За писмата до Кармичното ръководство

 

 

Господ Майтрейя, 15 юни 2006 г.

„...вие можете да се възползвате от ежегодно предоставяната ви възможност и да напишете писма до Кармичното Ръководство. Съдържанието на тези писма можете да съставите сами. Но ще ви припомня съществуващите общи правила. Преди всичко, благодарете на Кармичното Ръководство за оказаните ви по-рано милости. След това можете да пристъпите към изложението на вашата молба. Ако тази молба се отнася за милости, които очаквате да получите лично за себе си или за своите близки, то обезателно след изреждането на всичките си молби, трябва да поемете задължения, които доброволно ще изпълните през следващите шест месеца, до деня на зимното слънцестоене и свързаното с този ден ново заседание на Кармичното Ръководство. Вашите молби и пожелания трябва да са изложени много простичко, като посочите имената и фамилиите на хората, за които молите...

...преди да съставите писмата си, внимателно обмислете вашите молби и мотиви. Не е нужно да се обременявате с излишни задължения. Поемете онези задължения, които можете да изпълните без излишно напрежение. Много хора поемат в писмата си такива големи задължения, че още първият срещнат проблем в живота ги кара да забравят за поетите задължения и да се откажат от тяхното изпълнение. По-добре поемете малко задължение, но го изпълнявайте всеки ден с радост и любов. Не се натоварвайте прекалено много. Понякога прочитането на една молитва на ден е достатъчно, за да бъде оказана помощ.

Колкото по-чиста енергия влагате в четенето на молитвите, толкова по-голям ефект постигате... И дори само фразата "Нека на света да му е добре“, произнесена искрено от вас, е достатъчна, за да се облекчи съдбата на мнозина..."
 

Възлюбеният Сурия, 21 декември 2006 г.
 

"...Не забравяйте за Божествената милост да пишете писма до Кармичното Ръководство. Пишете писма... Имате тази възможност до края на тази година. Помолете Кармичното Ръководство да ви освободи от това, от което бихте искали да се освободите. Какви качества или вредни навици ви тежат и пречат на развитието ви? Насочете силата на вашите молитви през следващото полугодие към избавяне от малките си недостатъци. И след половин година няма да се познаете. Колкото повече енергия чрез молитви се задължите пред Кармичното Ръководство да освобождавате през следващото полугодие, толкова по-бързо ще се освободите от всички ваши неудачни привързаности и кармични проблеми.

И така, за да се възползвате от милостта и да изпратите писмо до Кармичното Ръководство, трябва внимателно да анализирате онова, от което бихте искали да се избавите най-напред. Обърнете се към членовете на Кармичното Ръководство, изредете вашите молби и желания. Поемете молитвени или други задължения, които сте готови да изпълнявате редовно през следващото полугодие. Изложете вашите молби и задължения върху лист, помолете Архангел Михаил и ангелите на защитата да съпроводят вашите писма по предназначение направо в Кармичното Ръководство и изгорете писмото. Можете да си оставите копие от писмото и след година, при условие, че сте изпълнили поетите от вас задължения, проверете какво се е променило. Аз съм уверен, че ще се избавите от един или няколко главни ваши недостатъка. Не забравяйте за благодарността. Веднага щом се избавите от проблемите си, напишете благодарствено писмо до Кармичното Ръководство."

 

Възлюбеният Сурия, 23 юни 2005 г.

"В този ден започва заседание на Кармичното Ръководство на Земята. Можете да се обърнете към Кармичното Ръководство с писма и молби. Вашата работа е да помолите за помощ. Работа на Кармичното Ръководство е да разгледа молбата ви и да ви окаже помощта, която може да ви даде космическото милосърдие. Помолете ангелите да доставят писмото ви по предназначение, не забравяйте да напишете името и фамилията си, датата и след това изгорете писмото. Ако си оставите копие на писмото, ще можете след известно време да откриете, че голяма част, ако не и всичко от това, за което сте помолили Кармичното Ръководство, се е изпълнило.

Бремето на кармата, висящо над човечеството, е твърде голямо и Възнесените Учители използват буквално всяка предоставяща се възможност да помогнат на вас, хората въплътени на Земята. Не пренебрегвайте дарените ви милости и възможности.

