Съвместно четене на Посланията на Владиците 2005 2019г.

 Начало на Четенето -  4-и ноември 2019 г.

 Скъпи приятели, каним ви да вземете участие в съвместно Четене на Посланията на Владиците 2005 2019 г., което ще започне на 4 ноември 2019 г.

Както знаете, съвместното четене на свещени текстове е една от най-ефективните духовни практики!

Започваме Четенето с първото Послание, дадено на 4 март 2005г. от Господ Санат Кумара, и всеки следващ ден ще четем по едно Послание.

Разбира се, всички ние се намираме на различни места по земното кълбо. Но именно в това е нашето предимство!

Ако в продължение на един цял ден четем едно и също Послание на един и същи Владика, и едновременно с това се стремим да достигнем колкото се може по-възвишено състояние на нашето съзнание по време на тази духовна работа, ние ще провеждаме в нашия свят енергията на Владиката, който дава Посланието, от различни точки на нашето земно кълбо.

Ако по време на нашата духовна работа съумеем да достигнем до състояние на вътрешен покой, безусловна Любов, силна вяра, то самите ние ще се превърнем в източник на Светлина за нашия свят.

И ако достатъчно голям брой хора се присъединят към съвместната духовна практика, ние ще повишим вибрационния фон на планетата. Ще можем да окажем влияние върху цялата планета. Много събития на планетата ще навлязат в позитивно русло.

Най-важни за позитивните еволюционни структурни промени не са силните, а свръх слабите въздействия, когато не е важна големината на въздействащата енергия, а броят на точките, в които се прилага това въздействие и тяхното разположение.

 Възлюбената Гуан Ин казва:

Всяко най-фино движение на вашата душа оказва неминуеми изменения върху физическия свят. И ако изпитвате състояние на щастие, любов, умиротвореност, вие оказвате влияние върху огромни пространства около вас, и, вероятно, дори върху цялата планета. Колкото по-фини Божествени чувства изпитвате, толкова по-силно въздействие оказвате върху обкръжаващия ви физически свят.

 

 Четенето на Посланията ще започва в началото на всеки час на денонощието. Четете Посланията на това място от земното кълбо, на което се намирате, в удобно за вас време.

Можете да четете Посланието няколко пъти на ден - толкова, колкото няма да бъде обременително за вас.

Ако притежавате Книгата на мъдростта или серията от книги Слово на мъдростта, то можете да четете Посланията от тези книги.

<...>

Можете да четете Посланието на глас или наум. Можете да слушате аудиозапис на Посланието, ако има такъв на страницата с това Послание.

За да усилите присъствието на Владиката, даващ Посланието, можете да направите следния призив:

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ призовавам електронното присъствие на (ИМЕТО НА ВЛАДИКАТА). Да бъде Божията Воля. Амин.

 Много важна е настройката преди четенето на Посланието.

Затова използвайте за настройка:

                     музика http://sirius-centers.net/music/index.htm,

                      видео http://sirius-ru.net/media/tv/nastroy-na-bdenie.htm

 

Или медитирайте върху Ликовете на Владиката, който дава Посланието.

<...>

 

Препоръки на Владиците за четенето на Послания

 

Господ Сурия, 22 декември 2013 г

...единствената помощ, която в днешно време може да бъде оказана на човечеството това са нашите Послания и нашите енергии, които ние прокарваме във вашия свят чрез тези Послания. Много от вас ще си зададат въпроса: Как могат да променят света Послания, които се четат от единици сред милиардите хора, живеещи на Земята?

Възлюбени, ние никога не изразходваме Божествената енергия напразно. Всяка Божествена Милост се преценява внимателно от Висшите Съвети на Вселената преди да бъде дадена.

Нашите фини енергии са способни да неутрализират огромно количество от негативната енергия на вашия свят. В това се състои нашата работа по поддържане на баланса на планетата. Всеки от вас може да се присъедини към тази гигантска работа по спасението на човечеството на Земята.

Със съвместни усилия ние ще променим ситуацията на планетата. Достатъчно е всеки ден да четете по едно Послание, дадено от нас чрез нашия посланик в тази хронологична последователност, в която бяха дадени.

Нашите Послания могат да променят състоянието на вашето съзнанието и вследствие на тази промяна неизбежно ще се измени обкръжението ви. Ние не можем да прогнозираме ситуацията предварително, защото не знаем колко хора ще откликнат на нашия призив и ще четат Посланията ни. Много е важно онова състояние на съзнанието, в което пристъпвате към четене на нашите Послания. Ето защо, за да бъде вашата работа максимално ефективна, трябва да се настроите преди четенето на Посланията и да ги четете само в най-възвишеното състояние на съзнанието, на което сте способни. Само в този случай ще можете да провеждате Божествената енергия в обкръжаващия ви свят.

