В този брой публикуваме последната от статиите за Владика Серапис Бей. С предишните статии можете да се запознаете в броеве на „Сириус“ №4 за м. септември,  №1 и №3 за м. октомври 1918 г.

 

Серапис Бей

 

Серапис Бей – Владика на Мъдростта

В своето възнесено състояние Серапис Бей (бей е тюркски титул и звание, първоначалното му значение е вожд) продължил и продължава да помага на човечеството заедно с другите Владици, които преди милиони години са ни дарили с „искра“, Христово Аз, божествена частица от Огъня – частица от себе си. (За процеса на „падението на ангелите в зараждане“ е подробно разказано в книгата на Т.Микушина „Доброто и Злото“. Частен прочит на „Тайната доктрина“ на Е.Блаватска“).

В писмата и записките в дневниците на Е. Рьорих от 1933- 36 гг. се споменава, че Серапис е предишният Владика на Шамбала (вж. Писмото от 18.11.35 и дневника от 29.10.33, 13.12.36).

Известно е, че заедно с Владиците Ел Мория и Кутхуми Серапис Бей е изиграл огромна роля при създаването на Теософското Общество през XIX век. Както съобщават Профет, сред първите писма, които адептите и Владиците изпращали на основателите на Теософкото Общество, били писмата на Серапис Бей и Братството в Луксор.

Серапис е ръководил обучението, в качеството им на ученици, на Елена Блаватска и полковник Хенри Олкът, който станал съучредител на Теософското Общество и негов президент. По време на шестмесечния период, предшестващ основаването на Обществото през 1875 г., Серапис изпратил на Х.Олкът множество вдъхновяващи писма с наставления. Повечето от тези писма били написани със златно мастило на дебел зелен пергамент и носили собствения подпис на Серапис и езотеричния символ на Братството в Луксор. В много от тях присъствал характерният за Серапис призив: „Опитай“. Владика Серапис подчертавал необходимостта от мъжество и безстрашие – същите волеви качества, който сам е проявявал като цар Леонид.

През XX век, чрез Посланика на Великото Бяло Братство Марк Профет, Серапис Бей даде книгата „Досие за възнесение. Повест за ускорено израстване на душите до Висшето Съзнание по Пътя на Посвещенията“. Това е истински учебник за преодоляване на онези слабости, които пречат за израстването и наставление за ускорения път. В книгата „Досие за възнесение“ се казва, че ние ще израстваме ежедневно, ако полагаме ежедневно усилия. „Всички наши мисли, чувства и действия се претеглят. Ние не израстваме изведнъж, а малко по малко, като преминаваме през изпитания и удържаме победа след победа“.

През XXI век Серапис Бей заедно с други Възнесени Учители продължи своята работа чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина.

От 2005 г. до 2010 г. Серапис Бей даде чрез Т.Микушина 12 Послания, първото от които беше дадено на 29 март 2005 г., а последното – на 29 декември 2010 г.

В диктовките Учителят се обръща към онези, които са посещавали неговата Обител, неговия храм в Луксор и ги призовава да си спомнят знанията, които са получили в този Храм.

И тъй като времето се промени, обучението и посвещенията на днешните ученици сега става в обикновения живот – Владиците използват обстоятелствата в нашия живот, за да могат нашите души да получат цялото необходимо обучение. „...обстоятелствата във вашия живот ви принуждават да преодолявате в себе си това, което ви пречи да изработвате в себе си качествата смирение и послушание“. (тук и по-нататък цитатите са от книгите „Слово на Мъдростта“ - бел.пр.)

Освен това ние получаваме знания по време на нощния сън, когато неосъзнато или осъзнато посещаваме ефирните обители на Владиците. И за да преминава процесът на обучение максимално ефективно, Серапис Бей дава съвет преди заспиване да се право следното:

Визуализирайте преди да заспите фотографията на моята обител и се опитайте да формулирате въпроси и това, което предизвиква вашето съмнение“.

„Последната ви мисъл преди да заспите, преди съзнанието да ви напусне, трябва да бъде мисълта да посетите нашите свещени обители и желанието полученото там от вас знание да достигне до външното ви съзнание през следващия ден“.

