Описание:

 

Скъпи приятели,

продължаваме публикуването на глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“. В това издание на „Сириус“ е включена Част 7 „Краят на Стария Свят е предопределен“.

 

Предишните глави от книгата са:

Часть 1. Новата Епоха настъпи!

Часть 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

Часть 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Часть 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

Часть 5. Напред към мечтата!

Часть 6. Новото мислене преминава в действие.

 

 

Краят на Стария Свят е предопределен

 

 

Нашият кораб „Планета Земя“ продължава движението си по маршрута на Новата Епоха. Само че се движи странно, на тласъци, като че ли нещо го задържа.

Да погледнем зад борда. Да, Старият Свят с мъртва хватка се е хванал в кораба и не иска да го пусне от залива на закостенелите разбирания за света. Така се държи смъртно раненият звяр, който предчувства близкия си край и отчаяно се съпротивлява с бясната злоба на своето безсилие.

Напразно се съпротивлява той – не може да се спре планът на еволюцията, краят на Стария Свят е предопределен. И сега вече се вижда истиското лице на звера – маските са свалени, старите сили действат открито, без да прикриват с високопарни идеологически лозунги своите безнравствени действия.

 

 

Как би ни се искало да избягваме задръжките, но ще се наложи да се забавим и да разберем какво в действителност представлява Старият Свят, в който като че ли се живееше съвсем удобно. И да го сравним с онова, което ни очаква в Новия Свят. И да направим окончателния избор, ако някой все още се съмнява.

И отново нашият водач Сен-Жермен ни ободрява:

 

 

„Предстои ви да промените своето съзнание, да промените подхода към всичко, което ви обкръжава. Защото новата епоха ще се основава върху съвършено различни принципи! И ако се вкопчвате в страха, в индивидуализма, в ограниченията, ще изостанете, ще изпуснете влака на еволюцията.

Защото за Новата епоха ще бъде характерен колективизмът, свободата и отношенията, основани на дружбата и любовта!

Да се променя съзнанието и мисленето – ето какво е важно да се прави сега най-напред!“ (Сен-Жермен, 26 юни 2012 г.).

 

Включваме разума и започваме да сравняваме.

 

 

Старото и новото мислене

 

Мисленето в Стария Свят се основава на човешки закони. Тези закони са огромен брой и от време на време се променят. Летвата на нравствеността в обществото постоянно се смъква и законите стават все по-аморални, все по-абсурдни, настройвайки се според нашата действителност. Човешкото законотворчество днес напомня уродливо чудовище с хиляди ръце и с много глави.

Божественият Закон, за който говорят Владиците на Мъдростта, не се променя; той е от милиони години. В него няма толкова много разпоредби.

Божественият Закон твърди, че човек, освен физическото си тяло, има и висша безсмъртна част; че животът, който сега живеем на Земята не е първият и не последният и че нашата безсмъртна част се превъплъщава много пъти в съответствие със Закона за прераждането.

 

 

И онези събития, които ни се случват днес и ще се ни се случат в бъдеще, зависят от това което сме правили по-рано – в сегашния ни живот и в миналите прераждания. Каквото посееш, това ще ожънеш – такъв е Законът на кармата или Законът за причините и следствията.

Трите кита на Божествения Закон са Висшият Нравствен Закон, Законът за кармата и Законът за прераждането. Всичко останало е следствие от тези три положения на Божественото Учение.

 

В съвременото общество всички стремежи и постижения са съсредоточени около материалното благополучие и удоволствията на физическия свят, в него ръководна е идеята за потреблението.

В Новия Свят всичко се подчинява на Божествения Закон. Съсредоточаването върху Висшето позволява на човек да се развива хармонично духовно и нравствено. Остават естествените потребностите, защото страхът и жаждата за печалба си отиват.

 

Старото мислене вижда врагове във всичко. Всеки и всичко може да е враг – съседът, фирмата за поддръжка на жилището, правителството, чуждите държави. И след като има враг – с него трябва да се бориш. Борбата поражда злоба, агресия, ненавист.

За новото мислене приоритет ще стане липсата на насилие. Не е нужно да се бориш. Необходимо е да се огледаш наоколо и да видиш колко много хора се нуждаят от помощта, която ние можем да им дадем. Любов, милосърдие, състрадание – именно тези качества ще станат основни за човека с високо съзнание. Висше проявление ще бъде да се служи на хората: не за себе си да живееш, а за другите.

