Скъпи приятели,

продължаваме публикуването на глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“. В този брой на бюлетина „Сириус“ – Част 8 „Истинската и лъжливата свобода“.

 

Предходни глави от книгата:

Част 1. Новата Епоха настъпи!

Част 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

Част 5. Напред към Мечтата!

Част 6. Новото мислене преминава в действие.

Част 7. Краят на Стария Свят е предопределен.

 

 

 

Истинската и лъжливата свобода

 

 

Из разговор на палубата на нашия кораб.

– На кого му харесва да е в затвор?

– Странен въпрос. Разбира се, на никого!

 

 

– А ако се разширят стените на килията? Ако сложим телевизор, предложим разнообразно меню, разходки по желание?

– Макар условията да се подобрят, все пак затворът си остава затвор, ограничител на свободата ни.

– А ако се махнат стените? И се даде възможност да се ползваш от всички блага на света?

– Та нима това е затвор? Това вече е свобода – избираш каквото поискаш.

– Свободата да избираш и правиш каквото искаш, ако я използваш неправилно, води до привързване. Фактически, до робство. Не веднага, разбира се.

– Но нали сам Господ Бог ни е дарил свободната воля и ние имаме пълна свобода на избор кого да слушаме и какво да следваме.

– Но не винаги! Доста често объркваме свободата със слободията – „каквото искам, това правя“. Затова много хора желаят да се занимават с най-недостойни неща и много се възмущават, ако се натъкнат на законови ограничения.

Да и самият Бог постанови своите Закони. И тези Закони са по-важни от човешките. Но Божиите Закони също си имат своите рамки.

– Тогава къде е разликата? Където и да погледнеш навсякъде рамки, ограничения.

                  Разликата между законите, написани от човек и Божия Закон се състои в степента на съвършенството и мярката за справедливост.

 

 

А какво казват по този повод Владиците на Мъдростта, нашите Помощници в пътешествието в Новата Епоха?

Разликата е в това, че подчинявайки се на Висшия Закон, човек получава неограничена свобода да действа в рамките на този Закон. Рамките на Божия Закон са толкова широки, че за нас те наистина са безгранични. Сега дори ни е трудно да си представим всичките предимства, които ще придобием, следвайки Висшия Закон. Това ще бъде ново творческо равнище на съзнанието, даващо достъп до по-високи енергийни и информационни нива на живота.

Но, както твърдят Владиците, за да постигнем такава неограничена свобода ще ни се наложи да се откажем от нашите мили привързаности и навици.

 

 

„...в действителност се намирате в робска зависимост от вещите във вашия свят. Вие се намирате в такава зависимост, че всъщност сте роби на вашите вещи и като следствие, роби на обстоятелствата във вашия свят. И пред вас рано или късно ще възникне въпросът каква свобода да изберете. Свобода реална, Божествена, която премахва робската ви зависимост от вещите във вашия свят. Или вие по старому ще предпочетете да се намирате в илюзорната свобода... “ (Възлюбеният Сурия, 3 януари 2006 г.).

 

Трябва да признаем, ние действително сме много привързани към мобилните телефони, телевизорите, социалните мрежи, алкохола, пушенето, рок-музиката, пазаруването и други атрибути на съвременното общество.

Когато се привързваме към материалните неща, ние фактически ставаме техни роби. Лишаваме се от свободата, характерна за Новата Епоха: свободата за творчество, възлизането на нови и нови равнища на съзнанието.

А Старият Свят услужливо ни предлага съблазън след съблазън: все по-нови модели смартфони и автомобили, цялата индустрия за развлечения, еднополовите бракове… И ето ни вече на кукичката. И все повече и повече ни примамват в капана.

 

 

За да ползваме и занапред всички тези „блага“ ще трябва да се плати: да се постави чип и да се направи ваксинация. Край – капанът щракна! Ние сме в цифровото гето.

Целият ни жизнен път, от раждането ни, ще се проследява до най-малките подробности: всички места, които посещаваме и покупките, интересите и предпочитанията, разговорите и писмата. Тоест, нашите мисли и действия ще се контролират и умело ще се насочват. При избора на работно място могат да прикрият възможността ни да работим в определени фирми или възможността за създаване на свой бизнес. При избора на образование, децата от бедни семейства ще успеят да получат само евтино дистанционно образование и само на определени интернет-сайтове. Вместо нас ще решават какви да станем, къде да живеем, кого да обичаме. А ако изразяваме някакви мисли, скандални от гледна точка на системата, ще ни блокират сметките и картите или дори самата възможност да живеем.

