Скъпи приятели!

В навечерието на празника Кръщение Господне кръщаването на Иисус Христос в река Йордан от Йоан Кръстител, който се празнува на 19 януари, в този брой на Сириус ви предлагаме статия за Йоан Кръстител.

Йоан Кръстител

В своето предишно въплъщение Йоан Кръстител е бил известен като пророк Илия. Той е един от малцината, преминали обряда на Възнесението направо от физическото тяло, възнасяйки се на Небесата в огнена колесница. Но по уникална диспенсация (милост бел.пр.) след възнесението си Той отново се е въплътил, за да подготви пътя на Господа.

Пророк Илия е бил учител на Елисея това е предишното въплъщение на Иисус. Йоан Кръстител се облякъл отново в телесна форма и позволил да бъде принесен в жертва от ръката на Ирод, за да помогне на Своя ученик да изпълни мисията Си.

Отношенията между Иисус и Йоан Кръстител представляват една история на дълбока преданост, любов и уважение, привличаща със своята красота и рядко имаща равна на себе си.

Това е разказ за взаимоотношенията Гуру-чела, Учител-ученик.

Иисус започнал своето велико Служение да носи Истината на израелския народ след кръщаването от Йоан. Съществува предание, че Иисус е живял около една година при есеите. Есеите живеели в затворена община недалеч от Мъртво море. Там Иисус научил за свещенослужението на Йоан и изразил намерение да отиде на мястото на Неговото служение, което било недалеч от Мъртво море, на брега на река Йордан. Мъдреците на есеите казали на Йоан, че при него ще се яви Велик Учител за идването на Който трябва да се подготви целият народ.

Като Велик и смирен Учител, Йоан казал за Иисус: Той трябва да расте, пък аз да се смалявам (Йоан 3:30), защото в сърцето на Учителя горяло огромно желание да служи на Бог, за да може ученикът Иисус да Го надмине в достиженията и служението Му.

На въпросите на мнозина не е ли Той Христос, Йоан отговарял, че Той само подготвя пътя на Господ. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но Оня, който иде подире ми е по-силен от мене; Аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий дух и с огън (Мат, 3:11).

Йоан искал, оставайки в сянка, да види славата на Иисус, когато Той облече пълната мантия на възнесеното съзнание на Своя Гуру.

Йоан Кръстител бил втори братовчед на Иисус. Елизабет, майката на Йоан Предтеча (Кръстителя), била братовчедка на Майка Мария.

След края на Своето въплъщение като Йоан Кръстител Илия се върнал в своето възнесено състояние.

В Наше време Йоан Кръстител даде свое Учение чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина.

В Посланието Пригответе своите храмове за идването на месията, дадено на 11 април 2005 г., Той казва:

АЗ СЪМ Йоан Кръстител. Аз бях този, който предсказа идването на месията Христос.

АЗ СЪМ дойдох. Дойдох да ви разкажа историята на моя живот, на оня мой живот. И АЗ СЪМ дойдох да ви дам някои наставления за вашия сегашен живот.

След това Йоан Кръстител говори за Себе си и за същността на Своето учение:

Знаете, че по време на моето въплъщение живеех в пустинята. Хранех се с мед от диви пчели и със скакалци. Мнозина ме смятаха за странен. Но само изолирайки се от хората и тяхната суета, можех в уединение да получа общуване с Бога. И не бих заменил това общуване с никакви човешки богатства и почести.

Аз рядко общувах с хората. Основното учение, което им преподавах, беше за очистването на душите им, подготовка за идването на месията.

Хората възприемаха моите думи, като че ли ставаше въпрос за идването на външен месия, човек, който трябва да ги спаси от техните беди и нещастия.

Аз обаче имах предвид не само идването на външен месия, но и идването на вътрешен месия, намиращ се в съзнанието на всеки един човек. Подготвях съзнанието на хората за идването на този месия. Не мисля, че някой от хората е разбрал за какво говоря. Но все пак съзнанието на хората се промени малко и те очакваха идването на Христос. И Той дойде и изпълни с чест своята мисия.