 

 

Можем да продължим да сравняваме.

Нека разберем кое от Стария Свят не удовлетворява плана за еволюционно развитие.

 

 

Създаване на „козленца“

 

Гуан Ин, Богиня на Милосърдието и Състраданието, казва, че несъвършенството и егоиз-мът на стария начин на мислене се проявява в абсолютно всички сфери на живота.

 

 

„Във всички сфери на човешката дейност се наблюдават отклонения от Божествения път на развитие.

Системата на образованието не толкова дава образование, колкото лишава бъдещото поко-ление от желанието да се учи и да се усъвършенства в Бога.

Системата на здравеопазването отнема от хората последните остатъци от здраве.

Финансовата система не е свързана със съзидателната трудова дейност, а с менталната и емоционална нестабилност на хората, играещи на борсата и управляващи капиталите.

Политическата система е напълно откъсната от нуждите на хората и Служението на слаби-те и онеправдани членове на обществото е заменено от служенето на личните интереси на от-делни хора.

Средствата за масова информация разпространяват всичко друго освен информация (слухо-ве, сплетни, скандали и криминални истории).

Всички сфери на човешката дейност трябва да бъдат преустроени в съответствие с Божествените Закони, иначе те просто няма да могат да съществуват.

Човечеството се приближи до границата на своето развитие, зад която отчетливо се вижда небитието.“ (Гуан Ин, 24 юни 2011 г.).

 

Защо става така, че във всички сфери на обществото се наблюдава срив?

Преосмислянето трябва да започне с въпроса кой е главният режисьор на сегашния сцена-рий? Това изобщо не са президентите, политиците, специалистите, а онези сили, в чиито ръце са съсредоточени основните парични средства и които преразпределят потоците на печалбата изключително в своя полза. Именно в тях е реалната власт.

Преден отряд на тези сили са средствата за масова информация, които умело манипулират съзнанието на масите, сеят страх и паника. СМИ нагнетяват истерията между страните, терори-зират емоционално населението на планетата с новини за коронавируса и други „ужаси“.

Художествените филми са препълнени с насилие, героите им, уж защитавайки принципи-те на доброто, убиват всички наляво и надясно. Дори анимационните филми покваряват децата.

Под мощния информационен (всъщност дезинформационен) натиск хората се отучват да мислят, получават депресии и неврози и в паника се нахвърлят да купуват телевизори, гречка и тоалетна хартия.

Как да не си спомним руската народна приказка за сестричката Альонушка и братчето Иванушка. „Не пий от копитцето, ще се станеш козленце“, – предупреждавала братчето си Аль-онушка, но той не я послушал и се превърнал в козленце. А ние във всеки дом си имаме свое „копитце“ – екранът на постоянно включения телевизор, ноутбука или смартфона. Създаването на „козленца“ върви като поточна линия.

 

 

Прекалено раздутото потребление създава изменение на климата на планетата и горите, отпадъци, които вече няма къде да се слагат. От тази ситуация има само два изхода:

– или да се намали броят на потребителите, за което директно заявява световният финансов елит,

– или да се намали потреблението, да се промени мисленето ни и да се действа осъзнато в хармо-ния с Природата – именно за това говорят Владиците.

 

 

 

Вътрешното управлява външното

 

Светът се управлява или с Любов, или със страх. Каквото е в нас, това ще бъде и извън нас.

Ние самите сме творци на своето настояще и бъдеще.

 

„Външното послушно повтаря вашето вътрешно състояние. …

… само степента на вашите вътрешни постижения ви открива пътя за по-нататъшната ево-люция.

Необходимо е да преодолявате съпротивлението на външните илюзорни сили във вашето съзнание.

Когато хората не са развити, те излизат на улицата, правят революции, свалят властта.

Аз ви уча да променяте външното, чрез промяна на вътрешното. И това е Пътят, по който ви водят Възнесените Владици.

Укротяването на вашите вътрешни бури води до укротяване на външните урагани. Вътрешното управлява външното. Силата на Духа управлява света.

Затова противоположните на нас сили правят всичко възможно, за да замълчи вашият Дух. И тази война срещу Духа ви не спира нито за минута.“ (Моисей, 21 декември 2013 г.).

