С Благодарност и Надежда!

 

 

Скъпи приятели,

ето, че наближи краят на тази трудна година!

И ако не бяха трудностите, които успяхме да преодолеем през годината, ние никога не бихме узнали колко сме много!

Възлюбеният Бабаджи казва, че е имало само един Рама, само един Будда, само един Иисус, само един пророк Мохамед – и те променили света.

В днешно време има стотици хора по цялото земно кълбо, които по своето съзнание са близко до нивото на Христовото съзнание!

Сега противоположните сили имат преимущество, но с нас е Бог!

Затова ние ще победим!

Благодаря на всички, които в това сложно време продължават да съхраняват своето съзнание на високо ниво и подготвят видеоматериали, поддържат сайтовете „Сириус“ на 22(!) езика, издават и разпространяват книги с Учението на 10 (!) езика, оказват финасова подк-репа, трудят се в социалните мрежи и показват правилни образци на своите работни места и в семействата си, провеждайки Божествената енергия в този свят.

Моля, продължавайте!

Пазете в сърцата си Любовта, Вярата, Предаността и Надеждата!

Заедно ние сме способни да извършим революция в съзнанието и да отворим Божествения Път за света!

Пожелавам на всички сила на Духа! Защото силата на Духа поддържа този свят и управлява света!

Поздравявам ви с настъпващата Нова Година!

 

С Благодарност и Надежда,

Татяна Микушина

 

 

Новогодишно поздравление за 2021 година Т.Н. Микушина (Видео)

 

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!