В посланието си „Моето наставление към учениците“ от 26 декември 2007 г. Възлюбеният Серапис Бей разказва за себе си и за задачата си да помага на човечеството:

Аз служа на 4-я лъч, Йерарх съм на този лъч. И вие навярно знаете, че провеждам ежедневните си занятия с моите ученици в моята обител над Луксор.

Съвсем не е задължително да пътувате до Египет, за да установите връзка с мен. Достатъчно е постоянно да държите моя образ пред вътрешния си взор и да мислите за мен, особено във времето преди заспиване. И това е достатъчно, за да бъдете поканени в моята обител и да се проведе нашата встъпителна беседа. <...>

Аз съм Владиката, който ви подготвя за Пътя на Посвещенията. <...>

Колкото и да се стремите да избегнете Пътя, каквито и железни аргументи да издига вашият плътски ум, рано или късно вие всички ще дойдете при мен на обучение. Защото аз решавам как да продължите по-нататък. Аз виждам доколко е готов всеки от вас и определям в рамките на съществуващите житейски обстоятелства как ще бъде по-добре за вас да преминете един или друг тест.

И тъй като Серапис Бей е строг Учител, за което ни съобщава в своите Послания, той изисква изключителна дисциплина от своите ученици, като в същото време им помага за овладяването на дисциплината. „Защото ако ученикът не се подчинява на избрания от самия него Учител, такъв ученик няма право да премине обучение под наше ръководство“. (29 март 2005 г.)

Преди всичко, дисциплината се заключава в постоянство на полаганите усилия: „с ежедневна работа над себе си, с ежедневни избори и посвещения“. „Ден след ден, година след година“ (14 юли 2006 г.)

 

Същност на Учението на съвременния етап

 

В Посланията от XXI век, дадени чрез Т.Н.Микушина, Учителят Серапис Бей говори за това, че сега настъпи нов етап в еволюцията на човечеството: етап на отказване от илюзията и връщане в реалния свят на Бога. Някога Владиците на Мъдростта са ни дали водач, който ще помогне на човечеството да се върне у Дома. Нашата главна цел е да установим връзка с този водач.

„...даден ви е водач, вашият Ангел Пазител, вашето Свято Христово Аз. Този водач трябва да ви изведе на верния Път, Пътят на завръщане в Царството на Отца.

Цялото външно учение, което даваме чрез този посланик или чрез който и да е наш посланик, има за цел да установи връзка с тази ваша част, която помни кои сте вие. Колкото по-здрава бъде връзката с реалната ви част, толкова по-бърз за вашата индивидуалност ще бъде пътят на завръщане у Дома“. (29 март 2005 г.)

Всички изпитания и посвещения, които преминаваме в живота си, са насочени именно към това да преодолеем съпротивлението на нашето его, на нашата илюзорна част и да установим контакт с безсмъртната част от нас.

Впрочем, Серапис Бей утвърждава, че ние сме изучавали тази Истина още в древните Лемурия и Атлантида, във всички съществували някога на Земята Школи на мистериите. Ние трябва само да си спомним своите Източници и да се върнем към тях, следвайки Божествения план.

В основата на Ученията на Серапис Бей са залегнали няколко важни наставления, без изясняването на които е невъзможно да стигнем до целта.

 

1.   Да признаем отговорността си за всички обстоятелства в нашия живот.

Първата заповед, която ви давам, е да осъзнаете, че никой не е виновен за положението и мястото на пътя, което сега заемате. Единствено вие самите сте отговорни за всички обстоятелства във вашия живот. И веднага щом осъзнаете това положение от моето Учение, вие ще се отворите за възприемане на много Истини, които до този момент са били блокирани от вашето съзнание“. (14 юли 2006 г.)

Със своите малки и големи избори ние създаваме причините за това, което ще ни се случи в бъдеще. Затова не трябва да обвиняваме никого за своите страдания, освен себе си.

От първото положение следва второто, което е още по-трудно за изпълнение.

 

2.   Да приемем със смирение абсолютно всичко, което ни се случва.

„...главно условие за преминаването на теста е да приемете със смирение всичко, каквото и да ви се случва във външния свят.

Чувате ли ме? Абсолютно всичко. С вас не може да се случи нищо, което сами не сте сътворили. Всички обстоятелства в живота си вие създавате сами с вашите избори и с реакцията си на всичко, което ви заобикаля в живота.

И ето че за усвояване на тази много проста Истина, за мнозина минават стотици и хиляди въплъщения.

