За Великото Бяло Братство и посланичеството

 

 

Скъпи приятели! Във връзка с издаването на „Книгата на Мъдростта“ на български език се върнахме към онази страница от пътя на Посланика, която е свързана с България.

В България беше приет четвъртият цикъл Послания на Владиците на Мъдростта от 1 до 21 юли 2006 г. На 29 юли в София се състоя представянето на Т.Н. Микушина пред последователи на Учението на Владиците. Предлагаме на вашето внимание част от изложението[1].

 

 

 

Великото Бяло Братство

 

Кои са Възнесените Владици? Какво e Великото Бяло Братство? Какво са Владиците на Шамбала? И Чий Посланик съм аз? Историята ще се получи доста дълга, но мисля, че ще бъде полезно да се погледне по нов начин към Великото Бяло Братство.

Е. П. Блаватска има книга със заглавие „Тайната Доктрина“. И в тази книга е описана историята на развитието на човечеството. Говори се за това, че човечеството в своето развитие преминава през седем Коренни Раси.

Някога много отдавна хората нямали физически тела. Те били огромни гиганти. Ефирни, след това - астрални гиганти, които были високи около 50 метра. Това било по времето на Първата Коренна Раса, преди няколкостотин милиона години. Съществуването им било подобно на съществуването на растенията, защото те не осъзнавали кои са. Те били като растения. След това, чрез пъпкуване, от Първата Коренна Раса произлязла Втората Коренна Раса. Хората от Втората Коренна Раса били вече по-плътни и по-малки на ръст. И след това от Втората Коренна Раса произлязла Третата Коренна Раса, по времето на която се случило онова събитие, за което наближава да ви разкажа.

Някъде в средата на Третата Коренна Раса човечеството придобило физическо тяло. В началото тялото нямало пол, то било андрогинно. И размножаването било различно от сегашното. Отначало се размножавали чрез яйца. И постепенно от яйцето започнали да излизат особи, едни все повече и повече приличащи на мъже, а други – на жени. Но както и преди, те нямали разум. Тоест, човекът не бил разумен. На вид изглеждал като човек, почти по нищо не се различавал външно от нас, но в същността си бил животно. И възникнал въпросът, защо е нужно такова човечество, което не се развива; по-лесно било да бъде унищожено и Земята да се насели с други същества.

И в Космоса се намерили Същества, преминали вече човешкия стадий на еволюцията в минали манвантари, т.е., преди стотици милиони години. Тези Същности нямали нито физическо, нито астрално тяло, нито ментално, нито етерно тяло. Те били Духове. И тези Духове пребивавали в онзи свят, който наричаме Божествен. И точно тези Духове решили да се жертват и да дарят разум на човечеството.

Тези Висши Духове, които в някои религиозни системи са наречени Свети Кумари, споделили част от себе си с човечеството. Но не всички хора получили еднаква част от тези Висши Владици. Защото телата им не били готови. Онези, които имали по-високо ниво на развитие, получили по-голяма част от тези Същества. А онези, които не били готови, получили само искра. А имало и такива човешки същества, които не получили нищо от тези Висши Същества. И с това се обясняват различните нива на интелекта, съзнанието, разума, които са присъщи на човечеството сега.

В онези времена на Третата Коренна Раса тези Висши Духове съумели да се въплътят почти напълно в телата на онези, които „били готови“. Те били Архати, или Богове. Те били като Богове за останалите хора, ходели сред хората и ги учели.

Когато Владиците споделили с хората частица от себе си, човекът придобил разум. Разумът е нож с две остриета, който може да се използва, както за добро, така и за зло. И човечеството започнало да използва този инструмент, разума, по своя преценка. И започнало да създава карма, т. е., да извършва действия, които не съответствали на Божествените планове.

И когато човечеството започнало да твори карма, светът наоколо ставал все по-плътен и по-плътен. И вибрациите на човечеството силно се понижили. Затова Боговете вече не можели да бъдат сред хората и започнали да се въплъщават частично във вид на Божествени династии, на наставници на човечеството. Остатъци от тези Божествени династии намираме, например, в древен Вавилон, древен Египет. Така Боговете продължавали да обучават човечеството, да му дават нравствените Закони – Законите, според които да живее обществото.

И така продължавало не само във времената на Третата Коренна Раса, но и във времената на Четвъртата Коренна Раса, която дошла да замени Третата Раса и която живеела на континента Атлантида. И след това заменяйки Четвъртата Коренна Раса, дошла Петата Коренна Раса. Макар че по-голямата част от съвременното човечество все още принадлежи към Четвъртата Коренна Раса.