 Йоан Кръстител обяснява причините за жестоката разправа с него:

Моята проповед ми струваше живота. За разлика от повечето хора, управляващите църковници много бързо разбраха, че моето учение, ако бъде разбрано от хората, завинаги би отвратило паството от външното поклонение и външните ритуали и би ги насочило към среща с реалния месия, с реалната част от тях самите, към вътрешна среща с Бога, който е в тях самите.

И получили това вътрешно общуване, получили това вътрешно блаженство, хората повече никога не биха повярвали на нито една външна религия, на външни учители.

Хората, получили достъп до Божественото състояние на съзнанието, много бързо биха се обединили с подобни на тях. Божественото състояние на съзнанието е също толкова заразно, колкото проявата на небожествено състояние на съзнанието в повечето хора сега.

Хората са свързани много помежду си във финия план. И благата мисъл, благото мислене, зародило се в няколко глави и сърца, е способно да се разпространява от сърце в сърце, така както от една свещ могат да се запалят милиони.

Йоан Кръстител обяснява също, защо Му е било трудно да дава знания на хората:

Разбира се, нямах възможност да дам моето учение на много хора. Учех малцината, които се осмеляваха да ме доближат и да ме изслушат. Хората се страхуваха да получат от мен знание, защото свещениците им забраняваха да общуват с мен. Трудно ми беше да давам знания на хората.

Като сравнява своето време и днешните възможности за разпространение на Учението благодарение на интернет дар от Възлюбения Сен Жермен, Йоан Кръстител казва:

Погледнете колко са се променили сега времената. Давам тази диктовка и в същия ден имате възможност да се запознаете с нея, дори да се намирате на другия край на земното кълбо. Това наистина е времето на големите възможности.

Дори не е необходимо да изразходваме вашите и нашите усилия, за да събираме на определено място на Земята хората, готови да възприемат нашето учение. Вие получавате нашето учение и нашите вибрации благодарение на благословения дар, който Сен Жермен подари на човечеството. Имам предвид Интернет. И това е един от малкото случаи на използването на Интернет, който носи реална полза и за което това изобретение беше дадено на физическия план.

И в заключение на това Послание Йоан Кръстител дава на човечеството Своето наставление, Своя посил Любов и Своето Пророчество, което непремнно ще се сбъдне!

Благословени сърца, имате възможност да слушате ученията на Великите Същества от Светлина, които са идвали във въплъщение да обучават човечеството през последните няколко хиляди години.

Имате възможност да получите безпрецедентен поток Божествена Енергия чрез тези диктовки. И тази милост, този дар на небесата, стана реален благодарение на новата възможност. Ценете тази възможност. Пийте нектара на Божествената Енергия. И помнете, нито една капка от тази енергия не трябва да пропадне напразно. Енергията ви се дава да вършите добри дела. Не за да изяснявате кой от вас е по-главен и кой е по-божествен. Вие не можете да знаете това с вашето човешко съзнание. Сред вас най-голям е този, който повече от всички служи на живота, служи на всички живи същества и не иска нищо в замяна. Защото няма в този живот нищо, което си струва да бъде разменено за дара на Божественото общуване, за възможността да се служи на Бог през целия живот.

Възлюбени, благословени, повярвайте ми, всичко ще се случи именно така, както е предсказано. Вашите очи ще прогледнат и вие ще можете да ни виждате и да общувате с нас, да се разхождате с нас и да беседвате с нас.

Възлюбени, благословени, повярвайте ми, всичко ще се случи именно така, както е предсказано. Вашите очи ще прогледнат и вие ще можете да ни виждате и да общувате с нас, да се разхождате с нас и да беседвате с нас.

...

Можете ли да си представите колко ще се промени светът, ако всеки получи възможността да общува пряко с Възнесените Учители? А това ще стане. Това ще стане рано или късно. И това ще бъде също тъй неотменимо, както след зимата иде пролет, а след това лято.

АЗ СЪМ Йоан Кръстител, пророк Илия и ви давам това пророчество. Моето пророчество ще се сбъдне непременно и вие в сърцата си също знаете това.

 АЗ СЪМ Йоан Кръстител. Аз бях този, който предсказа идването на месията Христос.

 

Литература:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. Омск: Издательский Дом СириуС, 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. М: М-Аква, 2006.

3.Полян В.И. Великие Моралисты Основатели мировых религий. Омск: Издательский Дом СириуС, 2009.

 

 

 


http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-01-04.htm