Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви

 

 

Готови ли сте да тръгнете на път? Тогава първо да се регистрираме. Сен-Жермен вече ни съобщи потребителското име: Нова Епоха. И паролата: Ново съзнание. Само за влизане в глобалната мрежа за положително мислене, не са нужни никакви електронни носители – достатъчно е мислено или на глас да изразим своето намерение да станем част от новото общество.

 

 

И така, влязохме. Охо! Как всичко тук е истинско, красиво и хармонично! Навсякъде доброжелателни хора. Всичко е изпълнено с откритост, дружелюбие, с радост от успехите на всеки един. И към нас се обръщат само с „възлюбени“.

Пред погледа ни пробягват редове:

 

„Случва се точно това, което допускате в своето съзнание, възлюбени.“

 

„Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.“

 

„Вие оказвате влияние върху всичко, което ви заобикаля.“

 

„Вътре във вашето същество съществува център за управление на настоящето и бъдещето ви.“

 

„Вие сами можете да регулирате процеса на промените на планетата. За това се изисква вашата съсредоточеност върху позитивното, върху Бога, върху Висшите планове на Битието.“

 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-05-11 в 19.43.21.jpg

 

Ехааа! Значи ние самите можем да управляваме настоящето и бъдещето?! А, как става това?

 

 

Накъде да завъртим превключвателя?

 

В тази глобална мрежа всичко е така удивително уредено, че когато в нас възниква въпрос, веднага идва и отговорът.

 

„Не се въвличайте в негативни състояния на съзнанието, постоянно поддържайте съзнанието си насочено към позитивното, премахвайте от живота си всички небожествени проявления и се ограждайте със светли, Божествени образи.

Вие ставате това, с което се храните..

Ако безразборно се подлагате под информационните потоци, вие ставате предаватели на негативните неща, които се тиражират от средствата за масова информация.

Щом като нещо негативно се настани във вашето съзнание, след не много време то се проявява на физическия план във вид на различни негативни проявления.

По този начин негативът се самовъзпроизвежда.

Но точно по същия начин може да се самовъзпроизвежда и позитивът..

Механизмът за управление на всички процеси, протичащи на земното кълбо, се намира вътре във вашето същество. Във всеки от вас присъства своего рода превключвател, вентил, който ви кара или да вземате Божествени решения, или да следвате небожествения път.

И всеки ден можете по няколко пъти да премествате вашия превключвател или в Божественото направление, или в небожествено.“ (Гаутама Буда, 24 юни 2014 г.).

 

Ние ставаме това, което поглъщаме. Това е ясно. Когато ядем прясна храна и пием чиста вода – организмът е здрав. Ядем ли вредна храна – боледуваме. Същото е и с информацията: положителната информация ни дарява с радостта от живота, с увереност в утрешния ден, а ако поглъщаме негатив – започваме да живеем в страх и с раздразнение, от всичко сме недоволни, във всичко виждаме само лошите страни. И в резултат, не можем да работим ефективно, да творим, да създаваме добри отношения с роднините, колегите, със съседите.

Но в края на краищата, нашите състояния влияят, предимно, на нас самите. Или не?

Оказва се, че ако нашият превключвател е завъртян на негатив, ние ставаме предаватели на негатива, който непременно ще се утаи във физическия план. А, ако завъртим превключвателя на позитив, тогава, за света, ние ставаме източник на доброта, светлина, радост и любов към живота.

 

 

Каква е връзката между нашето мислене и катаклизмите?

 

Владиците потвърждават, че има пряка и постоянна връзка между състоянието на съзнанието на хората и различните бедствия, случващи се на планетата..

 

„Когато съзнанието на хората пада, катаклизмите се увеличават. Това е част от процеса, чрез който всичко живо е свързано помежду си... <…>

Както можете да забележите от статистиката, катастрофите, изригванията на вулкани, земетресенията, техногенните катастрофи, аномалните климатични условия нарастват с всяка изминала година. И тъй като катаклизмите, които се случват сега, са създадени от онова ниво на съзнанието, което имаше човечеството преди няколко години и дори преди няколко десетки години, то не е трудно да се прогнозира, че в бъдеще ще продължава да расте броят на катаклизмите, катастрофите и другите беди, нещастия и болести.

Единственият изход от тази критична и необнадеждаваща ситуация е бързата промяна на съзнанието на въплътеното човечество. Бърз качествен положителен скок в съзнанието, преход на основната маса от човечеството на ново ниво на съзнанието.

Това е желана и напълно постижима цел. . <…>

Колкото повече са човешките индивиди, способни да балансират себе си, хората и обстоятелствата около себе си, колкото по-големи са техните усилия и устрем, толкова по-бързо човечеството ще влезе в коридора на балансираното и устойчиво развитие.“ (Възлюбената Гуан Ин, 24 юни 2011 г.).

 

Така ние сами създаваме земетресенията и наводненията! Със своите непристойни желания, страхове, гняв, лоши мисли.

Защо тогава средствата за масова информация непрекъснато предават негатив? Искат сами да създадем такова бъдеще? За да живеем сред междудържавни конфликти, сред катаклизми и пандемии?

Хора, живеещи в страх, лесно се управляват. Такива хора губят способността си да различават и трезво да анализират случващото се и с робска покорност ще възприемат всякаква идея, предложена от властта. Но за какво ни е такова бъдеще?

Ако нашето съзнание е свързано с онова, което става на планетата, това означава, че ние сами можем да регулираме тези процеси! Помните ли? Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Един позитивно настроен човек може да подобри атмосферата в своето семейство или в един неголям колектив. В това сме се убеждавали не веднъж. А, ако тези хора станат много? Тогава те ще успеят да подобрят ситуацията в своя град, в своята страна и дори на цялата планета. Колкото повече позитивни хора, толкова по-добре.

 

 

Колко положително настроени хора са нужни?

 

Когато една идея завладее съзнанието на критичен процент от населението на една страна, то тя попада в колективното безсъзнателно на нацията. И фактически, определя целия по-нататъшен ход на събитията.

Но все пак, колко е този критичен процент?

И отново получаваме отговор на нашия въпрос.

 

„Изменението на съзнанието дори на един процент от човечеството на Земята е способно напълно да промени хода на еволюцията на планетата.“ (Господ Майтрейя, 13 септември 2006 г.).

 

Оказва се, че за изменението на ситуацията е нужен само 1% от хората.. Нека го представим в конкретни числа.

Ако във вашия град живят 1 млн жители, то един процент от милион прави 10 хиляди.

Ако в такава страна, като Русия, живеят 147,5 милиона жители (по официални данни), то един процент прави около 1,5 млн.

При население на земното кълбо 7 милиарда жители, един процент са 70 милиона.

 

 

 

М-да... В мащаба на страната и на цялата планета, числата вече не са малки. Къде да намерим седемдесет милиона позитивно настроени човека на планетата, обхваната от надпреварата за въоръжаване, от икономическа криза, от пандемия?... Или поне 1,5 милиона постоянно доброжелателно настроени хора в Русия?

Впрочем, нашите мъдри Учители смятат това число за напълно постижимо.

 

 

 

 

 

 

 

  Часть 1. Новата Епоха настъпи!
Часть 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!