An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

За Великото Бяло Братство

Статия за интернет-енциклопедия. Продължение

В брой 1 на бюлетина за месец септември започнахме публикуването на статия за Великото Бяло Братство, подготвена за Уикипедия от група сътрудници. В този брой публикуваме продължение на статията.

Великото Бяло Братство във философско-етичните

и духовните учения на XX - XXI век

 

В ученията на Рьорихови

 

Понятието „Бяло Братство" става ключово в учението „Живата Етика", или Агни Йога" на Н.К. Рьорих и Е.И. Рьорих. Е.И. Рьорих твърди, че „всеки Брат от Бялото Братство носи много имена". Така, във Великото Бяло Братство влизат „кумарите" – божества, известни в индуизма и будизма:

Синове на Пламъка, Синове на Брама, Велики Риши, Кумари, първи Наставници и Царе, основатели на религии, философи и т.д. — все същите седем Най-велики Индивидуалности, проявяващи се в своите различни аспекти на нашата Земя, и сега именно Те съставляват Ядрото на Бялото Братство“[1].

Е.П. Блаватска, А. Безант, Н.К. Рьорих и Е.И. Рьорих описват посланията на "невидимите учители на човечеството"[2], а също предполагат, че на Земята существува невидимо световно Правителство на Светлината, възглавявано от Великото Бяло Братство. При това Е.И. Рьорих счита Великото Бяло Братство за "Център на еволюцията" на Земята.

 

 В предисловието си към книгата "Обител на светлината" Л. В. Шапошникова описва ролята на Великото Бяло Братство в светогледа на Н.К. Рьорих:

Великите Учители, носещи на човечеството, в една или друга форма знания, които способстват за осъзнаването на настъпващите промени, предизвикани от енергийните процеси на космическата еволюция, преминаха през цялата история на човечеството. Те бяха онези, които олицетворяваха космическите сили, движещи еволюцията на всичките й нива. Без тях подобно движение не би се състояло. Великите учители бяха духовни наставници, религиозни реформатори, източници на нови знания. Имената на много от тях са ни добре известни. Будда и Христос, Зороастър и Нагарджуна, Кришна и Хермес и много други. Всеки от тях е имал свое стъпало на йерархичната стълба на одухотворения Космос. Своето високо място там имат и Учителите Рьорихови. Тази условна стълба е безкрайна и води нагоре в Безкрайността. На нея се намират и Учениците, и Учителите на Учителите“[3]

Е.И. Рьорих смятала, че "Бялото Братство има своя Обител на Светлината, или Небесна Шамбала, във Финия Свят, но също, като нейно Отражение, и Земна Шамбала в непристъпната Трансхималайска Твърдина"[4].

Организации в Америка

По-нататъшното предаване на знания се осъществявало чрез Посланици на Братството, голяма част от които се намирали на територията на Америка.

Съвременните езотерични учения се отличават от трудовете от 19 – началото на 20 век с по-опростено изложение, описващо духовно-нравствените стандарти, които би трябвало да са присъщи на човека. В книгите на съвременните автори се описват конкретни препоръки по формирането на необходимите морално-етични качества, независимо от трудността на тяхното постигане в условията на ежедневния бит на съвременната цивилизация. Традициите по предаване на учения чрез Посланици на Великото Бяло Братство продължават и в наше време.

През 30-е години на 20-ти век за такъв Посланик се провъзгласява Гай Балард (литературен псевдоним – Годфри Рей Кинг). Заедно със своята жена Една Балард той основава организацията „Движение Аз Съм“ на територията на САЩ, издава серия книги за Великото Бяло Братство, а също и такива с препоръки за личното духовно развитие.

„Движение Аз Съм“ става популярно на територията на САЩ и към 1938 г. наброява почти 1 млн. последователи.

 

 Съпрузите Балард говорят за существуването на Възнесени Владици Йерархия от същества със свръхспособности, която включва Владиците, упоменавани от теософите, такива като Иисус Христос, Ел Мория Хан и още няколко десетки други, освен онези 20 Възнесени Владици на Древната Мъдрост, описвани от Елена Блаватска.

Смята се, че тези Възнесени Владици са били хора, които в поредица животи са живели във физически тела. Но с течение на времето те станали много развити души, способни да преодолеят циклите на реинкарнацията и постигнали  своето "възнесение", ставайки безсмъртни.