Космическият Закон не ни позволява да се намесваме във вашата карма, ако вие не ни помолите за такава намеса. Но веднага щом зовът е произнесен, той е чут. Възнесените Учители са готови да ви окажат цялата възможна помощ.

Но не трябва изцяло да разчитате на Възнесените Учители. Ако човек помоли веднъж, за да му помогнем да се избави от тежка карма, надвиснала над него, например карма от аборт, ние помагаме. Но ако след известно време този човек извърши същата постъпка водеща до създаването на карма, за Възнесените Учители ще бъде значително по-трудно да окажат помощ.

Затова винаги, когато молите за помощ да бъдете избавени от последствията от неправилни ваши действия в миналото, вие трябва напълно съзнателно да поемете задължение да не повтаряте в живота си тези постъпки, които са довели до създаването на карма...

 

...Отрицателната енергия не може да изчезне сама по себе си, но енергията на вашите молитви може да разтвори отрицателната карма, точно вашите визуализации, които описах в началото на днешната ни беседа. А енергията на благата карма, която създавате с правилните си действия, може да бъде насочена по ваша молба за облекчаване на кармичното бреме и за да може изчистването на кармата да премине по най-лекия за вас начин.

Трябва да изчиствате кармата от неправилните си постъпки, но това може да стане например като паднете и получите счупване или просто да се разминете с леко натъртване или синини.

Затова ви препоръчвам да се обърнете с молба към Кармичното Ръководство днес или в близките дни. Можете също така да посочите в писмото си, че вие конкретно се задължавате да работите за това, енергията на благите ви постъпки да бъде насочена за облекчаване на кармичното ви бреме.

Това може да бъде поемане от вас на задължение за четене на определен брой молитви или Розарии в продължение на определен период от време. Това може да бъде също така поемане на задължение за подпомагане на нуждаещите се или немощните.

Поемайте само задължения, за които със сигурност знаете, че изпълнението им е по вашите възможности. Защото ако поемете твърде големи задължения с надежда да изчистите колкото е възможно повече карма, няма да можете да се справите с натоварването. Тъй като, не забравяйте, ще ви се наложи да преминавате тестове в живота си и да поддържате най-високо състояние на съзнанието си независимо от всички препятствия и житейски неуредици, с които ще ви се наложи да се сблъскате.

Отрицателните вибрации, раздразнението, което може да изпитате, ако не се справите с поетите задължения, могат да заличат положителния ефект от правилните ви постъпки и действия.

Задачата ви не е в това да трупате грешки и след това да се молите за опрощаване на греховете си. Задачата ви е да не създавате нова карма. Старата карма така или иначе ви предстои да изчистите под някаква форма. Затова следете внимателно да не създавате нова карма...

...Помнете, че нереалната част от вас, вашето его ще намери всяка възможност да ви насочи по лъжлив път, ще ви убеждава в това, че молитвите и писмата не действат. Ще ви убеждава, че днес сте много изморени и можете да си позволите да се отпуснете и да не изпълните поетите задължения.

Вие сте създавали кармата си в продължение на милиони години, в течение на многобройни прераждания. И искате да се избавите от кармата си мигновено?

Ако Законът позволяваше да изпитате последствията от мигновеното отработване на кармата ви, тогава нито един човек не би издържал и частица от секундата на отрицателната енергия, която ще се излее върху него. Тя буквално би унищожила вас и всичките ви тела. Затова Законът за кармата ви връща изпълнението на кармичните дългове постепенно, в продължение на значителен период от време. И помощта, за която молите, не може да ви бъде оказана мигновено. За да ви се окаже помощ е необходимо време и времето ще бъде различно, в зависимост от тежестта на кармата, съдържанието на молбата ви и поетите от вас задължения.

Срокът за оказване на помощ може да бъде различен и заема период от шест месеца до дванадесет години.

Затова се настройте за ежедневна работа. Чудесата във вашия живот са възможни, но вие сами създавате предпоставки те да се случват, като създавате ежедневно блага карма."

 

 

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-06-03.html