Съдбата на планетата зависи от това, доколко ще успеете да запазите своя Пламък в периода на тъмните времена

 

Санат Кумара

19 декември 2020 г.

 

АЗ СЪМ Санат Кумара. Днес, възлюбени, успях да убедя Кармичното Ръководство в необходимостта от предаването на това Послание. Нашето Учение ще бъде непълно, ако не засегнем още един важен аспект от него.

Преди всичко бих искал да разберете, че цялото Ни Учение се дава с чувство на най-дълбока Любов към Човечеството.

Ние вече говорихме и Аз ще повторя отново: най-важната област на човешката дейност е духовната област. От това, доколко е въведен порядък в тази област, зависи благополучието във всички други сфери в живота на човечеството.

Затова днес Ние ще засегнем деликатна и изключително важна тема: отделянето на зърната от плевелите сред последователите на Нашето Учение.

Учението дойде във вашия свят чрез Нашия посланик благодарение на изключителната диспенсация, която беше дадена от Космическия Съвет.

В това критично, преломно време Земята имаше нужда от обновено предаване на Древното Учение, за да може, след въвеждането на порядък в духовната област, да бъде въведен порядък във всички други области на човешката дейност.

Още в първите години от предаването на Нашето Учение Ние се сблъскахме с това, че 90 процента от индивидите, които подготвяхме за тази мисия и които преди въплъщението поеха върху себе си определени задължения, когато дойде времето да изпълнят поетите задължения, започнаха един след друг да напускат Нашия посланик. Вие сте наясно, че Нашите мисии не са разчетени за изпълнение от един човек. Цял отряд добре обучени и подготвени светлоносци трябваше да помага на Нашия посланик в определените направления.

И още в първите няколко години всички те практически не изпълняваха своите задължения. По същество беше извършено чудовищно предателство. И това предателство легна като незаличимо бреме върху душите на тези индивиди. Няма по-болезнен момент от този, когато те ще застанат пред Кармичното Ръководство и научат за своята простъпка.

Наложи Ни се срочно, буквално на ход, да променяме плана на мисията, да продължим да провеждаме мисията, но в орязан вид.

Следващото, с което Ни се наложи да се сблъскаме, бяха индивидите, които застанаха под знамената на Нашето Учение, произнасяха прекрасни слова и дори се опитваха да вършат нашите дела. Но това бяха вълци в овчи кожи.

Много столетия тези индивиди проваляха Нашите мисии, действайки в духовните общини, манастирите и в нашите мисии.

И ето, най-накрая, те се въплътиха във времето, когато става отделянето на зърнатата от плевелите. Опасността е в това, че тези индивиди въздействат пагубно на неукрепналите души и дори довеждат тези души до гибел. Този път ние дочакахме да видим плодовете от тяхната дейност. По същество, с посредничеството на тези индивиди нашата мисия в Русия не се състоя и беше нанесен съществен ущърб на други страни.

Обаче сега Великото Кармично Ръководство има неопровержими факти, които ще позволят тези представители на противоположните на Нас сили да бъдат изправени пред Кармичния Съд. Упълномощавам Нашия посланик да обяви имената на тези индивиди. Това не означава, че на всеки се дава такова право. Не съдете и няма да бъдете съдени. Обаче в тази критична ситуация обявяването на техните имена е необходимо, тъй като мнозина виждат техните дела и мнозина вярват на вълците в овчи кожи, следват ги и губят душите си. Други, виждайки беззаконията, които вършат тези индивиди, недоумяват защо те се намират в редиците на последователите на Нашето Учение. И това отблъсква много светли души от Нашето Учение.

Аз много добре разбирам, че тези индивиди ще отмъщават на Нашия посланик, използвайки своите изпитани методи: лъжа, клевета, дискредитация. И тъй като Нашият посланик е неотделим от Нашето Учение, тяхното отмъщение ще постави под удар цялото Учение. И това ще напомня на Моисей, който, слизайки от планината, видял танцуващите около Златния Телец и в гнева си разбил написаните от Бог скрижали с Божия Закон.

Очевидно още не е дошло времето Нашето Учение да дойде във вашия свят. Твърде тъмен и неприветлив е сегашният свят за висшето Учение.

Ние не можем да допуснем около Нашето Учение да се случват мерзости под формата на кражби, мошеничество, предателство, сплетни и пряко неуважение на Нашия посланик.

Следва да се каже, че повечето от другите Наши така наречени последователи никак не се отличават от танцуващите пред Златния Телец от времето на Моисей. Те използват Нашето Учение, четат Нашите Послания така, като че ли това е поредното развлечение и веднага се втурват в търсене на други изтънчени духовни удоволствия. Тези духовни потребители не заслужават правото да се докосват до Нашето Учение. Време е да се отделят здравите овце от пършивото стадо.

Точно сега е моментът Нашият посланик да извика като Моисей: „Който е Господен, нека дойде при мен!“. Помните ли какво се случи с онези, които танцуваха пред Златния Телец?[1]

Обаче във вашето време не се изисква използването на меч, за да се накажат изменниците. Достатъчно е да отпуснем връвта на кармата и булото на мрака ще покрие Земята. Защитниците на Златния Телец създадоха множество изтънчени видове оръжия за унищожение на човечеството. Това е и оръжието, което ще унищожи днешните танцуващи пред Златния Телец.

Само шепа избрани продължават да съхраняват предаността си към Бог, Владиците и Нашия посланик. Дотогава, докато горят светилниците в чакрите на Нашите предани служители, има надежда за спасение на еволюциите на планетата Земя.

Затова сега Аз се обръщам към вас, възлюбени, птиченца от моето орлово гнездо. Именно на вас сега ви предстои огромно напрежение на всички сили и възможности, за да могат да се спасят онези души около вас, които съхраниха своята вяра и преданост.

Без да се въведе порядък в духовната област е невъзможно да се въведе порядък във всички останали сфери на човешката дейност. Хора, които не са искрени, които лъжат, не почитат Йерархията и Нашия посланик, не могат да извършат необходимите промени в духовната област. А без тези промени не са възможни Божествени изменения в целия свят.

Настъпват трудни времена. Напомням ви, че тези времена са обусловени от избора на най-съзнателната, водещата част на човешкото съобщество. В това трудно време във въплъщение бяха изпратени най-добрите. Много е жалко, че повечето от тях или извършиха предателство, или се отклониха от Пътя, увличайки се в танци пред Златния Телец.

Затова сега нагледно се вижда как изборът на най-добрата част от човечеството влияе върху съдбата не само на цели държави, но и на целия свят.

В заключение призовавам Нашите верни и предани да се готвят за трудни времена. Съдбата на планетата зависи от това, доколко ще успеете да запазите своя Пламък в периода на тъмните времена.

 

АЗ СЪМ Санат Кумара.

И ако не беше моята най-голяма Любов към човечеството, Аз не бих дошъл днес да дам това Послание, обясняващо ситуацията в света. Ом.

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!

 [1] «15. Тогава Моисей се обърна и слезе от планината; в ръце му бяха двете (каменни) плочи на откровението, написани от двете страни: и на едната и на другата страна бе писано;

16. плочите бяха дело Божие, и писмото, издълбано на плочите, беше Божие писмо.

19. И когато наближи до стана и видя телеца и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги строши под планината;

20. и грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня и стри на прах, па го сипа във водата, и даде от нея да пият Израилевите синове.

26. И застана пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове.

27. И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.

28. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.