твърде много енергия, за да подготвят един посланик да приема послания и е важно всички получени материали да бъда публикувани“.

От 2005 г. Татяна Николаевна започва да провежда семинари, да изнася лекции, да прави изказвания и скайп-конференции в различни градове на Русия и извън нея.

Ще представим в хронологична последователност публичните мероприятия на Посланика от 2005 г. до 2015 г. Всяко от тях намира отражение в бюлетините „Сириус“.

 

2005 г:

Месец юли – среща с група единомишленици на Алтай.

28 – 30 октомври – семинар „Доброто и Злото“ в Новосибирск.

2006 г:

24 – 26 март – семинар „Изкачване“ в Подмосковието.

15 – 19 септември, 21 – 25 септември, 27 септември – 1 октомври. Три семинара „Вътрешният Път“

8 октомври – среща с Посланика в Новосибирск.

16 – 19 ноември – семинар „Вътрешният Път“ в Санкт Петербург.

2007 г:

15 – 17 март – семинар „Пътят на Посвещенията“ в Москва.

24 март – среща с Посланика в Москва.

2009 г:

Февруари – среща с работната група по развитието на територията на ашрама.

 

 

 

2010 г.:

2 – 3 октомври – семинар „Доброто и Злото“ в Каунас, Литва.

2012 г.:

2 юни – лекция „Същност на Древното Учение“ в Рига, Латвия.

5 юни – среща с членовете на рижското общество „Слово на Мъдростта“.

2013 г.:

16 февруари – лекция „Същност на Древното Учение“ в Киев, Украйна.

13 – 15 май – семинар „Същност на Древното Учение“ в Подмосковието.

9 юли – среща в Литва с последователи на Учението.

11 август – среща в Латвия с последователи на Учението.

Октомври – среща в Учебния център край Омск.

 

2014 г.:

12 март – интернет-конференция във връзка със събитията в Украйна и в Русия.

13 април – среща с учредителите на Международното обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“ в Московския Сириус-център.

1 – 3 май – първа сесия на Университета по Етика на живота в Духовно-просветителския център „Сириус“ край Омск.

24 май – изказване пред първия конгрес на МОД „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“ в ДПЦ „Сириус“ край Омск.

2015 г.:

24 януари – радиомост със Сириус-центровете във връзка със статията „Път към Новия свят“.

27 март – лекция „За Йога и медитацията“ на 3-тата сесия на Университета по Етика на живота в ДПЦ „Сириус“ край Омск.

5 юни – изказване „За Бог и Нравствеността“ на втория конгрес на МОД „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“ в Рига, Латвия.

28 юни – скайп-конференция с Америка. Отговори на въпроси на последвателите на Учението от САЩ и Канада.

17 август – скайп-конференция по повод закриването на МОД „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“

От 2016 г. дейността на Посланика преминава на дистанционен формат.

 

 

 

През август 2007 г. е регистрирана Издателската къща „СириуС“ с цел разпространение на идеите на Владиците чрез книги, дискове и друга продукция. Негова генерална директорка става Татяна Викторовна Мартиненко – верен и незаменим помощник на Татяна Николаевна..

За 15 години работа на Издателската къща на бял свят се появяват повече от 80 книги в няколко серии, в това число повече от 70 книги – под авторството на Т.Н.Микушина. В помощ на духовната работа и хармонизацията са пуснати около 70 диска със записи на Послания, Розарии, аудиокниги, филми, музика, медитации и мантри, видеоматериали от семинари и срещи. Освен това Издателската къща пуска в обръщение уникални картички и плакати с ликовете на Владиците.

На всяка нова книга се посвещава бюлетин с анотация, а също с предисловие или глава от книгата. Ще отбележим, че Татяна Николаевна никога не използва специални начини, за да заинтригува читателя, например прекъсване на повествованието на най-интересното място. Обратно, тя се стреми да поднесе колкото е възможно повече информация по всички възможни начини, без да прави тайна от съдържанието. Много книги практически отначало са изцяло публикувани в бюлетините, а след това са отпечатвани.

В бюлетините се отбелязват всички мероприятия и успехи на Издателската къща: участие в изложби и конкурси, награди, акции.

През 2008 г. на видеохостинга YouTube е създаден канал TatyanaMickushina. За това има бюлетин-напомняне през ноември 2013 г. Поместените на ютуб-канала филми са създавани от хора живеещи в различни страни по света: Русия, България, Латвия, Литва, Германия, Турция, Италия, Казахстан и други. Много голяма част от филмите са създадени под ръководството или с непосредственото участие на Татяна Николаевна.

През януари 2013 г започва да излиза вестник „Сириус, редактор на който е Татяна Николаевна. Призванието на вестника е да помогне на хората, които нямат компютри и достъп до интернет, да се запознаят с материалите на бюлетина „Сириус“ и да бъдат в течение на събитията, свързани с дейността на Посланика и излизането от печат на нови книги и дискове на Издателската къща.