Тоест отначало се обременяваме с все по-нови и нови привързаности и привички, а след това ни предлагат фактически да си продадем душата, за да продължим да ползваме онова, на което са ни насадили.

И ще станем не такива, каквито поискаме, а такива, каквито ни позволят да станем. Ще станем не хора, а биороботи. Тъй като вече няма да имаме свободната воля. Ще сме я продали за дрънкулки. И това ще е бил нашият собствен избор. Сами ще сме се отказали от еволюционния път на развитие за нашата душа. 

 

 

– И сега какво? Да се откажем от мобилните телефони, интернет, автомобилите и да хванем горите?

– Защо направо в гората? Ще използваме техническите постижения на цивилизацията. Но разумно. Няма да налапваме кукичката със стръвта, да се ръководим от рекламните призиви, да се поддаваме на пропагандата на средствата за масова информация. Ще се учим да различаваме истината от лъжата. Ще започнем да се освобождаваме от вредните навици. Да се отказваме от съмнителните блага.

Нали ако се отказваме от привързаностите към илюзорния свят по своята свободна воля, ние придобиваме неограничена свобода да действаме в рамките на Божия Закон.

 

 

– А какво ще стане с човечеството, ако не се осъзнае?

– Когато злоупотребяваме със свободната воля, дадена ни от Бога, ние нарушаваме Божия Закон. Когато твърде много се привързваме към физическия свят, ние лишаваме душата си от по-нататъшна еволюция. Ако не се осъзнаем, с нашите души ще се случи това, което става с плевелите – ще отидат на торището.

 

„...Намирате се в затвор, изграден от ограниченията на вашето съзнание. И само вие самите можете да разрушите стените на вашата тъмница... “ (Господ Майтрея, 29 април 2006 г.).

 

Никой не може да наруши нашата свободна воля. Дори Владиците на Мъдростта.

Винаги ние самите правим своя избор. Разбира се, на този избор може да повлияе всичко. Затова така се старае да ни съблазни Старият Свят. Затова Владиците ни протягат Ръка за Помощ. В тези сложни времена те ни дадоха Учението. Учението е нашата карта и нашият компас!

И сега ние стоим на кръстопът. А силите на Доброто и силите на Злото чакат да видят накъде ще е следващата ни крачка.

 

Елена Илина

Татяна Микушина

 

 

 

 

 

----------------------- * * * -----------------------

 

Книга «Путешествие в будущее»

 

В мае текущего года по предложению Татьяны Николаевны Микушиной было осуществлено несколько проектов: «Национальная идея России», «Рука Помощи. Разделение духовного опыта» и «Путешествие в будущее». Все проекты вызвали огромный позитивный отклик читателей сайта «Сириус».

Проект «Путешествие в будущее» вылился в книгу, выпущенную Издательским Домом «СириуС».

Книга создана для того, чтобы поднять настроение на фоне нерадостных современных событий, внушить оптимизм и помечтать вместе!

В книге приводятся цитаты из Посланий Сен-Жермена, Гаутамы Будды, Возлюбленной Гуань Инь, Господа Майтрейи, Великого Божественного Направителя, Возлюбленного Ланелло, Возлюбленного Альфы, Возлюбленного Эль Мории, Господа Шивы, Моисея, Возлюбленного Сурии, Санат Кумары, Возлюбленного Иисуса, Присутствия Безусловной Любви, Возлюбленного Джвал Кула, Возлюбленного Заратустры, Возлюбленного Кутхуми, Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Возлюбленного Иллариона, Возлюбленного Сераписа Бея, Господа Ланто, Космического существа Могущественный Победа.

Все Послания Владык собраны в огромную книгу – «Книгу Мудрости», которая насчитывает больше тысячи страниц и авторами которой являются более 50 Существ Света.

Все Послания Владык Мудрости можно найти на сайтах «Сириус»: https://sirius-ru.net или https://sirius-net.org.

Целью книги «Путешествие в будущее» было выбрать из сотен Посланий те ключевые моменты, которые необходимы именно сейчас, когда планета совершает Переход в Новую Эпоху – Эпоху Водолея!

Авторы надеются, что книга поможет получить в простой форме те знания, которые необходимы, чтобы правильно ориентироваться в происходящих в мире процессах и принимать верные решения, обеспечивающие лёгкий и безопасный переход в будущее.

Книга адресована самому широкому кругу читателей. Особенный интерес она представляет для молодёжи.

 

 

Путешествие в будущее.

авт.: Т.Н. Микушина, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2020. – 136 с.

 

Цена книги (без учёта доставки).

 

 

Книгу можно заказать

в интернет-магазине «СИРИУС»

https://poslanie-book.ru/book/journey_to_future

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!