Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-08-04 в 20.03.35.jpg

 

 

Край на космически цикъл. Какво ни очаква

 

Т.Н. Микушина отговаря на въпроса на Вероника Лаце, ръководител на издателство „Солвита“, град Рига, Латвия:

 

„В Учение за изменение на съзнанието Владиците казват, че светът се изменя и измененията се извършват в съкратени срокове. Как се отразява това във физическия свят, как се усеща във всекидневието повишаването на вибрациите на планетата и падението на съзнанието на човека?“

 

 

Владиците говорят за това, че съзнанието трябва да се издига, а във въпроса - че съзнанието се деградира. Нека се опитаме да отговорим на този въпрос от позицията на Учението на Влади-ците на Мъдростта.

 

Владиците разказват за това, че се повишават вибрациите на планетата Земя. Как изглежда това от гледна точка на физиката, не зная. Но мога да предположа, че настъпват определени космични срокове, както казват Влади-ците. Някои духовни учители говорят, че завършва Сидералната година, Слънчевата година, коя-то продължава 25868 години. И някъде в началото на Епохата на Водолея, според някои източни-ци, завършва Звездната година. Съответно, когато завършват някакви космически срокове трябва да дойде нещо ново. И това ново нещо трябва да дойде на смяна на онова, което съществува сега. Съответно, старото, онова, което съществува, ще се съпротивлява. И сега живеем в епоха, която е преходна. И в тази епоха силите на Светлината и силите на Тъмнината си противодействат.

 

Мисля, че вибрациите ще се повишават поради това, че планетата Земя, като част от Слън-чевата система преминава някакви наситени с енергия зони в Галактиката и това е ефектът, кой-то се оказва на Земята.

 

И така, вибрациите на планетата се повишават. Може да се даде такава картина: голямо ябълково дърво и по него растат ябълки. Когато започнете да тресете тази ябълка, по земята за-почват да се сипят ябълки. Падат ябълки: и тези, които са хубави, зрели, и тези, които са гнили, с червейчета. Ние събираме хубавите ябълки, а червивите отделяме. Ето така действа и Бог. Когато се повишават вибрациите на планетата всички нас започва, сякаш, да ни тресе – все едно, че по-падаме в някакъв космически сепаратор и в този сепаратор се извършва отделяне на душите. То-ест, съзнанието на тези души, които са готови за продължаване на космическата еволюция се повишава и те вървят нагоре. А онези души, които не са готови за по-нанатъшна еволюция стъп-ват на низходящата спирала и излизат от пътя на еволюцията. И сега ние наблюдаваме всичко това около нас: едни души се развиват бързо и достигат по-високи върхове в професията си, в своята област на дейност, а други – обратно – попадат под влияние на масовото съзнание и тях-ното съзнание, сякаш, се разпада на части. Тоест, ситуацията, която съществува сега в света в средствата за масова информация, в областта на образованието, в областта на управлението води до това, че съзнанието на човек, сякаш, се разпада на части. Човек няма цялостна представа за света – той получава отделни знания от интернет, от новините, от още някъде, но няма цялостна картина на света. А когато човек няма цялостна представа за света, тогава той самият не може да бъде цялостен, и следователно, не може да е в съответствие със задачите на еволюцията.

 

Но в този момент Владиците на Мъдростта оказаха помощ на земното човечество и ние по-лучихме тяхната „Ръка, която помага“ в вид на Послания. Бяха дадени общо около 500 Послания, които са публикувани в „Книга на Мъдростта“ и на сайта „Сириус“.

 

И в тези Послания се съдържа цялостен мироглед не само за времето, в което живеем сега, но и цялостен възглед за еволюцията на Вселената, живота във Вселената, живота на планетата Земя – откъде сме дошли и накъде вървим. И на душите, които са способни да усвоят този мирог-лед ще им бъде по-леко, отколкото на онези, които нямат този възглед и които имат в съзнанието си отражение на този свят, наподобяващо отражение от счупено огледало, защото липсва цялост-на представа.

 

 

Когато хората имат цялостна концепция за света, тогава им е по-леко да се ориентират в об-кръжаващия ги свят и по-леко да избират, да вземат решения и, по такъв начин, да действат.

 

За съжаление, съвременната система на образование не дава цялостен възглед и има много какво още да се желае. Планира се децата да бъдат обучавани чрез компютър. И, разбира се, без присъствието на живия учител, мисля, такова образование няма да създава цялостна картина на света, защото не всички знания могат да се предадат чрез текст и компютър; защото учителят има жизнен опит, който се предава без думи, без каквито и да са задания – който се предава от аура в аура, от аурата на учи-теля в аурата на ученика.

 

 

От оригинала видео: https://youtu.be/DFRrO0_43tI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. / Т.Н. Микушина.

 

 

Книга содержит Послания Владык Мудрости, которые они давали через Т.Н. Микушину в 2005-2016 г.г.

Всякий, кто встретил эту книгу, встретил её не случайно. В ней содержится древнее как мир Учение.

 

Суть Учения столь многогранна, что охватывает все стороны жизни и даёт ответ на главный вопрос: зачем каждый из нас пришёл в этот мир? В Учении раскрываются уникальные знания о строении и эволюции мироздания, человека и всего живого на Земле, даётся описание Великих Законов мироздания, по которым живёт наша Вселенная: Закона причин и следствий (известного на Востоке как Закон Кармы), Закона перевоплощения души, Закона Милосердия и Сострадания, Великого Нравственного Закона.

 

Стройное Единое Учение состоит из множества других Учений: о различении Добра от Зла, о Пути Посвящений, об изменении сознания, о Любви, о Свободе, о ненасилии, об Общине, о счастье и множества других.

 

Омск, Издательский Дом «СириуС», 2018. – 1184 с. – ISBN 978-5-9908749-9-2.
Формат книги 200х260 мм, твердая обложка, илл.

 

 

Книгата можете да закупите

от интернет-магазин „СИРИУС“

http://eshop.sirius1-bg.org/index.php?id_product=143&controller=product

 

или на телефон: 0884007724

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!