По някакъв най-непонятен начин, когато се сблъсквате с някаква трудност в живота си, първото, което започвате да правите, е да търсите виновните за възникналата ситуация извън вас.

Повярвайте ми, в 99 процента от случаите вие се сблъсквате с обстоятелства в живота си, причините за които сте създали сами в миналото. И в един процент от случаите житейските трудности са тест, който мога да дам аз или някой от Владиците, който ръководи вашето духовно напредване.

Вие продължавате да се учите в нашите школи и продължавате да полагате изпити, докато не усвоите тази първа и най-трудно усвоявана от вас Истина.“ (26 декември 2007 г.)

Веднага щом усвоим тази Истина и се научим да реагираме правилно на всичко, което ни се случва, това за Владиците ще бъде знак за нашата готовност да станете наши ученици и с външното си съзнание започвате да осъзнавате нашата вътрешна връзка на финия план. Моите по-напреднали ученици са способни мигновено да се свържат с мен с помощта на мисълта и да получат отговор в сърцето си на всички или на почти всички задавани въпроси.

Като правило аз се старая да отговоря на всички въпроси, освен в случаите, когато смятам, че за духовното напредване на индивида ще бъде по-полезно, ако сам намери решение, като използва получените вече знания и ги прилага на практика.

Ето по такъв начин се върши нашата работа, работата на Братството с човечеството на Земята“. (26 декември 2007 г.)

 

3.   Да почитаме Йерархията

Почитането на Йерархията, на Учителите, е много важно качество по Пътя. Защото без почитане на Учителя вие не можете да се придвижите по Пътя.

Тогава, когато искрено и с любов дарите Учителя с вашата преданост и Любов, вие получавате в своята аура онзи съвкупен импулс от достижения, които вече има вашият Учител. И не е важно дали този Учител е във физическия или във финия план.

На мнозина от вас е нужен придружител във физическия план, редом с когото ще можете да усвоите висшите енергии. И тези енергии ще ви помогнат да се избавите от много недостатъци и проблеми, които препятстват вашето придвижване по Пътя.

Затова ви препоръчвам да се възползвате от въжето, което ви подаваме, когато започвате да се изкачвате по отвесните скали към върха. И това въже за вас е нашата посланичка. Не пренебрегвайте нейната помощ и не отдръпвайте ръка, когато тя ви предлага ръката си за помощ. Много по-трудно е да се катерите по скалите сами. Ние ви предлагаме проверен Път, основаващ се на отношенията Гуру-чèла и Пътя на Посвещенията, когато стъпили доброволно на стълбата на Йерархията, получавате нашата помощ и подкрепа.“. (14 юли 2006 г.)

Това е Път, проверен във вековете, по който са ни водили великите посветени в миналото.

 

4.   Да искаме помощ от Владиците

Аз ще ви окажа цялата помощ, която може да ви бъде оказана, само помолете за нея. Защото когато в своята гордост не можете дори да молите за нашата помощ, ние не можем да ви помогнем. Не се притеснявайте и премахвайте от съзнанието си всичко, което може да ви попречи да молите за нашата помощ и подкрепа. Вие знаете, че Законът на тази Вселена ви е дарил със свободна воля и ние не можем да нарушаваме вашата свободна воля и да ви оказваме помощ без вашата молба и без вашия зов. Но след като зовът е произнесен, ние сме длъжни да отговорим. И ще ви окажем цялата възможна помощ и подкрепа.“ (26 декември 2006 г.)

 

5.   Да култивираме в себе си преданост, Любов и благодарност.

„...още едно важно наставление... възпитавайте в себе си преданост и Любов. Не се бойте да ни благодарите в миговете, когато изпитвате безпричинен подем на настроението и сте готови да обичате и да прегърнете целия свят. Изпращайте ни своята Любов“. (22 декември 2006 г.)

Това е Законът за обмен на енергии във Вселената: дава ни се и ние сме длъжни да отдадем.

 

6.   Да вършим конкретни дела, да носим в света новото съзнание и новото мислене.