И доколкото вибрациите на човечеството ставали все по-ниски и по-ниски в резултат на неправилното използване на Божествената енергия, присътствието на тези Висши Духове на Земята ставало все по-трудно. Но те идвали като частични въплъщения и вече можели да присътстват само в пророци, в основатели на световни религии. Познаваме Иисус, знаем пророка Мохамед, познаваме Гаутама Будда, в които присътствали Висши Същества и давали нравствения, моралния Закон на обществото.

Когато тези Висши Духове преминавали на друг план, Законът, който те давали на хората, попадал в ръцете на обикновени хора. А обикновените хора се отличават с това, че не винаги могат вярно да използват Божествената енергия. Например, те могат да мислят така: защо да не използваме тази или онази религиозна система, за да живеем удобно и да напътстваме паството в една или друга религиозна система. Само по себе си Учението, което давали пророците от миналото, имало много малко общо с религията. Но, въпреки това, хората, тъй като съзнанието им се намирало на ниско ниво, просто използвали тези идеи и това Учение, за да ръководят другите чрез някакви си религиозни догми. Но в онези времена това било полезно, защото нивото на съзнанието на човечеството било такова, че по друг начин не можело да се действа.

Възнесените Владици са на друг план. Ние не можем да Ги видим. Те са във фини тела и не могат да присъстват тук (във физическия свят). Но, намирайки се на по-фините планове на Земята, Те все пак се опитват да управляват еволюцията на човечеството. Те постоянно контролират хода на развитието на еволюцията на човечеството.

 

 

В края на XIX в. чрез Елена Блаватска бил предприет опит Учението да се даде отново, много по-открито за човечеството. Работата е в това, че и по-рано били правени опити да се дава Учението, но доколкото нивото на съзнанието на хората не било готово, в средата на века, такива хора просто били изгаряни като вещици и магьосници. И дори в края на XIX в., при цялото развитие на цивилизацията, Елена Блаватска не могла да даде Учението на територията на Русия, например. В младите си години тя напуснала Русия. Живяла много дълго време в Европа, известно време в Америка и в Индия и след това отново в Европа. Починала в Лондон. Но Владиците успели да дадат чрез нея много знания в частично шифрован вид.

През 20-те години на ХХ в. Владика Мория започнал да работи с Елена Рьорих и да дава чрез нея това Учение, което сега знаем като Агни Йога. Рьорих по време на революционните събытия през 1917 г. се намирали във Финландия. След това известно време живяли във Великобритания, после в Америка и след това – в Индия. Там и починали. През 20-те години на ХХ в. Рьорих предприели опит да предадат Послания от Владиците на Мъдростта, или Великото Бяло Братство, или Махатмите, на правителството на Русия[2].

След това събитие Рьорих били принудени да напуснат и повече не могли да се върнат в Русия.

Но Учението трябвало да бъде дадено. Учението трябвало да бъде дадено, защото съзнанието на човечеството било вече готово да възприеме това Учение.

И Владиците избират друг Път за работа с човечеството - чрез Посланици.

Знаем, че в Америка имало няколко Посланика на Великото Бяло Братство. Например, Една и Гай Балард - водачи на движението „АЗ СЪМ“. През 1958 г. била създадена организация, която се нарича „Самит Лайтхауз“ („Фар на върха“), ръководена от Марк Профет, а след това от Елизабет Клер Профет. <…>

 

 

Началото на пътя на Посланика

 

Трябва да кажа, че през целия си живот никога не съм искала да бъда Посланик и никога не съм искала да приемам диктовки. И нямах никакво образование, което да ми позволи да познавам много добре предмета, преподаван от Владиците. Получих висше техническо образование в технически университет. И 13 години работих в областта на космичната техника – разработвах устройства за космоса. Когато започна перестройката, в предприятието спряха да плащат. Преквалифицирах се и започнах да работя като главен счетоводител. И 10 години работих като главен счетоводител в различни фирми.

Но през 1996-1997 година открих Учение от Америка - Учението на Самит Лайтхауз. И прочетох всичките им книги, които бяха издадени на руски език (5-6 книги). И някак, по чудо, през 2000 г. в живота ми се появи човек, който ми каза: „Искаш ли да те науча на техника за медитация?“ И аз се съгласих, защото имах много добро отношение към този човек. Но всъщност това беше много трудна задача за мен, тъй като по натура съм много действен човек и винаги върша нещо във физическия свят, при това много активно.

