Световна медитация със звука "ОМ"


от 12 часа по обяд на 10 април до 12 часа по обяд 22 април
московско време (съвпада с лятното време в България)


 

 

              Скъпи приятели!

 Навлизаме в новата епоха: Епохата на Водолея.

Водолей означава свобода, творчество, радост, сътрудничество, колективизъм, общуване! 

Напълно разбираемо е, че старата система на управление на обществото, основаваща се на страх и ограничение, се съпротивлява на настъпването на новото съзнание и новото мислене, характерни за Новата Епоха. 

Старата система прави последни опити да се задържи на власт с помощта на създаване на страх от вируси, епидемии, глобална криза в икономиката. Правят се опити за пълен контрол над всеки човек с помощта на въвеждане на чипиране и цифровизация на икономиката 

Пред очите ни се разгръща последната схватка между силите на Светлината и тъмнината, на Доброто и злото, между енергиите на новата епоха и тези на старата епоха. 

Старото е обречено. Противоположните сили нямат собствени ресурси. Те използват нашите, като ни въвеждат в състояние на паника, страх, депресия, обреченост и агресия, ненавист и неприязън. 

Намираме се във въплъщение в това сложно време именно за това, да помогнем на човечеството, колкото е възможно по-плавно и по-безболезнено да извърши своя преход в Новата Епоха. 

Светлината и тъмнината са противоположности. Там, където присъства Светлината, няма място за тъмнина.

Затова ние сме длъжни да станем проводници на Светлината, електроди на Светлината в този свят!

Предлагам ви нова практика: четене на мантрата "ОМ".

За да се чете тази мантра, не е нужно човек да е запознат с Посланията на Владиците. Броят на хората, участващи в практиката, може да е много по-голям, отколкото при едно молитвено Бдение.

 

Описание на мантратаОписание: Sirius:ИЗОБРАЖЕНИЯ:Картинки:ОМ:Om-Free-PNG-Image2.jpg

Сричката "ОМ", от която е възникнало цялото мироздание е най-старата вселенска мантра.

Звукът "ОМ" е най-свещеният звук в индуизма и в будизма.

 Във Ведите звукът "ОМ" е звукът на Слънцето и Светлината. Той самият символизира движение нагоре, приближаването на душата към висшите сфери.

Тази мантра оказва пречистващо въздействие и помага на съзнанието да се издигне на по-високо равнище. Мантрата "ОМ" отвежда вниманието ни от всичко рационално, емоционално и физическо, от всичко онова, което може да отвлече съзнанието от свръхсетивното ниво на възприемане. Съсредоточеността при произнасянето на тази мантра отстранява всички препятствия по духовния път, разумът се усмирява и успокоява.

 Така, произнасяйки мантрата "ОМ", извисяваме съзнанието си и ставаме източник на Светлина в нашия свят.

Там, където е Светлината, там няма място за тъмнина!

 

 Описание на практиката

Моля, пристъпвайте към духовна практика само, когато се намирате в извисено състояние на съзнанието. С препоръките, как да постигнете молитвено състояние на съзнанието можете да се запознаете тук:

Вътрешно хармонизиране с Бог

Качеството на молитвата

и в раздела Как да четем Посланията на Владиците   

Когато външните условия и външната обстановка са достатъчно спокойни, заемете удобна поза. Идеална е позата лотос, но можете да седите и на стол. Важното е гръбначният стълб да е изправен през цялото време на практиката. 

Затворете очи и се постарайте напълно да отпуснете тялото и да освободите ума си. Съсредоточете се в точката между веждите и създайте възможност във вас да настъпи вътрешна тишина. Започнете да слушате звука "ОМ" (на запис), свързвайки го с идеите за безкрайността, вечността, безсмъртието, и т.н.

След това започнете да пеете "ОМ". Трябва да повтаряте "ОМ" с чувството, че сте безкрайни и проникващи навсякъде. Почувствайте "ОМ". Простото повторение на "ОМ" няма да донесе желания резултат. Почувствайте, че вие сте чистият съвършен всезнаещ вечен и свободен Абсолют. Почувствайте, че вие сте абсолютното съзнание и безкрайното неизменно битие. Всяка част на вашето тяло трябва да трепти мощно с тези идеи.

В началото можете да използвате запис за образец, а след това можете да пеете сами.

 

           

 

Не се старайте да пеете в синхрон със записа. Пейте в свой собствен ритъм, както ви позволяват възможностите ви.

Представяйте си, как с всеки "ОМ" в сърдечната ви чакра се образува Светлина. Отначало това е не голям проблясък Светлина. После Светлината става все по-ярка и по-ярка, по-ярка от слънцето, като заема цялото пространство на стаята ви, след това се разпространява в цялото пространство на населеното място, където сте,  обхваща цялата страна. След това Светлината на вашата сърдечна чакра може да обхване цялото земно кълбо, разтваряйки цялата тъмнина по планетата.

Отначало е достатъчно да пеете мантрата 15 минути, повтаряйки практиката няколко пъти всеки ден. Ако практиката ви се отдава леко, можете да увеличите времето до 1 час и повече, толкова, че да не ви затруднява.

 Ако условията, където живеете не ви дават възможност да пеете мантрата "ОМ" с пълен глас, можете да включвате и пеете мантрата по-тихо, за да не безпокоите тези около вас и съседите си.

Ако успеете, можете да пеете мантрата даже на ум, това многократно усилва нейното действие!

Може просто да включите записа на мантрата, за да звучи денонощно, дори много тихо, така че освен вас никой друг да не я чува.

Звукът "ОМ" ще прочисти пространството при прослушване на звуко-записа с помощта на устройството за звуковъзпроизвеждане, на смартфона...

 Започваме нашата практика в 12 часа по обяд на 10 април и завършваме в 12 часа по обяд на 22 април московско време (съвпада с лятното време в България).

Можете да се включите и да участвате по всяко време на този период; не е важно дали в началото, в средата на часа или по всяко друго време в течение на практиката през тези дванадесет денонощия!

На главната страница на руския сайт "Сириус" ще работи брояч на включилите се участници, за онези, на които им е интересно, колко други четат мантрата заедно с тях.

 

Споделете тази информация с приятели и познати.

Пейте "ОМ" заедно с тях!

За някого може да е по-подходящо да пеят мантрата "ОМ" заедно с

Омраам Микаел Айванхов

               

 

Там, където е Светлината, там няма място за тъмнина!

Ще изтласкаме това енергийно поле на страх, обреченост, потиснатост, депресия извън нашите домове, извън нашите градове, нашите страни, извън нашата планета!

Ще изпълним същността си със Светлина и Любов!

С Радостта на живота и Божествената енергия, които преобразуват самите нас и всичко наоколо!

 

Татяна Микушина

Светлина и Любов!

 

Забележка. За създаването на този брой са използвани материали от сайта 

https://www.oum.ru/yoga/mantry/mantra-om/

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2020/2020-04-02.htm#1