 

Като останем в стария свят просто ще изгубим душата си.

Така че, кой свят избираме: стария или новия? Отговорът е очевиден.

Краят на Стария Свят е предопределен!

 

 

 

Татяна Микушина

 

 

 

При създаване на статията са използвани:

Доктрина на Високата Нравственост // Нравственността – идеологията на Новата Епоха. – МОД „За Нравственост!“, 2015 г.

Старото и новото мислене // Университет по Етика на Живота.

 

 

 

 

 

 

----------------------- * * * -----------------------

 

 

Книга «Путешествие в будущее»

 

В мае текущего года по предложению Татьяны Николаевны Микушиной было осуществлено несколько проектов: «Национальная идея России», «Рука Помощи. Разделение духовного опыта» и «Путешествие в будущее». Все проекты вызвали огромный позитивный отклик читателей сайта «Сириус».

Проект «Путешествие в будущее» вылился в книгу, выпущенную Издательским Домом «СириуС».

Книга создана для того, чтобы поднять настроение на фоне нерадостных современных событий, внушить оптимизм и помечтать вместе!

В книге приводятся цитаты из Посланий Сен-Жермена, Гаутамы Будды, Возлюбленной Гуань Инь, Господа Майтрейи, Великого Божественного Направителя, Возлюбленного Ланелло, Возлюбленного Альфы, Возлюбленного Эль Мории, Господа Шивы, Моисея, Возлюбленного Сурии, Санат Кумары, Возлюбленного Иисуса, Присутствия Безусловной Любви, Возлюбленного Джвал Кула, Возлюбленного Заратустры, Возлюбленного Кутхуми, Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Возлюбленного Иллариона, Возлюбленного Сераписа Бея, Господа Ланто, Космического существа Могущественный Победа.

Все Послания Владык собраны в огромную книгу – «Книгу Мудрости», которая насчитывает больше тысячи страниц и авторами которой являются более 50 Существ Света.

Все Послания Владык Мудрости можно найти на сайтах «Сириус»: https://sirius-ru.net или https://sirius-net.org.

Целью книги «Путешествие в будущее» было выбрать из сотен Посланий те ключевые моменты, которые необходимы именно сейчас, когда планета совершает Переход в Новую Эпоху – Эпоху Водолея!

Авторы надеются, что книга поможет получить в простой форме те знания, которые необходимы, чтобы правильно ориентироваться в происходящих в мире процессах и принимать верные решения, обеспечивающие лёгкий и безопасный переход в будущее.

Книга адресована самому широкому кругу читателей. Особенный интерес она представляет для молодёжи.

 

Путешествие в будущее.

авт.: Т.Н. Микушина, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2020. – 136 с.

 

Цена книги (без учёта доставки) – 120 рублей.

 

 

Книгу можно заказать

в интернет-магазине «СИРИУС»

https://poslanie-book.ru/book/journey_to_future

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478

 

 

 

----------------------- * * * -----------------------

 

 

Календарь «Слово Мудрости» на 2021 год!

Календарь с ликами Владык и вдохновляющими цитатами из Учения Владык Мудрости за многие годы очень полюбился нашим читателям!

Цитаты Владык, подобранные для этого календаря, дают нам положительный настрой и заряжают радостью и оптимизмом на весь год! Образы Владык на фоне прекрасных картин природы созданы дизайнером Екатериной Макаровой из Екатеринбурга. Благодарим Екатерину за прекрасную работу!

В этот раз по просьбе читателей в календаре особо помечены даты диспенсации 23 числа каждого месяца по трансмутации кармы, Час Милости Матери Марии 8 декабря, день Учителя и даты весеннего, осеннего равноденствия и зимнего и летнего солнцестояния.

Календарь является замечательным подарком к Новому году!  Пусть он каждый день помогает нам сонастраиваться с Высшими мирами и тонкими энергиями наших возлюбленных Учителей – Владык Мудрости!

 

Цена календаря (без учёта доставки) – 210 рублей.  

 

Календарь можно заказать

в интернет-магазине «СИРИУС»

по ссылке: https://poslanie-book.ru/souvenir/calendar-2021

 

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478

 

 

 

 

----------------------- * * * -----------------------

 

 

Посмотреть прайс с другими книгами и материалами

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

 

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!