Мероприятие, посветено на възможностите за  проявление
 на Божествената Любов в живота

Любовта никога не отпада, а другите дарби,
 ако са пророчества,ще престанат,
ако са езици, ще замлъкнат,
 ако са знание, ще изчезнат
1

 

На 6 януари 2019 г. в Рижкия Сириус-Център се проведе мероприятие на тема За възможностите за проявление на качеството Божествена Любов във всекидневния ни живот.

За това мероприятие се подготвихме, като използвахме следните Послания от Учението на Възнесените Владици, дадени чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина:

Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят

Присъствие на Безусловната Любов 7 март 2005 г.

Учението за Любовта и житейските изпитания

Господ Майтрейя 27 май 2005 г.

Култивирайте чувството на Любов в сърцето си

Възлюбения Джуал Кхул 18 април 2005 г.

Разбира се, четохме не само тези три Послания, но се обърнахме и към Новия Завет.

По време на провеждане на мероприятието се състоя оживена дискусия, в която се старахме да разберем и осъзнаем този мистичен, необятен и трудно постижим за външния ум Божествен аспект Божествената Любов.

...от всички Божествени качества Любовта е най-важното. <...> И ще настъпи ден, когато ... ще ви препълнят чувството Любов и чувството за Единство с всичко, което ви обкръжава. Вие сте всичко това едновременно. <...> Всичко е Бог. И разделението ни от Единството с Бога съществува само в нашето съзнание. (Джуал Кхул, 18 април 2005 г.)

Задавахме си въпроса: А възможно ли е това? В земния живот понякога се случват такива кратковременни проблясъци. Но от Учението знаем, че трябва да се стремим към този идеал с цялата си душа, че можем да вървим по правилния път само с Любов в сърцето, че чрез Любовта можем да постигнем Истината, че трябва да култивираме това чувство в живота си, че трябва да обичаме не само по човешки, но и Божествено. И всичко трябва да започне от нас самите, от това, как се отнасяме към ближните си в средата, в която живеем.

Учението дава задълбочено разбиране за всеобхватното Чувство Любов. Но ние си спомнихме също различни случаи от живота. Например, ако един човек не е преживал това Чувство никога в живота си, няма да разбере за какво става въпрос, как Божествената Любов се проявява в неговия живот, и ще започне да говори за нещо друго. Друг човек пък говори с правилни фрази, но без чувство и очите му остават равнодушни. Той също не може да отговори на въпроса как конкретно това, за което говори, се е проявило в живота му. Един от присъстващите даде пример от своя живот: човек може с правилни думи да казва, че се отнася с Любов към хората и работи за тяхното благо, но трябва да се замислим за неговата мотивация. Първото Положение от Сутрите от Древното Учение гласи, че мотивът задава направлението на духовните търсения. Татяна Николаевна даде много важен коментар към това Положение, в който се казва, че съществува скрит мотив:

Но има скрит дневен ред това е истинският мотив, който в действителност ръководи човека. И човек може дори да не осъзнава този мотив, този истински мотив. Но във всички житейски ситуации, във всичко, което често ще се случва в живота му, ще лежи именно този скрит мотив, а не мотивът, който той открито показва на всички.

Говорихме също за случаите, когато човек започва да разбира, че сам е затворил пред себе си възможността Божествената Любов да влезе в живота му, когато не е успял да намери контакт със своите инакомислещи близки. Аз не приемах особеностите на другия и затова затворих възможността за Любовта, но намерих виновния себе си. Това беше озарението, което този човек сподели с присъстващите. След този разказ много от присъстващите се замислиха за своя живот, че подобно нещо е имало или има в техния живот.

Отричането на другия човек е отрицание на Любовта. Чрез чувството за вина пред своите близки може да се направи следващата много важна крачка молба за прошка, покаяние за направеното по отношение на другия с действие, дума или мисъл. След това Тайнство душата се обновява и човек чувства, че от плещите му е паднал голям товар карма и душата се е изпълнила с призивно, ласкаво Божествено Чувство Любов към всичко съществуващо на света... Да, аз съм преживял такова нещо, зная това, ликува душата на човека. Той се е променил. Обаче, около него не всичко се променя изведнъж. И Чувството може да се изпари на следващия ден, когато отново се появят трудно разрешими въпроси от текущия живот. Добре е, ако човек започне да осъзнава, че сам трябва да поддържа това състояние в себе си с ежедневни усилия, контролирайки своите мисли и чувства, своята реакция на действията на другите хора. Но той вече е познал Любовта, защото е изпитал това Чувство. Този опит не се губи, той си спомня за него в трудни житейски ситуации и благодари на Всевишния. Занапред този човек вече не може да причинява болка на своите близки, въпреки че те правят това. Той ще започне да се моли за тях всеки ден, дори през целия си живот. Той разбира със сърцето си, че има друг тип отношения между хората, основани на Божествената култура на взаимоотношенията и взаимопомощта.

Трудно е да се предадат с думи тези сложни духовни процеси, това осъзнаване с цялото си същество, че всички сме единни на вътрешните нива. Ако това осъзнаване на Любовта е истинско, а не ментално, човек изразява Любовта си на дело чрез конкретни Божествени качества смирение, състрадание, деликатност, милосърдие, търпение.

Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее2

Една от участничките в мероприятието сподели нагледни примери от своя живот. Една нейна родственица външно любяща и приятна жена незаслужено я оскърбила. Как да реагира на това оскърбление? Отначало тя се почуствала зле, имало душевна болка и разочарование. След това дошло осъзнаването, че е необходимо да обърне и другата буза, разбрала, че навярно е дарила недостатъчно любов на своята родственица. И тя решила да направи нещо добро за нея, за да я зарадва. При тази реакция тя сама усетила как горивото за емоциите на раздразнението и обидата се изпарява, те изчезнали и аз се почуствах в енергията на Любовта! При такова самоочистване у нея веднага, като по махване с вълшебна пръчка, се родило чувството Любов

И всичките ви проблеми, всичките ви несъвършенства и несъвършенствата на околния свят се разтварят от този универсален разтворител, изначално присъщ на тази вселена. (Възлюбеният Иисус, 1 май 2005 г.)

Изхождайки от своя опит, тя подчерта, че не трябва да изразходваме енергия, за да измерване колко ни обичат или не ни обичат другите. Трябва да се фокусираме върху това, как можем ние самите да обичаме повече. И с течение на времето в душата ни се ражда чувство на съпричастност към хората. И в трудни ситуации вече няма да има душевна болка, а вместо нея ще има  съчувствие към човека, който все още не може да се справи със своите емоции и ги излива върху другите. В резултат на това ще направим щастливи в енергийно отношение себе си, другите и цялата атмосфера около нас.

А най-силният пример за Божествена Любов за нея е Любовта на Майка Мария, която струи при четенето на Розарии. За нея това било най-добрата помощ в трудни житейски ситуации, която е трудно да се предаде с думи: Това е най-висшата, всеобятна, изцеляваща Любов, която тече направо от сърце в сърце, когато вдигаме взор към Небесата! Благодаря от сърце, Възлюбена Майко Мария! Във всяка ситуация, когато ни оскърбяват или не знаем как да постъпим, винаги има възможност да се върнем в този сърдечен център, в който през нашето сърце, като непрекъснат поток струи Любовта.

На мероприятието стана ясно, че мнозина от нас се намират на пътя към такова разбиране и към такова вътрешно чувство като Любовта, и всички повече или по-малко осъзнато искаме Любовта да бъде наша пътеводна звезда.

Спомнете си за чувството на Любов, което ви е водило, което е било ваша пътеводна звезда и се опитайте да намерите онова решение във всяка житейска ситуация, което ще ви върне чувството на Любов. (Господ Майтрейя, 27 май 2005 г.)

Владиците казват, че нашето време е време на големи възможности и трябва да култивираме в себе си светлите чувства Благодарност и Любов по същество, а не външно.

За нас Божествената Възможност означава да вършим онази работа, която са ни доверили Владиците да работим за благото на хората. И една от най-важните работи е да разпространяваме Учението на Владиците на Мъдростта. Особено когато разпространяваме книгите на Учението чрез дарение, тъй като при общуването с получаващия подаръка, заедно с книгата ние даряваме също  Любовта и топлината на своята душа. А получаващият на свой ред също отговаря с Благодарността и Любовта на сърцето си. Става взаимен обмен на висшите енергии на Любовта. Това е и онази здрава основа, върху която всяка наша следваща крачка в тази работа ще ни се удава все по-лесно, което се потвърждава на практика.

Висок пример за подражание за нас на физическия план е Посланикът на Великото Бяло Братство, скъпата Татяна Николаевна Микушина!

АЗ СЪМ Присъствие на Безусловната Любов в твоя храм. Божествената Любов е твоето главно и доминиращо качество.Ние те избрахме за наш Посланик именно заради преобладаването на качеството Любов в твоето сърце. (Присъствие на Безусловната Любов, 7 март 2005 г.)

Нима не е Божествена Милост това, че сме намерили Учението, дадено чрез нея, а за мнозина също и радост в живота от срещата с Посланика? Тази Божествена Милост отваря за нас Велики Възможности.

Тъй като, както видяхме, всеки има свое разбиране за Божествената Любов и Ръката на Възможностите за някого е все още недостижима, да се обърнем към Учението, в което е казано, че човек може да започне да практикува в живота си отначало качеството Благодарност:

И качеството, което трябва да развивате преди всичко в себе си, това е чувството на Благодарност за даваното ви Учение. Благодарност на Небесата, на Твореца Създател, на Възнесените Същества и на нашия посланик.

Именно чувството на Благодарност. Защото именно това чувство остава най-чистото и неопетнено във вашата физическа октава. (Господ Майтрейя, 10 април 2006 г.)

Но с течение на времето Любовта непременно ще стане най-важната в живота на всеки човек и ще остане с него завинаги на всички планове на Битието.

За нас това е вече второ мероприятие по неизчерпаемата и вечна тема за Божествената Любов, по същество тема за Бога, тъй като Бог е Любов.

Първото мероприятие беше на 9 юли 2018 г., когато ние като че ли се настройвахме на темата за Любовта. Тогава слушахме презентация за това как тази тема е осветена в много от Посланията на Владиците. Тогава също споделихме опит и откровения от живота, помагайки си един на друг.

Този път присъстващите бяха не само слушатели, но и активни участници в мероприятието и мнозина изказаха своите мнения, споделиха опит от живота си. Получи се доста богат списък от различни проявления на Любовта при различните хора и общия опит от Любовта, като наше общо духовно богатство.

Искрено желаем на нашите скъпи единомишленици да намерят и постоянно да поддържат в живота си непрекъснат потока на Божествената Любов!

С любов, Рижски Сириус-Център


 


[1] Послание до Коритяни -1 апост. Павел, 13:8

[2] Послание до Коритяни 1 апост.Павел, 13:4

  

 


http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-01-05.htm