An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

Целта на Моето Послание е да разбуди онези, които още са способни да се събудят от сладкия сън в илюзията

Възлюбеният Бабаджи

20 юни 2021 г.

 

АЗ СЪМ Бабаджи!

Днес Аз дойдох отново, за да си спомните още веднъж за Нашето съществуване и Нашето Учение.

Аз дойдох да ви напомня за Закона, който съществува в тази Вселена. Да ви напомня за Любовта, която винаги трябва да бъде с вас. Защото без Любов, която обхваща цялото ви същество и обгръща целия свят, цялото Творение, вие не можете да съществувате по-нататък.

Страхът и негативните състояния на съзнанието възникват там, където няма Любов.

Затова на първо място в живота ви ще бъде да възстановите чувството на Любов.

В Моите Послания и в Посланията на другите Владици няма нищо, което да не Сме давали по-рано, преди хиляди години, чрез мъдреци, пророци, посланици.

И все пак необходимо е периодически да напомняме за Нашето съществуване. За да знаете, че вие не сте самотни във Вселената.

Ние постоянно следим вашето развитие и напредването ви по духовния Път. И когато еволюцията наближава критична точка от своето развитие и е застрашено самото съществуване на разумната цивилизация на планетата Земя, Ние не можем да не дойдем и още веднъж да не напомним основните постулати на Нашето Учение.

Ние много пъти говорихме за необходимостта от преодоляването на желанията и отказването от привързаностите към илюзорните проявления на този свят.

Обаче поради леност и неразумие много Наши последователи не отделят необходимото внимание на Нашите указания.

Например, сега илюзията подхвърли редица нови капани за вашето съзнание, които ви отклоняват от Пътя. Меко и незабелязано. Говоря за вашата привързаност към умните телефони и така наречените социални мрежи. Защо решихте, че тези видове привързаности нанасят по-малка вреда на вашите души, отколкото алкохола, цигарите, музиката с неправилен ритъм, наркотиците, хазартните игри…?

Един час, прекаран от вас в социалните мрежи, отлага напредването ви по Пътя с цяла година. А една година редовно използване на социалните мрежи може да лиши душата ви от възможността за еволюционно развитие завинаги.

Следващият въпрос, който бих искал да осветя в Моето Послание, се отнася до отношението към Нашия Посланик. Аз вече говорих в Моите предишни Послания[1], че по отношението ви към Нашите Посланици, Ние съдим за това способна ли е вашата цивилизация за по-нататъшно развитие или ще попълни сметището на неуспешните цивилизации от миналото.

Хайде да поразсъждаме заедно.

Ние работим с човечеството на Земята милиони години. Основната духовна работа и обучение извършваме в специално създадени места: Ашрами на Братството. В началото на Мисията на Нашия Посланик беше създаден такъв Ашрам близо до Омск. Това е древно място на сила, откъдето планирахме да разпространим Нашето Учение и да повдигнем съзнанието на човечеството на ново ниво.

Задължение на нашите чела е да се грижат за Нашия Посланик и да създават необходимите условия за разпространение на Учението.

В продължение на няколко години Ние давахме Послания в Ашрама на Нашия Посланик, насищайки земята наоколо с Божествени вибрации. За вас оставаше само да приемете Нашия Дар и да го пазите като зеницата на окото си от представителите на противоположните сили.

Но нашият преден пост се оказа завладян от противоположните сили. Беше осквернен и разрушен.

Това е тежка карма, която легна върху раменете на онези светлоносци, които са се въплътили специално да защищават Нашата Мисия в Русия.

Тази карма до такава степен сви съзнанието на светоносците, закри тяхното виждане, че те престанаха да различават Светлината от тъмата и да разбират най-прости положения от нашето Учение.

Хората, призвани да бъдат солта на Земята[2] , показаха горчивите плодове на предателството и измяната.

Каква е тяхната участ? Да бъдат захвърлени на пътя, по който ще шестват бъдещите еволюции.

Има грешки, има заблуди, има грехове. Всичко може да бъде разбрано и простено. Но за най-тежкият грях – предателството – няма оправдание и няма прошка.

За да съхраним Фокуса на Светлина, закрепен в телата на нашия Посланик, Ние бяхме принудени да изведем Нашия Посланик от Русия.

