An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

Издателска къща „СириуС“ навърши 15 години!

 

Здравей, приятелю-читателю!

През 2022 г. Издателската къща „СириуС“ навърши 15 години!

Нека да не те смущава „пубертетната“ възраст на Издателската къща. През тези години тя се развиваше стремително и в своите книги споделяше с читателите си най-важното – духовните и нравствените ценности. Тъй като името Сириус означава „Светлина на звездата, която твори живот“, Издателската къща е призвана да носи Светлината на Истината, Мъдростта и Любовта.

Издателската къща беше създадена за подкрепа и издаване на книгите на нашата велика съвременничка Татяна Николаевна Микушина – философ, писател и обществен деец, основоположник на ново философско-етично Учение. Мен, както и всеки мислещ човек, винаги са ме интересували смислените въпроси, отговорите на които намирам в книгите на Татяна Николаевна, а тя получава знания от Висшите Учители, Владиците на Мъдростта.

Нашата Земя сега преживява много трудно време на преход в Новата епохата. Светът е разтърсен от епидемии, войни, катаклизми. Много хора страдат, те са сковани от страх пред бъдещето. Висшите знания, които се съдържат в книгите на Татяна Микушина са уникален шанс за осъзнаване от духовни позиции, какво все пак се случва в действителност на планетата и за измъкване от порочния кръг на агресията и противоречията, които водят само до страдания.

Като използвам практическите съвети, съдържащи се в книгите на Татяна Николаевна, аз мога да реша възникващите проблеми, издигайки съзнанието си на ново ниво и да разглеждам всекидневните неща от позицията на мъдреца. Сега аз зная кои са Законите, които управляват Вселената и живота на всеки човек. Използвайки тези знания, мога да взимам правилни решения както в житейските ситуации, така за по-добро бъдеще за мен и хората, които са свързани с мен. Сега животът ми е осъзнат, а не е стремеж за оцеляване. Изпитвам радост всеки ден и приветствам всякакви изпитания.

 

За какво става дума в книгите на Татяна Микушина?

за висшата нравственост, която се определя като живот по съвест, без която всякакви открития на човечеството и умения на човека стават разрушителни;

за възраждането на обществото, което е възможно само благодарение на такива непреходни ценности като чест и достойнство, милосърдие и състрадание, жертвеност и служение на ближния;

за разбирането на Любовта като най-висшето чувство, без което е невъзможно каквото и да е творчество,

за Бог, като Висш Нравствен Закон, който всеки човек трябва за пази в сърцето си,

за Доброто и Злото, които са границите на едно цяло и са призвани да научат душата ни да различава,

за Русия и нейната духовна мисия – да стане духовен водач на човечеството,

а още и за здравето, щастието, труда, парите, за възпитанието и образованието на децата – с една дума, за най-различните аспекти на нашия ежедневен живот – за да разберем, как да станем щастливи, как да създадем силно и здраво семейство, как да получаваме удоволствие от труда.

В тези книги се осветяват всички практически страни на живота!

А сега малко цифри за онези, които се убеждават само от конкретни резултати.

За 15 години Издателска къща „СириуС“ издаде повече от 70 книги на Татяна Микушина.

Книгите на  Татяна Николаевна са търсени по цял святте се четат в 50 държави, преведени са на 20 езика, издадени са на 11 езика: английски, арменски, български, латвийски, литовски, немски, полски, португалски, турски, украински, френски.

Някои книги са преиздадени повече от 4 пъти, а също са получили признание на международни изложби на книги.

На най-големия международен конкурс „Любима книга на читателите 2019“ («Readers Favorite 2019», който се провежда в САЩ, книгата „Съкровища на Божествената Мъдрост  получи  рейтинг пет звезди! През 2020 г. такава награда в този конкурс получи книгата „Санат Кумара“.  През 2021 г. награда получи книгата „Майтрейя“.

   

 

Според резултатите от конкурса на Ассоциацията на книгоиздателте в Русия (АСКИ), през 2016 г. книгата „Император Николай II. Път на Кръста“, написана от Татяна Микушина и съавтори, влезе в списъка на 50-те най-добри регионални издателства. А в 2022 г. още една книга на Издателска къща „СириуС“, посветена на царската тема – „За руските царе. Истории за деца“, също е включена в списъка на 50-те най-добри регионални издателства.

На YouTube-канала TatyanaMickushina са поместени стотици филми за книгите и Учението, а също видеа с интервюта, материали от семинари, отзиви на читатели.

Към лятото на 2022 г. каналът има 10 милиона гледания!

 

 Присъединете се към аудиторията от нашите читатели и зрители!