А тук се изискваше напълно противоположно качество – трябваше да лежа, и то с часове и за нищо да не мисля. Но започнах да го правя. И след няколко месеца медитации започнах да чувам своето Висше Аз – отговорите на моето Висше Аз. И чрез връзката с Висшето Аз научих, че имам Учител на финия план.

Това беше Възлюбеният Кутхуми. Както е известно Възлюбеният Кутхуми и Владика Мория давали Учението чрез Елена Блаватска и чрез Елена Рьорих. И Възлюбеният Кутхуми ме научи да Го ч увам и Той ме чуваше. При това нашата връзка се извършваше телепатично, мислено. След това имах още редица Учители, които ме учеха на съвсем различни неща. И все пак никогда не ми е идвало наум, че ще съм Посланик или че ще приемам диктовки.

През март 2004 г. Възлюбеният Господ Сурия ми даде Мантията на Посланик на Великото Бяло Братство на Великото Централно Слънце. Но това не се проявяваше по никакъв начин на физически план. И помислих, че навярно, това е някаква шега, защото не се възприемах като Посланик.

По време на медитациите постоянно поддържах връзка с моите Учители на фин план. И когато мой Учител беше Санат Кумара, Той ми каза: „Пиши на Лорейн Майкълс“. Тогава си пишехме с едно семейство, които живееха в щата Ню Йорк. Те бяха последователи на Елизабет Клер Профет. Преди това те бяха живяли 9 години в община на Самит Лайтхауз в щата Монтана. И ние с Лорейн си пишехме. Санат Кумара ми каза: „Пиши ѝ, че ти си Посланик на Великото Бяло Братство“.

Разбирате, че за мен беше много сложно да направя това, но го направих, защото едно от изискванията, които предявява Братството е изискването за безусловно подчинение. Възлюбеният Санат Кумара каза: „Трябва да приемеш в съзнанието си, че ти си Посланик. Докато не приемеш това в съзнанието си, няма да станеш Посланик“.

Измина полвин година и моята Мантия започна да действа; започна да се проявява на физически план. Беше през септември 2004 г., когато Владиците ме помолиха да напиша книжка. Но тогава не беше казано „книжка“. Те казаха, че на човечеството трябва да се дадат истински знания за Луцифер и за падението на Ангелите. По време на медитациите ми се даваше онова, за което най-общо трябваше да пиша. И аз отивах в един изоставен парк и там четях „Тайната Доктрина“ от Е.П. Блаватска. И само там, където нямаше хора, можех да разбирам съдържанието на онова, което е написано в тази книга.

Пишех поредната глава, качвах я на сайта и я разпращах на абонатите на моето електронно издание „Сириус“. Беше много трудно да го правя, защото хората имаха предубеждение за Луцифер и падналите Ангели. Но за мое щастие 99% от читателите не разбраха нищо от тази книжка.

Ето тази книжка. Нарича се „Добро и Зло. Личен прочит на „Тайната Доктрина“ на Е.П. Блаватска“. 70% от тази книжка са цитати от „Тайната Доктрина“, подредени по определен начин. Очевидно това беше някакъв изпит. И не разбирах, че по време на медитациите се получават диктовки. След медитацията записвах мислите със свои думи. В същност това са били диктовки още тогава, но просто не съм го разбирала.

Измина още половин година и на 3 март 2005 г. получавам писмо от Лорейн Майкълс, с която си пишехме (спомняте си, тя беше от щата Нью Йорк). Тя ми пише писмо: „Татяна, ти ставаш действащ Посланик. Ти трябва да започнеш да приемаш диктовки“. А предния ден при мен дойде Владика Мория и каза, че моята Мантия се активизира.

Това беше удивително – да прочетеш такова писмо. Тогава веднага ѝ написах отговор по електронната поща: „Да, ти знаеш, че по време на медитация при мен идват Владици. Чувам Ги, но Те не ми дават никакви диктовки. Понякога Те дават лични послания, които не представляват интерес за други, освен за мен“.

Лорейн разбрала, че очевидно не съм съм превела добре английския текст и ми написа същото писмо, но с други думи. Тя ми писа: „При мен дойде Ел Мория. Той каза, че ти ставаш действащ Посланик, твоята Мантия започва да работи, ти трябва да започнеш да приемаш диктовки“.

А аз си мисля: „Навярно тя се шегува с мен. Нали ѝ писах, че съм Посланик“.

И за втори път ѝ пиша: „Не зная, засега няма никакви диктовки“.

