Изказване на Т.Н. Микушина на втората сесия на УЕЖ

2 ноемви 2014 г

 

 

 

 

Приветствам ви всички! Радвам се да видя всички вас! И онези, които вече втори път са в Университета по Етика на Живота (УЕЖ), и онези, които днес за първи път са дошли за втората сесия.

Днес, 2 ноември 2014 г. се навършва точно половин година от първия ден на първата сесия.

 

 

Защо е нужен Университет?

 

Навярно, вие всички сте си задавали въпроса: защо ни е този Университет? Запитвал ли се е някой?

Има сайт, има книги, има дискове, има хора, които четат Учението в различни места по земното кълбо. Но, първо, придобиването на знания от Учението е индивидуална работа, и второ, дори ако човек има група, и е лидер в тази група, и той започне да дава Учението на своята група, то, естествено, той ще го прави през призмата на своето ниво. Затова моята задача, като Посланик на Великото Бяло Братство, е да направя така, че Учението да се изкривява минимално. Моята задача е да следя Учението да се предава по-нататък поне така, както аз го разбирам. А това не може да се организира без физически контакт. Тоест не е възможно Учението да се предаде пълноценно чрез книги, дискове, сайтове. Има някаква малка вероятност това да стане. Обаче, самият процес на предаване протича не на равнището на думите, а по някакъв друг начин. Не зная по какъв начин правят това Владиците.

Ето затова, моята задача е да следя за равнището на преподаване в този Университет. И затова, аз лично чета всички лекции, понякога се съгласявам, понякога казвам, че е нужно нещо малко да се промени, а след това се опитвам да ги прослушам всички. Тоест, аз присъствам, старая се лично да присъствам и се опитвам да разбера дали онова, което преподавателите дават от Учението съответства на разбирането, което имам аз.

Съответно, всеки преподавател все пак, пречупва Учението през своята призма, и това съвсем не е лошо. Защото всеки има свой опит, такъв, какъвто, например, нямам аз, и лекторът обогатява Учението със своя опит. И можем да кажем, че по такъв начин Учението се разпространява в още по-широк спектър.

Понякога се случва човек да създаде малко неправилен образ. И тогава се налага корекция. Ето защо ни е този Университет. Тоест, Университетът ни е нужен, за да можем да разпространяваме по-нататък Учението на Владиците на Мъдростта.

Владиците постоянно дават това Учение. Не се е случвало на Земята да няма човек, който в една или друга степен да не е бил проводник на Учението, давано от Владиците. Едни хора го предават малко по-добре, други - малко по-лошо. Едни имат един плюс, други - свой минус.

Това Учение не прилича на учение, което се дава в класическите университети и въз основа, на което може да се получи добра длъжност и много пари. Тук знанията са от друг вид, те не дават възможност да получиш хубава длъжност и добре да печелиш. Тези знания дават разбиране на процесите, които протичат на планетата, и дават възможност правилно да се ориентираш в протичащите процеси и съответно, да вземаш правилни решения и да правиш верни избори. И когато в този хаос, който сега съществува на Земята, можем да държим правилна посока, тогава имаме предимство пред всички останали, които живеят сега на земното кълбо.

Това Учение ни помага да разберем, защо в живота ни с нас се случват едни или други неща. Но на равнището на духа Учението дава на душите ни най-важното – разбирането защо се въплъщаваме. То ни дава разбиране за смисъла и спасява душата ни. Тоест, ако планомерно се следва, това Учение дава възможност да се приближим до Бога, да преминем на по-фин план, да направим преход на друго ниво на съзнание. На другото ниво на съзнанието съответства друга илюзия – по-фина, по-съвършена илюзия.

Всъщност Учението, което дават Владиците е Учение за изменение на съзнанието. Огромен брой диктовки са посветени само на една тема – изменение на съзнанието.

Защо ни е да си променяме съзнанието? Лошо ли живеем?

Отговор от залата: За да променим света около нас.

Така! Напълно вярно!

Всяко ниво на съзнание си има своя съответна илюзия. И когато съзнанието се изкачва на по-високо равнище, да кажем, само при 1% населението в някоя страна, то автоматично цялата страна преминава на друго еволюционно равнище, по-високо равнище. Ако една голяма страна премине на това ниво, то и цялото земно кълбо автоматично преминава на това ниво, защото колкото по-голяма е страната, толкова по-голямо влияние оказва тя на цялото останало човечество.

Най-важното е съзнанието ни. Университетът е призван да дава знание, система за образование в тази област.

Ето затова сме се събрали днес тук.

 

 

 

 

Учението са корените, Университетът е стволът на дървото

 

 

Татяна Николаевна рисува на дъската, коментирайки рисунката.

 

 

Това е границата между световете. Тук горе е Божественият свят; означаваме го със знак „плюс“, а тук е материалният свят – ще го означим със знака „минус“. Алфа и Омега.

Сега трябва схематично да изобразим Учението, което дават Владиците. Изобразявам го така. Това са корените.

А ето тук е стволът. От ствола излизат клони. Стволът е Университетът по Етика на Живота. Той се храни, взема това Учение от корените. И след това донося това Учение до клоните. А клоните какво са? А клоните са Центровете Сириус.

По такъв начин Сириус-Центровете вземат това Учение, с което дървото се храни от Бога, и го провеждат по-нататък в материята.

А ето тук е короната. Короната това са листата. Листата какво са? Това са всички хора, които стигат до това Учение.

 

 

 

 

 

Легенда за Богинята Тара

 

Искам още да ви разкажа една красива легенда за Богинята Тара, която излязла от един лотос в езерото, родила се от лотоса. А това езеро било образувано от сълзите, проляти от Авалокитешвара. Той се стараел да спаси колкото може повече души. И когда разбрал, че въпреки усилията му голяма част от душите ще загинат, той заплакал. И изплакал цяло езеро сълзи.

Така, че ето това е нашата основна задача – да спасим колкото може повече души.

Благодаря!

 

 

Т. Н. Микушина. Изказване в Университета по Етика на Живота

 

 

 

 

Коментар на Т.Н. Микушина.

 

Университетът по Етика на Живота беше закрит през 2015 г., две години след създаването му. Причината – никой не поиска да се наеме с отговорността и организационните въпроси. По това време вече три години живеех зад граница, заминах след пожара през 2012 г., в който едва не загинаха 5 души…

 

Университетът не успя да съществува без Учителя, Сириус Центровете не можаха да съществуват без подхранващия ги ствол на Учението. Листата-последователи се разлетяха под напора на ветровете на планетата. Ние със своите избори отрязахме дървото на Божествената възможност. Ние самите, с изборите си допуснахме бурята на планетата.

 

Бог всичко е предвидил, вятърът на промените ще помете всичко, което не съответства на следващия етап на еволюционното развитие!

 

Препратка към всички материали от Университета по Етика на Животаи

 

Препратка към лекциите за Класовете въз основа на Учението на Владиците на Мъдростта

 

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир вам, Светлина и Любов!