An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

 

Моето днешно Послание ще бъде разбрано от малцина

Господ Шива

19 декември 2021 г.

 

АЗ СЪМ Шива! АЗ дойдох!

Днес АЗ съм готов за сериозен разговор и отчетливо разбирам, че това, за което ще Говоря, ще бъде разбрано от съвсем малко хора дори сред онези, които от много години четат Нашите Послания.

И така, известно е, че във Вселената всичко съществува благодарение на Божествената енергия. Божествената енергия пронизва цялото Творение и поддържа неговото съществуване. Когато не постъпва Божествена енергия, всичко се разпада, защото го няма онова, което скрепва материята.

Божествената енергия постъпва във вашия свят през чакрите на светлоносците и след това се разпределя по целия физически свят, като поддържа неговото съществуване.

Ние говорихме за това, че сега Земята преживява критично, преломно време. За успешното преминаване на преходния период бяха изпратени във въплъщение най-добрите представители на човечеството. Ние говорихме за 144 хиляди човешки индивида, носещи потенциал да станат Христови същества. Така беше по времето, когато Ние започнахме да работим чрез Нашия Посланик Татяна. С помощта на Нашите Послания и намиращите се във въплъщение светлоносци Ние планирахме да осъществим бързо и безболезнено Божествено преобразуване на планетата.

След това, обаче, се случи нещо, което не беше планирано. Светлоносците четяха Нашите Послания, слушаха Нашия Посланик, но не изпълняваха това, което препоръчвахме. Чрез Нашите Послания и Нашия Посланик бяха дадени стотици препоръки и съвети. Всички те на практика бяха игнорирани от повечето светлоносци.

Какво означава това? След всеки неправилен избор чакрите леко се притварят, което намалява потока на Божествената енергия, постъпващ във вашия свят. За 18 години, в продължение на които беше отворена Божествената възможност, действаща чрез Нашия Посланик, практически всички светлоносци направиха своя избор, включително окончателния избор. Чакрите на светлоноците престанаха да пропускат Божествена Светлина в света. Вие знаете от Учението, че свят, който не получава Божествена енергия, подлежи на унищожение. Затова в близко време светът ще продължава да се руши.

Разбира се, във въплъщение останаха още отделни индивиди, в които е жива Божествената Искра. Такива индивиди, обаче, са нищожно малко.

Докато светлоносците правеха своя избор и чакрите им се затваряха една след друга, те губеха дара на различаването и други Божествени качества. На тях започна да им се струва, че Божествената Истина е и тук, и там. И четенето на Нашите Послания престана да им носи удовлетворение и енергия, тъй като атрофираха органите, които възприемаха Нашите енергии.

Невъзможността да усвоят Нашите енергии доведе до недостиг на сили, депресия, липса на желание да живеят. Светлоносците станаха пасивни и попаднаха под влияние на външни въздействия и внушения, разрушаващи психиката им.

Твърде много от тях се съгласиха да променят своята Божествена същност, преминавайки през процедурата на така наречените ваксини. Това фактически означава отказ от образа, даден им от Бог, съгласие за промяна на структурата на ДНК, отказ от Божествения код.

Хората доброволно се отказаха от Божието си подобие. След смъртта на Душата идва смъртта на физическото тяло.

Отначало хората се отказват от Божествените качества, предават Нас, Нашето Учение и Нашия Посланик, след това чакрите им се затварят и настъпва смъртта на Душата.

След това планетата се завладява от противоположните сили, работата на които се състои в унищожаване на непригодното за Божествена еволюция човечество.

Прилагат се най-изтънчени методи. Чрез храната, въздуха, водата тялото се насища с вредни вещества, които окончателно разрушават енергийната структура на човека. Въздействието на различни видове излъчвания прави невъзможно функционирането на чакрите дори при хората, при които те са били леко отворени.

Светът все повече и повече се откъсва от Божествената енергия и се приближава все по-близо и по-близо към пълното си разрушение.

Причината е в избора на светлоносците: сто четиридесет и четири хиляди светлоносци, които бяха призвани да станат Христови същества, поради неправилен избор, изгубиха своята Божественост и престанаха да изпълняват своята функция – да провеждат Божествената енергия в света.

Те изгубиха своята способност да различават и застанаха на пътя на предателството, сплетните, манипулациите, лъжата, измамата, мошеничеството и кражбата.

Има ли изход? И какво да правят онези, които още нe са изгубили Божията Искра?

Тъй като енергийната система на повечето светлоносци е разрушена, то няма възможност да се действа на финия план. Битката на финия план е изгубена. Остава да се действа на физическия план. Вие не можете да прилагате принципа на ненасилието, тъй като нямате необходимата сила на Духа за това. Светът го очакват слепи братоубийствени войни. Обаче воденето на справедливи войни с цел защита на своята земя, своето семейство, своя дом, може да отвори Пътя.

АЗ много добре разбирам, че в отсъствието на различаване, интуиция и други Божествени качества, е много трудно да се прави правилен избор и да се върви във вярното направление.

Остава да се надявате на паметта си и да вървите по памет пипнешком, налучквайки вярното направление.

Изисква се от човекоподобно същество да се върнете към човешкия си образ. Да си върнете интелекта и неговите качества критично мислене, свободомислие, ясно и независимо мислене.

Да върнете в живота си нравствеността и житието по съвест. Да си спомните Заповедите, дадени от пророците и посланиците.

Да върнете красотата във всички проявления на живота. Да си спомните правилните образци на музиката, архитектурата, животописта.

Ще бъде трудно да се върнете на Божествения път на развитие. Обаче е възможно за онези, които искат да съхранят Душата си и да бъдат с Бог.

Възлюбеният Алфа, който даде Божествената възможност на този Посланик – Татяна – преди 18 години, на границата между 2002 – 2003 гг., Ме помоли да ви съобщя, че Той взема Божествената възможност.

За 18 години, един дванадесет годишен цикъл и половина, нито една от нашите инициативи не беше осъществена от светлоносците. Това, което не се използва, се взема обратно.

Моето днешно Послание ще бъде разбрано от съвсем малко хора сред онези, които четат Нашите Послания и съвсем няма да бъде разбрано от онези, които още нe са започнали да четат Нашите Послания.

Впрочем, в днешно време само един човек от сто, които пристъпват към четене на Нашите Послания, е способен да ги дочете докрая. Хората се отучиха да четат и, следователно, се отучиха да мислят, следователно, престанаха да бъдат хора…

Но това беше ваш собствен избор, направен в съответствие със свободната ви воля…

АЗ се прощавам с вас.

АЗ СЪМ Шива!

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2021/2021-12-02.htm