Скъпи приятели,

в този брой на бюлетина ви предлагаме да се запознаете с част от изказването на Т.Н.Микушина, направено пред единомишленици на 24 юли 2018 г. по скайп. Тексът е набран по аудио записа и запазва всички особености на устната реч.

  

 

Учението е Божествено цвете,

което израства в душите на хората

 

 

Днес провеждаме знаменателна среща по скайп – правим голямо обобщение на цялата ми дейност като Посланик на Великото Бяло Братство и на цялата Мисия, осъществявана от Братството в Русия в продължение на 14 години. Затова днешната ни среща по скайп е много важна.

Бих искала да сравня Учението, което дават Владиците с Божествено цвете, което израства в душите на хората. Владиците посяха в душите на достатъчно голям брой хора, светлоносци, семената на това Учение. И както при всяко растение, семената на това Божествено цвете са подложени на различни опасности. За растението това са сушата, различните плевели и насекомите-вредители.

По-същия начин и Учението като Божествено цвете, има своите трудности. Към основните големи трудности или опасности за Учението аз бих отнесла забравата на Учението, изкривяването на Учението и клеветата – клеветата за самото Учение и за Посланика или Учителя, като носител на Учението.

Забравата може да се сравни със сушата, защото за да не бъде забравено,  Учението трябва постоянно да се полива с Божествената енергия на хората, които го следват, а също и с Божествената енергия на Владиците.1

Говорихме с вас за аналогията между едно растение и Учението като Божествено цвете, което израства в душите на хората. И казахме, че както за растението има такива опасности като суша, плевели и вредители, по същия начин за Учението има опасности, които го застрашават.

Една от опасностите е забравата, когато Учението се забравя. Другата опасност е изкривяването на Учението и третата опасност е клеветата.

Изкривяването на Учението може да се сравни с плевелите, а клеветата – с вредителите: насекомите и различните гризачи.

Владиците посяха семената на Учението в душите на достатъчно голям брой хора, светлоносци, и получиха първите кълнове. Но сега то е застрашено от три основни опасности. Това са забравата, изкривяването и клеветата.

Що се отнася до забравата, тук голяма роля играят Владиците. Когато Те спрат потока на Божествената енергия, тогава  то може да се поддържа и да се продължи неговото действие върху ума и сърцата на хората, само с помощта на хората, които четат това Учение.

Що се отнася до изкривяването на Учението, това се е случвало винаги в хилядолетната история на човечеството. Знаем какво се случи с християнството, от което отначало премахнаха реинкарнацията, след това Закона за Кармата и сега се опитват да премахнат вече и Нравствения Закон. Това е постоянен процес и единственото нещо, което може да предотврати изкривяването на Учението, е наличието на въплътен Учител, който се явява носител на това Учение.

Следващият момент, който застрашава Учението и източника на Учението – Учителя, това са клеветата и лъжата, защото ако източникът (в дадения случай говорим за мен като Посланик) е оклеветен, тогава цялото Учение „настива“, то губи своята сила. Да се защити Посланикът от клеветата – това е задача на Общината. Т.е. Учението, което дават Владиците в продължение на милиони години се опира на три основни стълба: това са Будда, Дхарма и Сангха. Будда е носител на Учението, Дхарма е Божествения Закон и Сангха е Общината. Ако липса дори един от тези елементи, Учението не може да бъде адаптирано за хората, не може да бъде съхранено, не може да бъде дадено, не може да се разпространява.

Ние получихме много голям удар, когато през 2007 г. в Москва Господ Майтрейя се обърна към събранието и помоли да се положат грижи за Посланика. Оттогава изминаха 12 години или почти толкова, т.е. измина почти пълен космически цикъл и всичко, което се случваше, беше просто следствие от този избор. Защото без да се защитава Учителя, без създаването на достойни условия за него, без почитане, уважение и подчинение на Учителя, никакво Учение не може да се приспособи в нито една страна по света.

И сега ние просто се сблъскваме с последствията от избора, направен преди 12 години. Аз съм принудена да констатирам(Владиците сами казаха това), че мисията в Русия е приключена и сега Те молят да се прекрати цялата дейност в Русия.

 

 


 

 [1] Поради технически причини част от участниците в срещата по скайп не чуха началото на изказването. След повторното включване към скайп Т.Н. Микушина повтори основните положения.

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-07-08.html