 

Бюлетини за Бденията

От август 2008 г. Посланикът започва да провежда молитвени Бдения за мир в целия свят (някои от тях са посветени на Русия). Това са едночасови, три- четири- и 24-ри часови Бдения, а също три-, седем-, девет- и дори 33 дневни. За 13 години са проведени 34 молитвени Бдения!

На тези важни съвместни молитвени мероприяия се посвещава цяла серия от бюлетини, в които Посланикът разказва за силата на съвместната молитва, за важността на правилната настройка, привежда примери, отговаря на въпроси на читатели.

В октомврийския бюлетин на 2017 г. Посланикът пише за важността на настройването преди Бдението. Можем да отнесем тези съвети към всяка наша духовна практика.

„Длъжна съм да кажа, че настройката преди Бдението е много важна, защото ние трябва да бъдем съвършен инструмент на Бог. Ние представляваме музикален инструмент – можем да си въобразим или да си представим, че сме флейта. И ето Бог с помощта на нашите чакри може да свири на този съвършен инструмент, и по такъв начин ние сме способни да изпълним за Бог тази работа.

Винаги трябва да помним, че правим Призив преди Бдението. Ние молим нашата енергия да бъде използвана по определен начин. Но само Бог и Възнесените Същества се разпореждат с тази енергия. Ние можем само да отправяме нашите молби. Стоящият по-долу моли. А как Бог ще използва енергията ни – това, за съжаление, ние не знаем. Но можем да молим.

Аз съм уверена, че ако подходим към това Бдение в необходимото състояние на съзнанието, с правилна вътрешна настройка, ако не пристъпваме към молитва, докато не въведем порядък в своето същество, докато не се хармонизираме и настроим към Висшите светове, за да станем съвършен инструмент на Бог, - ако направим ето това, то ние ще можем да променим бъдещето към по-доброто, към Божественото. Уверена съм в това.“

Молитвените Бдения намират най-жив отклик в сърцата на читателите, в бюлетините се публикуват техните проникновени, въодушевяващи отзиви.

По указания на Владиците сега не се провеждат молитвени Бдения. Те обясняват, че по-голямата част от хората са подложени на въздействието на масовото съзнание, не се намират в хармонично състояние и затова по време на Бдение става умножаване на техните негативни състояния.

 

Размишления и пояснения в статиите на Посланика

и последователите на Учението

Татяна Николаевна написва множество статии, отнасящи се до най-различни области на живота. Нерядко те разясняват някоя текуща ситуация или имат пророчески характер.

Например през август 2012 г. е публикувана статията „Уран в Овен“, в която се разглежда влиянието на планетата Уран върху различни сфери на обществения живот в Русия в историческа перспектива, а също се разкриват целите, които са си поставили Владиците, давайки Учение за сегашния етап. През януари 2016 г. Татяна Николаевна написва като продължение нова статия, посветена на същата тема, в която обощава междинните резултати от своята мисия и отговаря на въпроса, какъв е изхода.

Няколко бюлетина през януари и февруари 2015 г. са посветени на статията „Път към Новия свят. Какво ще спаси Русия и света?“ с коментари към нея. Краткият отговор на въпроса в заглавието ще бъде фразата: „Покаянието ще спаси Русия и света“. Татяна Николаевна не веднъж се връща към темата за покаянието и в други бюлетини, посветени на Русия и царското семейство, тя говори за важността на покаянието практически във всяко свое интервю, а също и в материалите, свързани с показването на екран на филма „Матилда“.

През ноември и декември 2016 г. Посланикът запознава читателите на бюлетините с концепцията за „Националната идея на Русия“ и дава коментари към нея.

През август 2020 г. поредица от бюлетини е посветена на причините за сегашното положение в Русия и света.

Топъл отклик у читателите намират „Приказка за бъдещето“ и приказката-притча за кладенеца.

В един кратък обзор не могат да бъдат споменати всички теми, които засяга Посланикът в своите статии.

Множество статии, в това число и на последователи на Учението, са посветени на духовните практики и коментари към тях: за Милостта в 23-я ден на всеки месец, за часа на Милостта на Майка Мария, за Розариите, за писмата до Кармичното ръководство, за слизането на кармата и засилването на духовната работа в края на годината.

Поредица от бюлетини са посветени на Учението, посланичеството, защитата на Посланика, Великото Бяло Братство, тематични подборки от Посланията.

Около 40 бюлетина са посветени на Владиците на Мъдростта: на техните въплъщения и даваните от тях учения, на историята на живота им. Сред тях ще намерите разкази за Владиците Майтрейя и Мория, Конфуций и Сен Жермен, Господ Шива и Серапис Бей, Иларион и Атина Палада, Елена Петровна Блаватска и Владика Николай, за членовете на Кармичното ръководство.

 

Обратна връзка с читателите

Често вниманието на Татяна Николаевна е насочено към читателските писма. Затова в бюлетините се появяват статии, написани от последователи на Учението, а също и отговори на Посланика на въпроси на читателите. Ще изброим някои от засегнатите теми:

-     Общината: размишления, опит от общинния живот.

