Скъпи приятели,

продължаваме да публикуваме глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“. В това издание на „Сириус“ е Част 9 „Истинската и лъжливата вяра“.

 

Предишните глави на книгата:

Част 1. Новата Епоха настъпи!

Част 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

Част 5. Напред към Мечтата!

Част 6. Новото мислене преминава в действие.

Част 7. Краят на Стария Свят е предопределен.

Част 8. Истинската и лъжливата свобода.

 

                                                                

Истинската и лъжливата вяра

 

 

Беседите на съмишлениците на палубата на нашия кораб продължават.

– Може ли да се живее без вяра – вяра във Висшето, Невидимото и Разумното?

– Може, но тогава животът ще е празен и непоносимо тежък. Вярата е наша опора, ос, основа. Вярата е и наша опора, и защита, и лекарство.

– Всичко това е така, вярата ни поддържа в жизнените изпитания. Но как без доказателства да повярваш в Онова, което е невъзможно нито да видиш, нито да изследваш?

 

 

– Когато имаме вяра, тогава не са ни нужни доказателствата на разума, защото вярата е на нивото на интуитивното познание, което не живее в ума, а в сърцето на човека. Ние просто знаем, че има Бог.

– Ако има Бог, защо допуска толкова бедствия и страдания?

– Вече говорихме за това, че страданията и бедствията човек си ги създава сам. Каквото е вътре в нас, това е и отвън. Подложени сме на прекалено много страх и униние, на обиди и гняв. И тези негативни състояния на съзнанието, в крайна сметка се уплътняват на физическия план във вид на междудържавни конфликти, войни, епидемии и природни катаклизми. Ние не се стремим да опознаем Законите на мирозданието, не чувстваме връзката между собствените си постъпки и онези беди, които се стоварват върху нас. Оттук идват и безбожието, и нравствената деградация.

– Ами църквата? По целия свят има огромен брой храмове, православни и католически, джамии, синагоги, дацани? Защо религиите не се справят?

– Религията и вярата са различни неща. Религията организира външно поклонение на Бога. Вярата е вътрешно признаване истинността на Бога.

Но нека да попитаме Владиците какво ще помогне на света при съвременните условия.

 

Темата за религията и Вярата осветлява Възлюбеният Иисус.

 

 

„Институцията на църквата, призвана да удържа хората в рамките на Божествения Закон, губи своето значение дотолкова, доколкото хората губят вярата си и се отдалечават от нравствените идеали.

Единственото спасение за човечеството в тези условия е завръщането към Бога и истинската вяра като състояние на съзнанието. Възприемането на Бог не като старец, изобразяван на иконите в църквата, а като вътрешна Светлина, пронизваща цялото Творение и пребиваваща във всички същества в олтара на тяхното сърце, е способно да окаже помощ на човечеството на дадения етап на неговото развитие.

Концепцията за Бога, който не живее в храмовете, а изпълва цялото обкръжаващо ни пространство, може да бъде разбрана от умовете на хората на дадения етап от еволюционно развитие. И в този хаос, който сега съществува в света, единственият регулатор и гарант за стабилност е вътрешният управител, съвестта на човека или Бог, който пребивава във всеки човек.“ (Възлюбеният Иисус, 27 юни 2013 г.).

 

Това е съвсем друго разбиране за Бога, различно от онова, което дават религиите.

Бог не е в храмовете и на иконите. Той е в сърцето ни. А това означава, че Бог винаги е с нас, и във всеки момент ние можем да се обърнем към него. Бог е нашата съвест. А нашата съвест винаги знае правилно или неправилно постъпваме.

Не формата е важна, не обредите и религиозните церемонии, а само искреността, устремът, степента на вярата ни. Ние можем да се обръщаме към Бог със свои думи, а можем и с думите на всяка молитва или мантра, която знаем; главното е да не го правим демонстративно, нито механично, а само от цялото си сърце.

 

 

Бог „изпълва цялото околно пространство“, както казват Владиците. Значи, Бог не е само в нас, в сърцето ни, но и ние сме в него. Всички ние сме частички от него, „клетчици“ от неговото безгранично голямо „тяло“, Бог се състои от нас.

Може ли една клетка от тялото по своята свободна воля да не живее в хармония с другите клетки, а да живее за тяхна сметка? Когато клетката постъпва така, тя се превръща в ракова и бавно, но неизбежно унищожава целия организъм.

Значи, ако не виждаме Бога в другите хора, ако постъпваме безнравствено, не според съвестта си, тогава ние убиваме Бога и цялото Мироздание. И тогава е лошо за всички.

 

– Излиза, че истинската Вяра е нашето спасение?

Владиците го потвърждават.

 

„Ако вярвате, и вярвате искрено, вие вече сте спасени. <…>

Само най-силният в своята вяра е способен да преодолее всякакви капани и съблазни на физическия свят.“» (Санат Кумара, 20 юни 2014 г).

 

„Единственото спасение за човечеството в тези условия е завръщането към Бога и истинската вяра като състояние на съзнанието.“ (Възлюбеният Иисус, 27 юни 2013 г.).

 

Вярата е лекарство срещу страха. Тя ни дава мъжество, преданост на идеалите ни, на Бога.

Вярата е щит. Тя ни дарява с неуязвимост – защитава ни от разрушителните прояви в света в най-критични ситуации.

Вярата ни дава радост, любов, увереност, спокойствие, чувството на благодат от съприкосновението с Висшия свят.

Вярата ни дава сили да действаме. Дава смисъл на живота ни.

 

 

 

Татяна Микушина

 

 

 

Други видео филми по глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“

 

 

 

 

----------------------- * * * -----------------------

 

Книга «Путешествие в будущее»

 

Перед вами необычная книга. Она создана для того, чтобы поднять настроение на фоне нерадостных современных событий, внушить оптимизм и помечтать вместе!

Авторами книги являются писатель Елена Ильина и философ-мистик Татьяна Микушина.

В течение первых двух десятилетий 21 века Татьяна Микушина совершенно чудесным, мистическим образом записала Послания, пришедшие в наш мир из Высшего, Божественного мира. Целью книги было выбрать из сотен Посланий те ключевые моменты, которые необходимы именно сейчас, когда планета совершает Переход в Новую Эпоху – Эпоху Водолея!

 

Путешествие в будущее.

авт.: Т.Н. Микушина, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2020. – 136 с.

 

Цена книги (без учёта доставки) – 120 рублей.

 

 

Книгу можно заказать

в интернет-магазине «СИРИУС»

https://poslanie-book.ru/book/journey_to_future

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478

 

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!