В средата на 20 век Марк и Елизабет Клер Профет, като Посланици, публикуват обширно Учение на Възнесените Владици в книгите "Перли на Мъдростта"[5]. През 1958 г. Марк Профет основава организацията Самит Лайт Хаус във Вашингтон, САЩ. Мисията на организацията била да публикува и разпространява Учението на Възнесените Владици. По определението на Профетови, възнесението това е пълно обединение на очистеното вътрешно аз с Аз Съм Присъствието истинската идентичност, която е уникална индивидуализация на Бог във всеки човек. Целта на организацията Самит Лайтхаус била освобождение на всички души, които търсят духовна свобода, на всички, които чувстват собствената си вътрешна Божественост и желаят да я развиват.

В книгите на Профетови се описват Законите на еволюцията, дават се методи за лична духовна работа. В труда "Владиците и техните обители" се дава подробно описание на членовете на Великото Бяло Братство.

В Русия през 21-ви век

В началото на 21-ви век руският Посланик Татяна Николаевна Микушина представи ново философско-етично Учение, публикувано в серията книги "Слово на Мъдростта" и в "Книга на Мудростта"[6]. Това е цялостно учение, в което се дават знания от Възнесените Владици за съвременните хора. Учението включва знания за строежа на мирозданието, взаимовръзката между всичко живо, вселенските Закониисшият Нравствен Закон, Законът за кармата, Законът за реинкарнацията и др.), говори се за необходимостта от връщане към общочовешките нравствени ценности в обществото, дава се ново разбиране за еволюцията на човека като еволюция на неговото съзнание. Освен фундаментални знания Учението включва и практически съвети за живота на всеки човек.

Т.Н. Микушина написа и публикува повече от 70 книги. Посланията на Владиците на Мъдростта са преведени на 19 езика.

Учението получи немалко положителни отзиви от научни и обществени дейци.

Членове на Великото Бяло Братство

В днешно време теософската традиция причислява към Великото Бяло Братство следните персони: Санат Кумара, Ел Мория, Кутхуми, Сен-Жермен, Иларион, Серапис Бей, Иисус, Майка Мария, Гуан-Ин, Гаутама Будда, Шива, Сурия, Атина Палада, Хелиос, Аполон, Ланто, Порция, Ланело, Бабаджи, Заратустра, Годфри, Майтрейя, Владичица Клер, Будда Вайрочана, Алфа, Джуал Кхул, Николай Рьорих, Йоан Възлюбленият, Падмасамбхава, Елохим Мир, Моисей, Архангел Михаил, Конфуций, Богинята на Свободата, Херкулес, Нада, Циклопей, Будда Амитамбха, Могъщият Победа, Мелхиседек, Павел Венецианеца, Кришна, Иоан Кръстител, Падре Пио и други.

 

Над статията за Уикипедия работиха:

Константин Овчинников, Татяна Мачеркевич, Виктория Ерофеева, Наталия Лимонова, Илсеяр Биккенова, Дмитрий Новосёлов.

Изданието подготови Елена Илина

Краят следва

 

*   *   *

Книга Тайните на Великото Бяло Братство“

В продължение на хилядолетия в различни краища на света се пазели устни и писмени доказателства за Великите Духове, които помагат на човечеството и го насочват в духовната еволюция. Знанието за Великото Бяло Братство е отразено във всички световни религии, в трудовете на философи, учени, пътешественици, духовно търсещи хора от миналото и настоящето.

Именно Великите наставници са давали във всички времена на различните народи основите на нравствения живот и мирното съвместно съществуване, помагали са за развитието на науката и културата. Именно те са създали на Земята и на Небето Шамбала – свещената обител, откъдето са направлявали и просвещавали човечеството.

Книгата приоткрива тайните на Великото Бяло Братство, разказва за работата на Братството и неговите Посланици.

Тайны Великого Белого Братства / авт.-сост. Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2021. – 166 с. ISBN 978-5-6043718-9-3

Формат – 140 х 200 мм. Цена книги (без учёта доставки) – 180 рублей.

Заказать книгу

в интернет-магазине «СИРИУС»

https://poslanie-book.ru/book/tajny-velikogo-belogo-bratstva

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478


 

[1] Рерих Е.И. Письма. — Международный Центр Рерихов, 2003.

[2] Стульгинскис С.В. Космические легенды Востока. — 2017. — 224 с.

[3] Рерих Н.К. Обитель света. — Международный центр Рерихов, 1992. — 64 с.

[4] Елена Рерих. Агни Йога. Живая этика. Полное собрание в 5 томах. — Рипол, 2004.

[5] Жемчужины мудрости. Том 1, 2. — Лонгфелло, 2007.

[6] Микушина Т.Н. Книга Мудрости. — Омск: Сириус, 2018.

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2021/2021-09-02.htm