Пътят на Посвещенията винаги е отворен за душите,
които са предани на Бога и Владиците

 

Господ Майтрейя

19 декември 2018 г.

 

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас по великата Милост на Небесата. Толкова рядко се случва да преживявам сладостните минути от нашето общуване. Този път Аз дойдох най-вече благодарение на космическото Милосърдие и Състрадание. Защото Възнесените Същества на Светлината знаят колко е трудно сега на въплътените светли души, когато мракът все повече се сгъстява.

Спомням си нашите първи срещи чрез този Посланик. Помните ли как ви каних в моята школа на Мистериите? О, това беше незабравимо! Класът за невъзнесените чела беше препълнен от многото желаещи.

Обаче годините си минаваха и класът все повече и повече опустяваше. Докато накрая и последните ученици не напуснаха Моята Школа в Моята обител на финия план.

Някои просто забравиха, че са се записали в Моята Школа на Мистериите, други намериха друг, по-лек път, а трети допуснаха най-страшния грях предателството.

Вратите на Моята Школа, както и преди, остават широко отворени. Обаче, вече няма желаещи да се обучават при Мен.

Онези, които напуснаха Моята Школа вече не могат да се върнат в нея в това въплъщение. На повечето от бившите ученици ще са необходими 7 въплъщения, за да получат нова възможност да се обучават в Школата на  Посвещенията.

Някои, които допуснаха тежкия грях на предателството, с голяма степен на вероятност никога вече няма да могат да се обучават под Моето лично ръководство.

Грандиозната Божествена възможност беше изпусната. Обаче, Аз дойдох днес не за да ви засрамя или да ви хвърля в униние. Моята задача е да ви обясня последствията, произтичащи от изборите, които правите. Човечеството има много къса памет и затова малцина са онези, които могат да проследят връзката дори между собствените си избори и последствията от тях.

Избори, определящи по-нататъшния ход на развитието на цивилизацията прави, по правило, напредничавата част от човечеството. Най-добрите, които се намират във въплъщение. Към настоящия момент всеки е направил своя избор и вие неминуемо ще се сблъскате с последствията от този избор.

Понякога душата трябва да изпие горчивото лекарство на страданията, за да осъзнае допуснатите грешки и да се разкаe за тях.

Страданията пречистват душата и откриват нова възможност.

Покаянието и разкаянието намаляват наполовина кармичното бреме и половината от страданията.

Възнесените Същества на Светлината са винаги с вас. Ние никога и при никакви обстоятелства не ви изоставяме. Обаче, вие сами се отделяте от Бога и Възнесените Същества на Светлината. Това ви лишава от Божествените състояния на съзнанието: Радостта, Любовта, Покоя и Хармонията.

Ние никъде не сме заминали.

Ние сме постоянно с вас.

Обаче сега  трябва да положите по-големи усилия, за да Ни чуете и разберете Нашето Учение.

Ако потърсим аналогия във вашия свят, то през всичките тези 14 години, когато ви давахме Учението чрез нашия Посланик, Ние правихме своеобразно представяне на Нашето Учение, подобно на представянията, които сами правите на изложенията и в книжарниците.

Ние се приближихме плътно до вас и представихме Нашето Учение. Аз самият, заедно с този Посланик проведох три мероприятия, на които не само проявявах Своето присъствие, но и давах Благословение. С помощта на алмаза, Аз придавах на вашето същество вътрешен импулс, способен да разбуди вашата Божественост и да ви подбуди да намерите Вътрешния Път и да вървите по него.

Стотици хора получиха Моя импулс и Моето наставление.

Обаче получената Божествената енергия не беше изразходвана за Божествени дела...

С помощта на нашия Посланик Ние дойдохме много близо до невъзнесеното човечество. Ние представихме достатъчно пълно Нашето Учение. И сега, когато всеки е направил своя избор, Ние ще поставим книгите с Нашето Учение на най-високата лавица, до най-висшите учения, давани някога на човечеството.

И сега сами търсете пътища, по които да получите достъп до Учението.

Човечеството не цени това, което се дава свободно и даром.

Какво пък, дерзайте и получавайте знания със собствени усилия.

Почти преди 12 години Аз се обърнах чрез Посланика към хората на Русия и ги помолих да се погрижат за Нашия Посланик.

Изминаха 12 години. И какъв е резултатът?

Домът, в който бяха приемани Нашите Послания и който Посланикът построи сама, изгоря.

Ашрамът, в който Ние изливахме нашата Светлина в продължение на 5 години, е осквернен и разорен.

Предният пост на Владиците на земята на Русия, е ликвидиран.

Тъжен резултат.

И е много жалко, че човечеството, в лицето на своите най-добри представители, не избра пътя, на който Ние, Възнесените Същества на Светлината го обучаваме.

Но Аз съм длъжен да ви напомня, че Пътят на Посвещенията е индивидуален път. Това е път, който дава на вашата душа шанс за едно въплъщение да достигнете до следващото ниво на еволюционното развитие. И сега този Път е отворен, независимо от всичко. Тъй като външните обстоятелства стават все по-сурови и по-сурови, то и заслугите на душата, която върви по този Път, независимо от външните препятствия, нарастват многократно.

Ако дори цялото човечество с уверена крачка върви към пропастта, вашата задача е да се опирате на Бога във вас и да постъпвате по Съвест в най-трудните ситуации.

Изборът винаги е един: вие избирате безсмъртието за вашата душа или сития и комфортен живот за вашето тяло.

Случва се това, в което вярвате.

Ако вярвате в Бога и Възнесените Владици, рано или късно ще бъдете сред Нас.

Ако изберете външния, илюзорния свят, с неговите съблазни и утешения, тогава ще останете в този свят, а той ще престане да съществува.

Същността на нашето Учение е много проста. Обаче, за да разберете тази същност, е необходимо да имате определено енергийно ниво.

Поради неправилните си избори вие създавате карма или енергийна бариера, която ви отделя от Нашия свят.

Вашата задача на този етап е да се върнете към Божественото състояние на съзнанието.

Пътят на Посвещенията винаги е отворен за душите, които са предани на Бога и Владиците.

Божествената Милост по предаването на това Послание е изчерпана и Аз се прощавам с вас.

Единствено моята Любов към човечеството позволи да се случи чудото по предаването на това Послание.

 

АЗ СЪМ Майтрейя.

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-12-04.htm