За да се сънастроите към нашия свят преди четенето на нашите Послания, са ви дадени над сто инструмента, описанието на които се намира в Посланията. Някои от инструментите, като например Розариите или медитациите, бяха записани от Посланика по наша молба.

За да се настроите за четене на нашите Послания, е необходимо да отделите минимум един час за духовна работа преди четенето на Посланието.

Не е задължително да използвате всички дадени ви инструменти. Изберете за себе си това, което най-много ви подхожда призиви, Розарии, медитации, филми.

Пристъпвайте към четене на Посланията само тогава, когато напълно хармонизирате всичките си тела, мисли и чувства.

Променяйки себе си, вие ще промените обкръжаващия ви свят.

Не мислете, че работата по изменение на съзнанието ви ще бъде лесна. Ще е необходима цялата ви решимост, за да изпълните всички указания на Владиците, които се съдържат в нашите Послания.

 

Владика Кутхуми, 14 януари 2010 г

...Ние периодично повтаряме нашите препоръки за това как да работите с нашите послания. И аз познавам много хора, които не изпълняват нашите препоръки. Много пъти сме говорили за предпазливостта при работа с посланията и за това, че е нежелателно да се четат повече от две послания на ден. Например едно сутрин и едно вечер.

Всяко послание съдържа енергиите на Владиката, който дава посланието. И понякога енергиите принадлежат на не особено висок план, а понякога енергиите принадлежат на много висок план на Битието. И ако започнете да четете няколко послания подред, тогава вие подлагате своя организъм на много голямо натоварване. Външното ви съзнание може да не проследи тази опасност, защото вашият плътски ум е свикнал да работи само с информационната съставляваща и не отчита енергийната съставляваща на посланията.

Ще приведа такъв пример. Вашият организъм има нужда от храна.И когато сте гладни или изпитвате жажда и изядете парче хляб или изпиете чаша чиста вода, вашият организъм изпитва удовлетворение.

А сега си представете, че поглъщате голямо количество храна, всичко, без да подбирате, и заедно с това пиете и неограничено количество напитки. Зная, че мнозина така и правят в своя живот, увличайки се по обилни трапези и чревоугодничество. Но не се ли чувствате на следващия ден зле от невъздържаната употреба на храна и напитки?

Има храни, които са съвместими една с друга, а има храни, които не бива да се употребяват заедно. Впрочем, голямата част от човечеството се намира на такова ниско енергийно ниво, че просто е неспособна да разбере тези обикновени истини, които са известни отпреди хиляди години и които всички мъдреци следваха.

Тогава, когато четете много диктовки, принадлежащи на различни Владици, при вас може да се случи точно такова несмилане в съзнанието, каквото несмилане се случва в стомаха ви от невъздържаната употреба на храна.

Вие трябва да се отнасяте много внимателно към четенето на нашите послания, иначе рискувате да изпитате вътрешен дискомфорт, неудовлетвореност и което е още по-лошо, да насочите цялото си неудоволствие по адрес на нашия посланик или на Владиците. Трябва много внимателно да се готвите за четенето на всяко послание.

Необходимо е да се настройвате към Владиката, който дава посланието с помощта на музика, с помощта на изображение на Владиката или използвайки молитва или медитация преди четенето на посланието. Тогава вие изравнявате своите енергии, извисявате своето съзнание и посланията ще ви принесат полза.

Ще ви приведа друг пример. Слънцето свети за всички хора и всички живи същества. Има хора, които използват разумно слънчевата енергия. Те стоят на слънце определено време, след това правят почивка и отново се подлагат на галещите слънчеви лъчи.

Има и друга категория хора, които от сутринта до вечерта са на плажа под горещото слънце, а на следващия ден страдат от получените изгаряния и от температура.

Кoй е виновен за това, че сте получили изгаряния? Слънцето? Мисля, че отговорът е очевиден. Вие самите сте виновни за това, че неумерено сте използвали слънчевата енергия.

Енергията, която се съдържа в нашите послания не притежава такова явно действие, но все пак има достатъчно количество индивиди, които прочитат бегло десет-двайсет наши послания, без да вникнат особено в същността и без да се настроят по подходящ начин преди четенето на всяко послание. И резултатът не закъснява. След известно време те започват да изпитват раздразнителност и дори злоба.

Кой е виновен за това, че изпитвате тези чувства? Посланикът? Владиците? Аз мисля, че отговорът е очевиден. Никой извън вас не е виновен за това, че пренебрегвате съветите на Владиците.

Както всичко във вашия свят, и нашите послания притежават двойствено действие. И някои, благодарение на четенето на нашите послания, придобиха правилна аура, изчезнаха онези недостатъци в аурата им, които ги съпътстваха дълги години. Те станаха по-уравновесени, по-дружелюбни. Изгладиха се отношенията със семейството. И мирът се възцари в техните души и в дома им.