Препратки:

1. Сириус“. Официален сайт на Т.Н. Микушина: sirius-ru.net и sirius-net.org

2. Книги на Т.Н. Микушина в Издателска къща «СириуС»: id.sirius-ru.net

3. Интернет-магазин «Сириус»: poslanie-book.ru

4. YouTube-канал TatyanaMickushina:

 https://www.youtube.com/user/TatyanaMickushina

Контакти:

e-mail: sirius.book@gmail.com

телефони: 8-(3812)-489-187, +7-908-114-2478

 

Още малко сведения

Според резултатите от всеруския бизнес-рейтинг през 2017 г. Издателска къща „СириуС“ е заела първо място сред издателствата в Сибирския регион! Присвоено й е званието „Лидер в отрасъла“.

 

 Татяна Николаевна Микушина е автор на проекта Национална идея на Русия“. Този проект е алтернатива на доминиращото в света общество на потреблението. Националната идея» отстоява принципите на Доброто и справедливостта във всички области на човешката дейност, т.е. Висшите нравствени принципи.

Проектът получи положителни отзиви от известни хора.

С проекта и всички отзиви за него можете да се запознаете на сайта нац-идея.рф

 

Информация за Татяна Николаевна Микушина е поместена на сайтовете-енциклопедии: «Биография и жизнь известных людей», «Циклопедия», «Сайт о людях – биографии знаменитостей» и други.

Отзиви за книгите

Тези отзиви говорят за това, което ни обединява: първо, за сходните проблеми, които мнозина са успели да решат благодарение на книгите на Татяна Микушина; второ,  за това, че книгите вдъхновяват и носят радост в живота.

Благодарни читатели споделиха своите отзиви в проекта „Ръка за помощ. Споделяне на духовен опит“. През май 2020 г. на адреса на проекта се получиха около 80 видеа и над 150 писма от 26 държави в света!

                                      

Марийка, Пловдив, България:

„Учението на Владиците на Мъдростта ми отвори очите, душата и сърцето. Открих го преди около 10 години.

Бях объркана, не знаех какво да правя по-нататък. Исках да намеря нещо за душата, което би ме извадило от това състояние… да не обнови, да ми даде ориентир за движение напред.

Сега тези перли на Мъдростта ми помогнаха да постигна осъзнаване, да се радвам и да обичам всичко около мен“.

 Мариана Николаева, Суми, Украйна:

„Порази ме това, че в Учението са дадени не само Божествените закони, фундаменталните понятия и основи на духовния път, но са разкрити и техните механизми и начините за приложението им във всекидневния живот!

Нали най-важното нещо е да се научим ДА ПРИЛАГАМЕ УЧЕНИЕТО НА ПРАКТИКА… Животът ми изцяло се промени, появи се чувство за отговорност за всеки изживян ден. Сега това е търсене, това е творчество, това е експеримент и готовност да отдавам…

Учението дава невероятна опора и подкрепа буквално във всяка ситуация“.

 Виталий Койда, Москва, Россия:

„Запознах се с книгите на Татяна Николаевна Микушина през 2016 г. Учението на Владиците на Мъдростта… ме вдъхнови, успокои, изпълни ме с любов и хармония. По онова време животът ми беше напрегнат заради постоянни проблеми с воденето на бизнеса, които се преплитаха и със семейни проблеми, а алкохолът и цигарите бяха неизменни атрибути в живота ми…

Разбира се, аз се обръщах към нарколози в медицинските учреждения, но траен ефект не се получи. Алкохолно-никотиновата зависимост – това е страст, т.е. душевно заболяване. А душевното заболяване трябва да се лекува с духовни методи!...

Именно знанието за Закона за кармата, което почерпих от Учението на Владиците, ми позволи да разбера откъде могат да започнат проблемите и как да се справя с тях.

Периодът на усвояването на духовни методики и разширението на съзнанието продължи една година и половина. В резултат на това напълно преразгледах живота си, подредих всичко в себе си и спрях да употребявам алкохол и цигари… Всичко зависи от нашето желание. Живота ли избираш или смъртта. Ти с Бог ли си или не!

Завършвам този разказ със сълзи на благодарност в очите, защото още веднъж осъзнах цялата щедрост и милост на Небесата!“

С останалите отзиви можете да се запознаете тук:

https://sirius-centers.net/theme/ruka-pomoshhi-pisma.htm

 

------------------------------------------------

Така че, ще дружим ли? Каня ви на гости!

«Сириус». Официальный сайт Т.Н. Микушиной: sirius-ru.net и sirius-net.org

Интернет-магазин «Сириус»: poslanie-book.ru

YouTube-канал TatyanaMickushina:  https://www.youtube.com/user/TatyanaMickushina

E-mail: sirius.book@gmail.com, телефоны: 8-(3812)-489-187, +7-908-114-2478

Благодарен читател

https://youtu.be/EuCDrS-mIMg

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2022/2022-07-01.htm