Скъпи приятели,

продължаваме публикуването на глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“. В това издание на „Сириус“ е представена Част 5 „Напред към Мечтата!“.

Предишни глави от книгата:

Част 1. Новата Епоха настъпи!

Част 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

 

 

Напред към Мечтата!

 

 

Хайде да се откъснем от всекидневната суета. Да изключим телефона, да пуснем прекрасна музика, да заемем удобна поза, да затворим очи и да си представим желаното бъдеще.

 

 

Пред вътрешния ни поглед възниква фантастична картина с изящни здания, летателни апарати, добре поддържани паркове и градини. Да добавим хора, разхождащи се в парка с децата си. Всички са усмихнати и доброжелателни, облечени в удобни светли дрехи. Навсякъде цари чистота, ред, мир, покой…

Може би ще видим чисти морета и океани. И бяла платноходка с издути от вятъра платна, която може да плава и по вода, и във въздуха. Ето група учени, изучаващи подводния свят, заедно със своите ученици. Децата общуват с делфините, все по-добре разбирайки езика им.

Ето училище от бъдещето, в което липсват обичайните чинове. Просторни и светли класни стаи с кръгли маси и холографски дъски, множество лаборатории. Учителите са известни хора: философи, писатели, художници, учени. Всеки ученик си има свой наставник, който създава индивидуална програма от занимания за своя повереник, в зависимост от неговите стремежи и таланти. В програмата има много практически занимания.

Ето тази девойка, петокласничка, обича ботаниката и заедно с учителя се занимава със селекция на растения. А този десетокласник участва в разработката на медицински апарат за възстановяване на увредени тъкани.

Какви красиви мечти!..

 

 

„…не ограничавайте съзнанието си, позволете си и най-големите фантазии, и те непременно ще се сбъднат. Оставайте си деца, мечтайте и фантазирайте и не си позволявайте да станете като възрастните, които живеят на планетата Земя.“ (Възлюбеният Алфа, 16 април 2006 г.).

 

„Най-големите фантазии…“ Ще продължим да мечтаем! Ако се опитаме да обхванем всички сфери от живота на държавата? Какво ще е най-главното за хората от бъдещето?

 

Висша ценност ще бъде следването на разумния Закон, който лежи в основата на цялата Вселена. Може да го наречем Висш Закон, Закон на Природата, Божествен Закон, Закон на Висшия Разум...

Религиозните догми ще останат в небитието. Истинската вяра ще се засели в сърцата на хората. Истинската Вяра ще бъде основана на Любовта към Бог, към ближния, към природата, планетата, към всичко живо.

 

Какви качества ще притежава човекът от бъдещето?

На новия човек са присъщи ненасилие, милосърдие, състрадание, толерантност към вярата на другите, достойнство, чест, доблест. Такъв човек е готов всеки момент да се притече на помощ на хората и страната.

Списъкът с качества може да се допълва. Да си представим, че тези хора ще стават все повече и повече.

 

 

За какво можем да мечтаем в държавното устройство?

Властта ще бъде почетно задължение. Ръководители и чиновници ще стават хора, притежаващи най-висши човешки добродетели. Техният лозунг ще е единство и служба на хората. Хубаво ще е да се създадат специални образователни учреждения, които да подготвят такива изтъкнати управници. В тях ще преподават и ще се обучават най-съзнателните и най-високонравствените членове на обществото.

 

Свят без войни. Първо, въоръжени сили ще се използват изключително само за безопасността на границите на държавите. Тогава във всички международни отношения ще се прилага принципът на ненасилието. Необходимостта от армии ще отпадне. Надпреварата за въоръжаване ще се прекрати, военните запаси ще бъдат премахнати, техниката – пригодена за мирна употреба.

 

Ще се роди съвсем различен подход към труда. Трудът ще стане начин на творческа самоизява на човека. Труд, съпроводен с радост. Трудът ще носи благо на всички членове на обществото.

 

Образованието ще стане средство за разкриване на вътрешния потенциал на личността. Всеки човек ще получава максимално разностранно общо хуманитарно образование. И разбира се, то ще е безплатно. Новите подходи ще предизвикват интерес към учението. Всяко дете ще има представа за Висшия Закон на Вселената. Усъвършенстването на всеки човек чрез Божествена самоизява е цел на всички програми. Особено внимание се обръща на нравствеността.

За човек, който запазва съзвучие с Висшия Закон, не са нужни много човешки закони.

Много от гражданските закони са премахнати. Въпреки това, на практика, няма престъпност. Затворите са празни. Освобождават се огромни средства, които се пренасочват за образование и възпитание. Благодарение на правилното образование, изчезват социалното и имущественото неравенство.

 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-06-15 в 19.57.54.jpg

 

Медицината няма да се използва като средство за обогатяване и ще е безплатна. Цел на лекарите ще е здравето на всеки човек. Здровословният начин на живот, екологично чистите хранителни продукти, селища сред природата – всичко това ще е неотделима част от живота.

 

Всички научни разработки ще са насочени за подобряване на живота и поддържане здравето на човека.

Всички видове изкуства ще правят човека по-добър.

Средствата за масова информация ще се заемат с образование.

 

Семейството ще се разглежда като съюз между мъжа и жената за раждане и възпитаване на деца, а също и за поддръжане на обществото. Всяко трето семейство ще има по пет и повече деца. За всяко младо семейство ще се строи за сметка на държавата отделен благоустроен дом в екологично чисти селища от нов тип.

Особена грижа ще се полага за старите хора. Те ще разполагат с неограничена сметка в държавна банка. И ще могат неограничено да използват парични средства за удовлетворяване на потребностите си от храна, жилище, лечение, а също и за удовлетворяване на духовни търсения, например, за поклоннически пътувания по светите места в цял свят.

 

 

Всички страни са богати. Онези страни, в които възникват трудности, веднага получават поддръжка от другите държави. Границите са условни и съществуват само, за да може управителят да насочи своите усилия за подобряване на живота в територията, за която носи отговорност.

 

Настъпи Златният Век за нашата планета! И ние самите създадохме това бъдеще – отначало в мечтите си, тъй като всичко започва с мисълта, полетът на която е висок и неограничен.

А след това, постепенно започваме да се приближаваме към нашето светло бъдеще с конкретни дела. И бъдещият Златен Век ще стане реален.

Напред към Мечтата!

 

 

При създаването на статията са използвани:

Доктрина Высокой Нравственности // Нравственность – идеология Новой Эпохи. – МОД «За Нравственность!», 2015.

Микушина Т.Н. Национальная идея России. Концепция. – URL: https://sirius-ru.net/books/rus-nazional-ideia/rus-nazional-ideia.htm.

Микушина Т.Н. Сказ о будущем. – URL: https://sirius-ru.net/skas-o-budutschem.htm.

 

 

 

ВИДЕО

„Пътешествие в бъдещето“

Част 5. Напред към Мечтата!

 

 

 

Предходни глави от книгата:

Част 1. Новата Епоха настъпи!

Част 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!