Други пък, напротив, след четене на нашите послания изпитват злоба, омраза, неприязън. Тяхната аура се топи с всеки изминат ден и те просто сами се унищожават.

Възлюбени, ние ви желаем Добро, Любов, Хармония. И всичко това вие можете да получите благодарение на нашите послания. Но вътре във вас се намира вентил, който насочва енергията, съдържаща се в нашите послания, или към добро, или към зло. Всичко във вашия свят, възлюбени, има двойствено действие. И вътре във вас се намира онзи механизъм, който ви заставя или да вървите бодро по пътя на еволюцията, или ви изхвърля от пътя."

 

Възлюбеният Бабаджи, 5 декември 2009 г

...аз желая да се убедя, че вие сте предприели всички мерки за безопасност, необходими при четенето на нашите послания.

Тези, които за пръв път четат нашите послания, може да се учудят. Обаче онези, които вече отдавна четат нашите послания, навярно са осведомени за мерките за безопасност, които е необходимо да съблюдават. Преди всичко трябва да осъзнавате, че имате работа с енергия, тъй като нашето Слово носи определен енергиен заряд. И като всяка енергия тя изисква внимателно и грижливо отношение към себе си, иначе резултатът от четенето на нашите послания може да бъде непредсказуем.

И така, вие трябва да осъзнаете, че разговаряте с Владици, които значително ви превъзхождат по своето ниво на съзнание. Затова сте длъжни да имате вътре в себе си чувство на почит и уважение.

Вие не можете да разговаряте с Бога между другото, мимоходом. Вие не можете да пиете чай, да говорите с колегите си по работа, да проверявате домашните работи на децата си и едновременно да четете нашите послания. Ако правите всичко това и в същото време четете нашите послания, то вие ще създавате карма, която ще бъде право пропорционална на енергията, съдържаща се в нашите послания.

Още веднъж предупреждавам, че вие разговаряте с Бога. И затова трябва да правите това трепетно, с голямо благоговение в сърцето. Цялото ви същество трябва да бъде настроено за общуване с Бога. Трябва да отхвърлите настрана всичките си работи или обратно, да не четете посланията дотогава, докато не ви се предостави благоприятен момент.

Ако сте разбалансирани или се намирате под въздействието на някакво отрицателно качество, тогава енергията, съдържаща се в нашите послания, ще доведе до усилването на всеки негатив, който присъства във вас. И обратно, ако сте хармонично настроени и изпълнени с вътрешен покой, то това състояние на хармония и покой също ще се усили пропорционално на онази енергия, която се съдържа в посланието.

 

Владика Иларион, 2 януари 2008 г

Защо у вас съществува усещането, че можете да се занимавате с духовна работа между другото, мимоходом, в движение?

Докато не изработите в съзнанието си правилен подход към духовната работа, вие няма да можете да достигнете значими резултати.

Със съжаление трябва да отбележа, че липсата на внимание и съсредоточеност са бич на вашето време. Вие се стремите да усвоите едновременно най-разнообразни неща. Слушате радио или гледате телевизия, разговаряте по телефона и се опитвате да четете нашите послания.

Докато не намерите сили в себе си да оставите всичко и да се занимавате само с приемането на духовна храна, четенето на нашите послания не само няма да ви донесе необходимата полза, но ще бъде вредно за вашето развитие.

Аз ще ви кажа защо. Ако сте заети с някаква светска работа, например слушате съвременна музика по радиото или гледате реклама по телевизията, а в същото време се опитвате да четете наше послание, вие квалифицирате неправилно цялата енергия, която влагаме в него. И вместо да напредвате в развитието си, вие се плъзгате назад.

Разберете, че разговаряте с Бога, общувате с Владиците, които са много преди вас и стоят по-високо на стълбата на еволюционното развитие. Откъде се взема у вас такова незачитане?

Защо ви липсва елементарно приличие в общуването с нас?

Бих искал да престанете да възприемате даваното от нас Учение чрез нашия посланик като нещо разбиращо се от само себе си, като нещо обикновено.

За предаването на всяко послание се трудят хиляди същества на Светлината. Ние изразходваме скъпоценна Божествена енергия, събираме я по трохички и я вливаме в нашите послания.

...ако не промените своето отношение към общуването с Владиците и не преодолеете някои съществуващи негативни черти в характера си, можете много силно да навредите на душата си. Помнете, че когато получавате Божествена енергия, вие сами я насочвате във вашия свят чрез вашите мисли, чувства и състояния. И когато в неправилно състояние на съзнанието получавате енергия докато четете нашите послания, вие точно по същия начин можете неправилно да я използвате, да я насочвате към умножаване на илюзията, да създавате карма.

На вашето ниво на еволюционно развитие трябва да подхождате по-отговорно към използването на Божествената енергия.

 

     Н. К. Рьорих. Книга на Мъдростта

 

 


http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-10-02.htm