За различаването[1]

Т.Н Микушина

 

Знаем, че за да овладеем качеството „различаване“, трябва да ни бъде отворена чакрата на третото око. Тогава човек е способен правилно да различава. Но в днешно време у повечето хора са отворени само долните една, две или три чакри. И затова за повечето хора дарът за различаване в наши дни е недостъпен.

 

И ако, например, горните ви чакри са частично отворени, но се намирате в условията на многомилионен град, които днес наподобяват на нещо подобно на отточен канал, и когато попадате в този отточен канал, цялата мръсотия попада във вашите чакри, и вие вече не сте способни да правите различаването, което бихте правили, ако се намирахте високо в планината, в достойни условия.

 

Затова, наистина, въпросът за различаването в наше време стои много остро. От това, какво различаване правим, зависи буквално всичко: изборът на храна, изборът на жилище, изборът на житейски път, на работа, на спътник в живота, избор на учебно заведение, където ще учат вашите деца, иборите на държавни учредения и т.н.

Какви могат да бъдат критериите за това?

 

Ако избирате да купите нещо, например храна или дреха, или къща, кола или още нещо, тогава, разбира се, трябва да използвате логиката и сравняването на информация от различни източници.

 

Ако правите избор на духовно ниво, в този случай се препоръчва да се опирате на мнението на авторитетен човек, който би споделил с вас своя опит по един или друг въпрос.

 

Ако избирате как да постъпите в една или друга житейска ситуация, в този случай има смисъл да проанализирате мотива, който ви движи. Т.е ако искате да направите нещо, например искате да започнете издаването на някакво списание, или да издадете някаква книга, или нещо друго, за да спечелите пари, аз бих се замислила дали този мотив е правилен.

 

Ако вършите някаква работа, помагате на хора, които се нуждаят от помощ – на инвалиди, на възрастни хора, и правите това просто за да им помогнете, да помогнете на живота, просто за да помогнете на човека – в този случай вие се ръководите от правилен мотив.

Аз бих използвала такива критерии, ако ставаше въпрос за мен.

 

Ако изборът ви се отнася до отношението ви към даден човек, тогава следва да съдите по плодовете - както учеше Иисус преди две хиляди години. Ако човекът говори правилно, обещава нещо, но не изпълнява обещанията си, и резултатът от това, което той прави, е отрицателен, то в този случай, може да се каже, че не бива да се доверявате на този човек. По този начин ще съдим по плодовете.

 

Разбира се, ще ни се стори най-лесно да отворим чакрата на третото око, и тогава ще можем да правим всякакво различение на всякакво ниво, на всеки етап от житейския път. Но именно да се разкрие чакрата на третото око е много трудна работа. За да постигнем това трябва да му посветим целия си живот. Защото отворените чакри говорят за това, че човек е отработил почти 100% от своята карма. Неговото енергийно ниво му позволява да съществува с отворени чакри. Но за да достигнем такова ниво – да се освободим от кармата, трябва да посветим на това целия си живот. Точно както йогите са посвещавали целия си живот на йога.

 

 

За тази цел трябва да разрешим много задачи - трябва да живеем на енергийно чисто място, да живеем в обкръжението на близки по дух хора, да организираме правилно храненето си, да организираме правилно процеса на обучение и то не само в периода на детството, но още в периода на бремеността да бъдат обучавани родителите, трябват занимания с духовни практики (йога, медитация, молитва, четене на духовни текстове) – и то не от време на време, а ежедневна духовна практика. И само при комплексното решаване на тези задачи в продължение на десет, или двайсет години или през целия ни живот е възможно в една или друга степен да се приближим към онова енергийно ниво, на което в възможно да получим дара за различаване.

 

 

Източник: https://youtu.be/_pChTY1JDEU

 

 

За различаването. Т.Н. Микушина.

 

 

Обхванати са следните въпроси:

– За дарбата на различаване;

– Критерии за различаването:

– при избор на физически план,

– на духовен план,

– при избор на дейност,

– по отношение на хората;

– За отварянето на чакра „третото око“.

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!

 [1]  Текстът е набран от звукозапис и запазва всички характеристики на устната реч.