Скъпи приятели!

Започваме нов проект – „Любими книги от Учението“. 

Този проект донякъде е подобен на обикнатия от мнозина посетители на нашия сайт проект „Ръка за помощ“.

В проекта „Любими книги от Учението“ нашите читатели споделят впечатления за любимите си книги от Учението на Владиците на Мъдростта. За това как тези Книги са влезли в живота им и евентуално са го изменили и с какво са помогнали. Всеки има своя история.

Ако вие също искате да разкажете за своята любима книга от Учението на Владиците на Мъдростта, изпращайте своите видео разкази или филми на електронна поща: sirius.centers@gmail.com

Най-хубавите видео отзиви и видеофилми ще бъдат изложени на нашия сайт, на канала YouTube и в социалните мрежи.

Препоръчителното време на видео отзивите е до 3 минути, на видеофилмите - до 15 минути.

Предлагаме на вашето внимание първото видео.

 

Мъдрецът ни кани на пътешествие вътре в нас.

Автор на видеоматериала: Шиванг, Казахстан, гр. Алмати.

 
 
 

*   *   *

 

Т.Н. Микушина неотдавна проведе скайп-конференция. Предлагаме на вашето внимание видеото и текста на фрагменти от тази скайп-конференция

 

 

Защо намаля интересът към книгите на Владиците

Фрагмент от скайп-конференция на Т.Н. Микушина, ноември 2020 г

 

Т.Н.: Основното Учение, което дават Владиците е Учението за Пътя на Посвещенията. Това е индивидуален път. Това не е групова работа. И ако извършвахме някаква групова дейност, то беше само тогава, когато участвах в нея, за да мога по време на тази работа да видя как хората си сътрудничат, как взаимодействат помежду си. Какви качества проявяват по време на тази работа. И съответно чрез тази работа хората можеха да израстват. Но в ситуацията днес, когато всичко излезе извън контрол, виждам, че хората не израстват, а деградират. Тоест, за да се изпълнява същата карма йога е нужно тя да се изпълнява с правилен мотив. А мнозинството хора, които сега разказват за Учението на Владиците или разпространяват книги, действат от егоистична гледна точка. Какво Учение носим тогава?

Разбирате ли, дори само за да разпространявате книгите е нужно да притежавате определени качества. Книгите излизат от ръцете на чисти, безкористни хора, които провеждат Божествената енергия и тогава книгите вървят. А когато е примесен някакъв друг мотив, книгите няма да вървят. Защото хората не купуват книги. Хората вземат Божествена енергия.

За да получат Божествената енергия е нужно да я има. Тоест, хората искат да вземат (книги) от онзи, който притежава Божествена енергия. А ако не притежава? То тогава всичко спира. Става дума за своето собствено самоусъвършенстване в Бога. И е възможно този етап, през който преминаваме сега, да ни е даден, за да осъзнаем това. Нещо ни беше дадено, а правилно ли го използваме?

Тоест, това време е нужно просто, за да анализираме нещо вътре в себе си. Докато не не сторим път за Бога в себе си, е безполезно да правим каквото и да било, разбирате ли? Ние носим Божественото Учение, Божествената Истина в този свят. Но за да видят хората, че това е Божествено Учение, трябва да притежаваме Божествени качества. Преди всичко с това ще привличаме хората. А едва след това те ще купуват книги, ще четат тези книги, разбирате ли? Затова си мисля, че трябва да направим пауза и поне да спрем и да се замислим, натам ли бързахме и продължаваме да бягаме през глава. Нали нашата задача не е да разпространяваме Учението, не да продаваме книги.

А каква е задачата ни?

Да спасим своята душа и душите на хората около нас. Чрез изменение на съзнанието да изменим този свят.

 

 

Източник: https://youtu.be/u7bHi2AuC90

 

 

 

 

Ние помогаме на целия свят, преодолявайки лошите състояния вътре в нас

Фрагмент от скайп-конференцията на Т.Н. Микушина, ноември 2020 г

 

Това Учение на Владиците на Мъдростта е дадено на определено енергийно равнище. И за да бъде разбрано, е необходимо човек да се приближи към това Учение на енергийното ниво, за да може да възприеме Учението.

Ако сега цялото общество с помощта на средствата за масова информация, с помощта на различни заплахи, ваксинации, чипиране падна на по-ниско енергийно равнище, то се изисква да мине определено време, за да се повиши отново енергийното ниво и хората да станат способни да приемат това Учение в своите сърца. Разбирате ли?

Можем да помогнем за това само като работим върху себе си, като не се поддаваме на тези заплахи, страшни истории, депресии, страхове.

В това именно е и самата същност на Учението. Тоест, каквото и да става във външния свят, трябва да се опитваме да запазим вътрешна хармония и спокойствие. И ако успеем, това вече е голяма крачка по духовния ни път. Ето за това е Учението.

Това Учение ни е дадено като помощ, за да можем да преодоляваме лошите състояния на съзнанието. Защото, преодолявайки сами лошите състояния на съзнанието, ние помагаме на целия свят, защото ние и целият свят представляваме единно цяло. Всеки човек е свързан на финия план с друг човек. И ако успеем вътре в себе си да постигнем този вътрешен покой и хармония при външните вихрени вълнения, така ще помогнем на целия свят.

 

 

Източник: https://youtu.be/eFxDX6Ei1DU

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!