Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-09-28 в 22.18.04.jpg

 

 

Външен или вътрешен път?

Записа е направен през октомври 2016 г.[1]

 

Ние вървим по външен път.

За да вървим по вътрешен път, обществото трябва да е готово за това. А сега обществото се намира на такова ниско ниво, че ние можем единствено с помощта на такива обикновени неща, като, лекции, видеоматериали, сайтове, беседи, книги, да въздействаме върху обществото. Но всичко това е външен път. А за да се открие вътрешен път, обществото трябва да узрее за това.

 

Не всички могат да вървят по вътрешния път. За да се върви по вътрешния път, в обществото трябва да съществува определена атмосфера. Т.е. да има разбиране сред хората, че за онези, които са готови да вървят по вътрешния път трябва да има създадени определени условия. Хората трябва да мислят и да се грижат за тях. Защото энергията, която те получават по време на своята медитативна практика, е достатъчна, за да може всичко на стотици километри от тях да съществува благополучно. Но тези хора, ако вървят по вътрешния път, не са способни сами, да се грижат за себе си. Трябва да има някой, който да поеме грижата за тяхното обезпечаване, за тяхната безопасност.

 

Т.е. в обществото трябва да има създадени определени условия, така че самото общество да позволява на хората да следват този вътрешен път. На тези хора, които са готови за този път.

 

Сега общество се намира на много ниско ниво, хората дори не разбират това. Колкото и да обясняваш на хората как работят чакрите, ако техните не работят, те няма да раберат.

 

В обществото трябва да бъде възстановена истинската Йерархия, Божествената. Когато нивото, което човек заема в обществото, например, нивото на неговата длъжност, трябва пряко да зависи от нивото на духовните му достижения. А в днешното общество всичко е обърнато с главата надолу. Общото ниво на обществото е много ниско и съответно хората, които управляват това общество, също имат много ниско ниво.

 

Затова първостепенна задача е да се повиши нивото на съзнание на основната маса от населението. По всички достъпни начини. Защото ако не достигнем определено ниво, по-нататъшната еволюция ще бъде невъзможна.

 

Ние просто изгубихме много време. И сега трябва да тичаме много бързо, за да скочим в последния вагон. Много бързо да тичаме! Може и да е имало последна възможност, но тази е съвсем последната. Може би повече няма да има друга възможност.

 

Когато не отдаваме това, което получаваме, ние ставаме като ракови клетки, ние отпадаме от жизненото поле на тази Вселена при отпадъците.

 

Когато един човек е осъден на смърт, удовлетворяват последното му желание - да пуши, да пие или нещо друго. Сега човечеството се намира на този стадий, когато всички имат възможност да удовлетворят последните си желания.

 

И само Божествено чудо може да спаси всички нас. За да поиска Бог да прояви Чудо, ние трябва да положим за това всичките си усилия.

 

 

Източник е видеото: https://youtu.be/EoaFoyqgAeY


 

__________________________________

[1] Текста е набиран от аудиозапис и запазва особеностите на устната реч.

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!