Когато човек извършва недобра постъпка по отношение на Нашия Посланик, той създава карма, която ляга върху няколко поколения от неговия род.

В ситуацията с Нашия Посланик се случи така, че органите на държавната власт в Русия започнаха да преследват и извършват репресивни действия по отношение на Посланика и нейните близки и роднини.

Свойството на мантията на Нашия Посланик е такова, че всяко действие, насочено против Нашия Посланик, се отразява от нейната мантия и се връща, усилено хилядократно, към онези, които са осъществили това действие. Това се отнася до отделни хора, изпълнители на злата воля, и до цели страни, които не оказаха дължимите почести на Нашия Посланик.

Ние възлагахме големи надежди на Русия. Към настоящия момент тези надежди не се оправдаха.

В продължение на 100 години Русия два пъти отхвърли ръката за помощ, протегната от Великото Бяло Братство.

Първият път това се случи в началото на двадесети век, когато беше отхвърлено Нашето Послание, предадено чрез семейство Рьорих[3], вторият път – в началото на двадесет и първи век, когато започна преследването на Нашия Посланик на територията на Русия.

Страна, която отхвърля Нашата помощ и подлага на гонение Нашия вестител, не може да съществува какъвто и да е значим исторически период от време и е обречена на раздробяване и отмиране.

Голямата част от населението на страната не може да разбере причините за стоварилите се беди и нещастия. Обаче Аз повтарям още веднъж: страните правят избор в лицето на своите най-добри представители.

А най-добрите представители се оказаха пършиви овце и някои вълци в овчи кожи обикалят в търсене на заблудени овце, за да ги отклонят окончателно от пътя[4].

Аз искам в главите ви да се появи разбиране на причините за това, което скоро ще се случва и вече се случва.

Няма никакви зли демони, дотогава, докато те не се заселят във вашето съзнание. Когато светоносците не изпълняват своята мисия, планетата попада под властта на противоположните сили.

Цивилизация, която се е откъснала от Бог и от Неговия Закон не може да съществува какъвто и да е значим период от време.

Така е било с много цивилизации от миналото. Така ще бъде и с вашата цивилизация.

Лишавайки се от Фокуса на Светлина и от прякото предаване на Нашите Учения, светоносците на Русия не успяха да удържат своето съзнание на дължимото ниво, те направиха избор за цялата страна. Тъй като по замисъла на Бог Русия беше длъжна да укаже пътя на целия свят, то целият свят попадна в период на хаос и объркване.

Нищо не може да съществува без Божествената енергия.

Какъв е все пак изходът?

Винаги има изход: да се върнете на Божествения Път на развитие.

Да приемете Нашето ръководство и да следвате Божествените Заповеди. Да съблюдавате Нравствения Закон.

Да почитате Бог, Владиците и Нашите Посланици.

Целта на Моето днешно Послание беше да разбуди онези, които са още способни да се събудят от сладкия сън в илюзията.

Нашата помощ винаги може да бъде оказана. Но Ние търсим души, способни на подвиг, саможертва и служение. Души, подготвили своите съдове за чистата Божествена енергия, с която Ние винаги сме готови да напълним чистите сърца.

АЗ СЪМ Бабаджи.


 

[1] Възлюбеният Бабаджи, 5 декември 2009 г. „Беседа за това, как да се четат Посланията и как да се отнасяме към Посланика“; 20 юни 2010 г. „Необходимо е да определите, кое за вас е по-важно: този свят или Божествения свят“.

[2] Мат. 5:13 Вие сте солта на Земята. Но ако се обезсоли, с какво ще се направи солена?  Тя вече не става за нищо, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

[3] През 1926 г. Николай Константинович Рьорих пристига в Москва по поръчение на Махатмите. Николай Константинович, използвайки  своите връзки се среща с ръководителите на Съветския Съюз. В частност, знаем за срещата с Г.В. Чичерин и А.В. Луначарски. На срещата с наркомите Николай Константинович им връчил писмо на Махатмите до московските комунисти и сандъче със земя от Бурхан Булат.

За съжаление, ръководството на Съветския  Съюз не приело предложенията на Владиците за сътрудничество.

[4] Санат Кумара, 19 декември 2020 г., „Съдбата на планетата зависи от това, доколко ще успеете да запазите своя пламък в периода на тъмните времена“.

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2021/2021-06-02.htm