-     Качество на молитвата, условия за молитвената практика.

-     Пояснения към съвместната духовна практика – четенето на Посланията.

-     Как да излезем от колелото на Сансара? Други пояснения за кармата.

-     Висшето ненасилие – саможертвата за идеали (към ситуацията около музея на Рьорихови).

-     За царското семейство и събитията от първата четвърт на XX век.

-     Възможно ли е второ пришествие на Иисус като цар на Русия?

-     За световното правителство.

-     За пророчествата. Накъде вървим?

-     Как се формират и действат клеветата и лъжата.

-     Съответстват ли поправките в новата Конституция на Националната идея на Русия?

-     Илюзията и нейното свиване.

-     Краят на космическия цикъл. Какво ни очаква?

През октомври 2019 г. Татяна Николаевна инициира проект „Съвместно четене на Посланията на Владиците“, който продължава от 4 ноември 2019 г. до 28 февруари 2020г.

През 2020 г. Посланикът задейства три проекта, в които читателите също приемат най-активно участие:

·    „Ръка за помощ. Споделяне на духовен опит“ – тази инициатива дава възможност за споделяне на най-съкровени неща – онези промени, открития и изводи, които са се появили в нашия живот благодарение на Учението на Владиците на Мъдростта;

 

     

·    Отзиви на „Концепцията за „Национална идея на Русия“ – в този проект известни и авторитетни хора изказват своето мнение за концепцията;

·    Проектът „Любими книги от Учението“ е за това, как тези книги са влезли в нашия живот, как са го променили и с какво са помогнали.

Освен това, в бюлетините неведнъж са помествани отзиви на обществени и научни дейци за Учението на Владиците на Мъдростта и книгите на Т.Н.Микушина.

 

Обществена дейност

През 2007 г. под ръководството на Татяна Николаевна започва своята работа сайтът на обществената организация Духовно-просветителски център „Сириус“ (https://org.sirius-ru.net). Самата организация е създадена още през 2001 г. Сред нейните учредители са Т.Н.Микушина, тя е първият президент на ДПЦ „Сириус“. Бюлетините на духовно-просветителския център са изпълнени с най-разнообразна тематика, посветена на нравственото възраждане на обществото:

­ възпитание и образование: голяма част от статиите са посветени на образованието по метода на Мария Монтесори;

­ музикална култура: за влиянието на музиката върху съзнанието на човека;

­ култура на речта: за чистотата на речта;

­ Бог и наука: за научните доказателства за невидимите светове, за уникалните свойства на светената вода и други необичайни явления;

­ духовно и физическо здраве.

През ноември 2013 г. Посланикът и ДПЦ „Сириус“ започват работа по интернет-проект „Университет по етика на живота“. Основа на курса става Учението, давано от Владиците на Мъдростта чрез Татяна Микушина. В рамките на проекта в много на брой бюлетини по това време започва публикуването на лекции на философско-етични теми, а също и на теми по Закона за кармата, Закона за превъплъщението на душата (Реинкарнацията) и други. Съобщава се за провежданите семестри в УЕЖ и за техните резултати.

 

 

 През септември 2017 г. с бюлетин е оповествено началото на работата на Класовете по основата на Учението на Владиците на Мъдростта, в който се отправя покана за участие в поредица от вебинари.

Когато в различни градове на Русия и зад граница започват да се откриват Сириус-центрове и клубове, бюлетините разказват за тяхната работа – участия в изложби, съвместни срещи и други мероприятия.

През април 2014 г. Владиците на Мъдростта чрез Посланика инициират създаването на Международното обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“. Движението просъществува малко повече от една година. Бюлетините отразяват всички етапи по пътя му: разработването на символиката, Кодекса за участие в движението и Доктрината за висока Нравственост, отчетите за Първия и Втория конгреси на Движението, проведени в Москва и Рига, причините за закриването му.

За какво друго още се съобщава в бюлетините „Сириус“?

Тук се публикуват притчи (например „Воин мира, Трое нас, трое вас – Господи, помилуй нас), цитати от книги на духовна тематика: „Агни Йога“, „Светлината на трите скъпоценности“, книгите на О.М.Айванхов.

Дават се астрономически прогнози, материали за дните на лятното и зимното слънцестоене, пролетното и есенното равноденствие, за затъмненията.

Излизат информационни броеве за издадените книги и откриването на сайтове на други езици.

1830 броя!

И всеки трябва да се пропусне през сърцето: да се обмисли, напише, да се даде задание на помощниците… Колосален труд за благото на хората от цял свят!

Нисък поклон на нашия Посланик, Учител и забележителен и мъжествен човек Татяна Николаевна Микушина!

Обзорът подготви Елена Илина.

 

В следващите броеве ще публикуваме най-интересните материали от предишни години.


 

[1] Има се предвид сектата „Бялото Братство Юсмалос“, действаща в Украйна и в Русия, която няма никакво отношение към истинското Велико Бяло Братство.

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2022/2022-10-02.htm