И Лорейн ми пише трети път, трето писмо буквално след час и половина-два. Тя повтаря все същото: „Ти трябва да започнеш да приемаш диктовки“.

Тогава ѝ написах: „Веднага след като започна да приемам диктовки, ти ще бъдеш първата, на която ще ги изпратя“.

В Америка беше ден, а при нас - вече нощ. И си легнах спокойно да спя. И когато на сутринта започнах да медитирам, дойде моят Учител Санат Кумара. Беше 4 март 2005 г. И Той дойде. И дойде някак си много необичайно, не както винаги, защото цялата стая се изпълни с такава гъста розово-жълтеникава мъгла; всичко беше като в мъгла и Олтарът пред мен беше в мъгла.

И попитах: „Какво ще правя? Трябва да приема диктовка?“

А Той каза: „Да“.

Тогава му казах: „Ти знаеш, че не съм напълно готова“, защото изведнъж много силно настинах, имах силна хрема, главоболие и висока температура.

Тогава Той каза: „Изпращам Лъч на Изцеление“.

И започнах да дишам през носа, главоболието започна да преминава.

И след това Той каза: „Вземи диктофона и го включи“.

Включих диктофона и започнах да чувам в главата си мисли сякаш са мои. Но в същото време, тъй като и преди бях разговаряла с Владиците, разбирах, че това не са мои мисли, а мисли, които ми изпращаше Санат Кумара. Но когато произнесох на глас само две фрази, вниманието ми се отклони; тук се изисква много голяма съсредоточеност, много силна концентрация.

Тогава Санат Кумара каза: „Изключи диктофона. Стани и иди при компютъра“. И аз отидох до компютъра, включих го. И Той започна точно по същия начин да изпраща мисли, които аз започнах да набирам, мълчаливо да въвеждам текста в компютъра. Веднага след като записвах фразата, която Той ми диктуваше, идваше следващата фраза и аз набирах и нея. И по такъв начин приех първата диктовка от Санат Кумара. А когато на следващия ден пак започнах да медитирам, дойде друг Владика, който даде нова диктовка. И така продължаваше почти четири месеца без прекъсване.

И сега е издадена книга, в която влизат всички диктовки, които бяха дадени в първия цикъл. Възможно е да сте чели тази книга. Всички тези диктовки са достъпни в свободен режим и се намират и на руския сайт „Сириус“ и на българския сайт „Сириус“.

Отначало не разбирах, какво е това и как става. Имах съмнения, особено в началото: откъде приемам това? Какво става с мен? Тоест беше доста трудно да се смиря с това, което се случваше с мен.

Но след това приемането на диктовките се повтори. Следващият цикъл диктовки беше през декември и януари. И след това още един цикъл диктовки през пролетта. А от 1 до 21 юли 2006 г. беше летният цикъл диктовки, който Владиците дадоха в България.

Преди няколко месеца ме поканиха на почивка в България през лятото. Но аз винаги съгла-сувам всички мои премествания с Владиците. И когато Ги попитах дали мога да пътувам в Бъл-гария, Те казаха, че мога и че Те ще дадат диктовки в България. Така че по някакво чудо все пак и тук можаха да се приемат диктовки.

  И винаги, когато завършва цикъл диктовки, идва онзи Владика, който в този момент е мой Учител; сега е Господ Майтрейя. Попитах го за оценката му. И Господ Майтрейя даде много ви-сока оценка; Той каза, че диктовките са приети на много високо ниво. И Той каза още: „България получи много Светлина. Ще видим как ще използват Светлината“.

 

 

България, юли 2006 г.

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир вам, Светлина и Любов!

 [1] Запись текста набрана из видеофильма, снятого во время выступления, имеет особенности устной речи, содержит редакторские правки.

[2] В 1926 году Николай Константинович Рерих прибыл в Москву по поручению Махатм Востока, как Их посол. Используя свои связи, он встретился с руководителями Советского Союза, в частности, с Г.В. Чичериным и А.В. Луначарским. На встрече с наркомами Николай Константинович вручил им письмо Махатм московским коммунистам и ларец с землёй из Бурхан Булата. Главная задача, поставленная им на переговорах, состояла в том, чтобы подготовить правительство страны через конкретных её представителей Чичерина и Луначарского к приятию Махатм. Открытым текстом предлагалось наставничество Гималайских руководителей, именем которых были подписаны послания. К сожалению, руководство Советского Союза не приняло предложений Владык о сотрудничестве.