Как се формират и как действат клеветата и лъжата

Практически пример от живота в днешно време

 

 Днешният брой на „Сириус“ съдържа отговори на Т.Н.Микушина на въпросите на Светлана от Казан и Елена от Новосибирск.

 

Въпрос от Светлана

 „Има активни читатели на „Слово на Мъдростта“, които сравняват книгите по тяхната енергетика(по това, което чувстват или измерват със специална рамка) – дали е отрицателна или положителна. Как може да се обясни например, че, според техните твърдения, в последните подаръчни книги енергетиката е отрицателна, а в „Слово на Мъдростта“ в основни линии е неутрална, докато в „Агни Йога е силно положителна?

Аз мисля, че след като енергията е оттеглена от Владиците, сега всичко зависи само от нас, привържениците,  а не всички приемат положително нашите подаръчни книги. Нужно ли е да се разпространяват книгите, щом липсва енергията на Владиците в тях, защото има хора, които проверяват това?

Разбираемо е, защото рьориховски общества има и в Русия, и в много държави. Ние сме относително малко, а колко съмняващи се има! Много е тъжно. Как да им се отворят очите, за да разберат, че Учението се дава именно за днешното време, за текущата ситуация?"

 

Учението на Владиците, дадено чрез мен, е предадено в нашата октава на нивото на висшите чакри, започвайки от сърдечната и другите над нея.

Посланията, дадени от Владиците, са предназначени за много широка аудитория, но са на високо вибрационно ниво.

За да се почуства енергията в Посланията на Владиците и да се възприеме колкото е възможно по-пълно предадената информация, се препоръчва преди четенето на всяко Послание да се повдигат  духовните енергии. Препоръчва се да пристъпвате към четене на Посланията след провеждане на духовна практика, слушане на класическа музика, разходка из природата и т.п.

Ако не правите това, ще бъде трудно да разберете каква информация е заложена от Владиците в Посланията. Трябва да има съответствие на вибрациите, за да бъде разбран дори най-долния слой на съдържащата се в Посланията информация, да не говорим за информацията, съдържаща се между редовете.

Например, ако сте с нисък ръст, няма да можете да достигне книгата, която се намира на най-горния рафт. Но ако използвате стълбичка, ще можете да достигнете тази книга. В дадената ситуация за стълбичка може да ви служи духовната практика, извисяването на вибрациите.

Енергията не е оттеглена от Посланията. Оттеглена е Божествената възможност за Русия, т.е. онази допълнителна енергия, която Владиците даваха за извисяване съзнанието на хората, за да могат да възприемат Посланията и Учението, което се съдържа в тях.

Затова сега забелязваме спадане на нивото на съзнанието на хората, използват се различни технологии, които задържат енергиите в долните чакри.

Ако живеете в голям град, използвате мрежов телефон, компютър, гледате телевизия, то с помощта на специални технологии вашето съзнание се променя и вече не е способно да усвои съдържащата се в Посланията информация. Това не е защото е оттеглена енергията от Посланията, а защото вашето енергийно ниво не ви позволява да възприемете енергията на Владиците.

Може да се приведе такъв пример. Радиовълните с висока честота преминават през вас, но вие не ги чувствате, защото вашите сетивни органи не улавят други честотни диапазони, освен тези които възприемат очите и ушите ви. За да възприемете енергията на Владиците трябва да сте съзвучни с техните вибрации, да имате в себе си приемник на Тяхната енергия, какъвто се явяват отворените горни чакри.

Затова сега е безполезно да се дава Учение. Хората не са способни да го възприемат, защото техните проводници не функционират така, както е необходимо.

Ще се отнася до хората, които разпространяват слухове за това, че няма енергия в Посланията, отговорът може да има два варианта:

-      или това е преднамерена клевета от страна на противоположните сили, за да се опорочи Източникът на Истината,

-      или хората разпространяват такава информация поради невежество.

Проверката с рамка е добра, когато чрез нея говори вашето Висше Аз. Обаче, ако не сте отшелник, общувате с много хора, живеете сред социума, общувате в социалните мрежи, тогава с голяма степен на вероятност може да се каже, че отговорите се дават от вашето низше его под влиянието на съмнителни желания: да привлечете вниманието върху себе си и своите способности, да повишите рейтинга на своя сайт или блог и т.н.

Във всички случаи разпространението на клеветата създава карма. И на колкото повече хора сте казали за своето „откритие“, толкова по-голяма карма ляга върху вас.

При все, че Учението се дава на широка аудитория, много малко хора са способни да Го разберат. Това са тези, които имат достатъчно ниво на достижения и горните им чакри са отворени. Възможно е дори само един човек на милион да разбере Учението.

Между другото, последните три книги-подаръци „Книга на Мъдростта“, „Книга на Мъдростта. Избрано“ и „Доброто и Злото“ съдържат безпрецедентно количество Светлина и е много жалко, че съвсем малко хора са способни да разберат това...

Това е духовно завещание за бъдещите поколения. Прощален акорд на Владиците.

 

 

Въпрос от Елена

" Може ли издателят да изкриви енергетиката на издаваната книга, ако тя съдържа Послания с най-висши вибрации? Или енергията на Посланията автоматично очиства всичко около себе си?"

 

Аз участвам непосредствено в процеса на подготовката за издаване на всички книги от Издателска къща „Сириус“. Ние винаги сме се стремили формата на книгата да отговаря на нейното съдържание. Затова сме се старали да изберем печатница с високотехнологично ниво на производство и висококвалифициран персонал.

Последните три книги с Учението на Владиците: „Слово на Мъдростта“, „Книга на Мъдростта. Избрано“ и „Доброто и Злото“, според мен са най-достойните издания от всички.

Беше избрана печатница с най-съвременно оборудване. Процесът на производство на книги е напълно автоматизиран. Участието на персонала е минимално.

Аз участвах лично в подбирането на всички материали, които се използваха при изготвянето на книгите. Също така взех непосредствено участие при разработката на кориците на книгите и изготвянето на техните макети.

Образците на книгите, които са у мен, имат  превъзходна енергетика, не ти се иска да се разделиш с тях.

Противоположните сили действат по-просто: чрез ума и сърцата на т.н. светлоносци. В ума на един достатъчно активен човек се вкарва червеят на съмнението: „енергетиката е отрицателна“. Този червей на съмнението постепенно завладява съзнанието на човека. Той започва да споделя своето „откритие“ с хората около себе си, в социалните мрежи.

По-нататък процесът се разпространява подобно на вирус.

Защо да се променя нещо във физическия план, когато може просто да се промени съзнанието на хората, тяхното отношението към нещо?

Това, което се намира в съзнанието на хората започва постепенно да се появява във физическия план и да го променя.

Така Светлината се превръща в мрак, Луцифер(Светлоносец) – в дявол, златото на Знанието – в сплетни и одумване.

Тъй като в процеса на разпространение на клеветата участват повече хора, те всички създават карма. Кармата ги задържа във физическия план и не им дава възможност да се развиват.

Затова Владиците дават Учението за избора. Само индивидите, които са способни да се противопоставят на лъжата, клеветата, на всякакви хитрувания на противоположните сили, ще продължат да еволюират на новото стъпало на еволюционното развитие. Останалите или ще останат в илюзорния свят за неопределено време, или душите им напълно ще спрат своята еволюция.

 

Т.Н.Микушина

Светлина и Любов!

 

 

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-08-04.html