Ние ви призоваваме не само да се молите, ние ви призоваваме да вършите реални дела на физическия план. Това не означава, че трябва да захвърлите всичко и да се устремите накъдето ние ви посочим. Вие трябва преди всичко да носите Божественото съзнание и Божествените образци в мястото на земното кълбо, където живеете, във вашето семейство, на работното си място. Вие и само вие сте способни да носите новото съзнание в света. И аз предвиждам, че няма да ви е лесно да правите това. От вас ще се изисква да извършите подвиг, много подвизи, защото всичко около вас ще ви оказва съпротива. И пред вас ще изникват трудност след трудност, препятствие след препятствие. Много е сложно да се действа в заобикалящия ви свят и е много трудно да се носи в света новото съзнание и новото мислене“. (24 юни 2007 г.)

Предстои ви без да се въвличате в борба, да отстоявате Божествените образци на поведение. Предстои ви да отстоявате Божествения закон. И вие трябва да демонстрирате този Закон в живота си. Мнозина в миналото толкова твърдо са отстоявали новите образци, новия начин на живот, че са стигнали до нетърпимост и религиозен екстремизъм. Предупреждавам ви, че трябва по-скоро да жертвате живота си, отколкото да допуснете всякаква проява на нетърпимост и фанатизъм.

От вас се иска да повторите подвига на Христос, когато той избра да премине през своето разпятие, вместо да отстоява Закона с оръжие в ръка.“ (24 юни 2007 г.)

Владика Серапис Бей ни нарича воини и в същото време казва, че не е нужно да се увличаме във външна борба. Борбата, в която трябва да удържим победа е изключително вътрешна борба, победа над самите себе си. И това е наистина подвиг, който изисква постоянна дисциплина, състояща се в това да постигнем и поддържаме колкото е възможно по-високо ниво на съзнанието.

Вие сте воини, но вашата задача не е да водите безкрайна битка на физическия план. Вашата задача е да се научите да побеждавате на финия план. На плана на вашите емоции и мисли. Именно когато удържите победа над вашите мисли и чувства, над негативните състояния, които изпитвате, тогава вие ще удържите победа на физическия план на битието. Защото вашите достижения на фините планове неминуемо ще преобразят физическия план.

Не е нужно да търсите бойни редици, към които да се присъедините. Защото на финия план вие самите сте могъща войска на Светлината. И вие сте непобедими и неуязвими дотогава, докато държите вашето съзнание на Божествено ниво.

Всичко, което се иска сега от вас, е да се облечете в реално Божествено съзнание и да не губите нивото на вашето съзнание през целия ден и ден след ден“. (23 юни 2009 г.)

Владика Серапис Бей ни напомня, че времето е ускорено и в това въплъщение ние можем да развържем множество кармични възли, дори „хилядолетна карма“.

Затова не си струва да си губите времето напразно. Започнете да изграждате новите принципи на вашите взаимоотношения с хората около вас. Проявете твърдост и мъжество и се откажете от съблазните, с които ви изкушават в пустинята на вашите градове и села“. (31 декември 2008 г.)

А за да ни бъде по-лесно да правим винаги божествен избор, Учителят ни дава образи:

образът на устременост към Слънцето на Божественото съзнание трябва непрекъснато да стои пред вашия вътрешен взор“. (31 декември 2008 г.)

образът на алпинист, който се катери по стръмен връх, представляващ Върха на Божественото Съзнание, и дърпа с въжето след себе си цялата планета. (29 март 2005 г.)

Вместо заключение могат да бъдат приведени словата на Възлюбеният Серапис Бей, казани в Посланието от 31 декември 2008 г.:

Единственото, което може да спаси съществуващата цивилизация от унищожение, това е издигане на новото ниво на съзнание на колкото е възможно повече индивиди.

Десет праведника са способни да спасят един град. Хиляда праведника са способни да спасят света.Литература

Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. Том 2. – М.: Эксмо, 2002. – 832 с.

Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. – М.: Эксмо, Харьков: Фолио, 2013. – Т. 1. – 880 с., Т. 2. – 944 с. – (Великие посвящённые).

Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Сфера, 2009. – 586 с.

Идентичность библейских и египетских текстов. – URL: http://nasch-mir.ru/egipetskih-tekstov/.  

Микушина Т.Н. Добро и Зло. Частное прочтение «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2008. – 166 с.

Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018. – 1184 с.

Профет М., Профет Э. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М.: М-Аква, 2016. – 592 с.

Серапис / Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Серапис.

Серапис / Египтопедия. – URL: http://egyptopedia.info/s/1268-serapis.

Феодосий I Великий / Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Феодосий_I_Великий.

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-10-05.htm