Скъпи приятели.

На 18 септември 2018 г. предстои важно астрологично събитие: опозиция на бялата Луна и черната Луна. Предлагаме ви откъси от статия на тази тема на астролога Оксана Гусева.

 

Ингресия на черната Луна в знака на Водолея.

Противостоене между Доброто и Злото.

 

На 6 август 2018 г. точката на апогея на лунната орбита ще пресече границата на знака Водолей. В Авестийската традиция тази точка е свързана с духовно-нравствения избор на човека. Този избор е основополагащ за нас и е свързан със свободната воля, дарена ни от Твореца.

...

Черната Луна ще се движи през знака на Водолея до 4 май 2019 г.

...

Водолей е знакът на свободния избор, това е най-човешкият знак в зодиака, защото единствено на човека е дадено правото да избира между непримиримите сили на доброто и злото. Тази космическа борба се води в Космоса много отдавна. Ние също участваме в тази война, в която всеки сам решава за кого ще воюва, на кого ще служи. Борбата се води на нивото на душата. Животните нямат такава възможност, тъй като техният живот е подчинен на инстинктите, те нямат възможност  да правят избор между доброто и злото и да носят отговорност за своя избор. Само на човека, като връх на еволюцията, е дадено правото доброволно да заема едната или другата страна в противостоенето между доброто и злото, в което и се състои основното предназначение и смисъла на неговото съществуване.

  Такова знаково събитие на годината, като опозицията на бялата Луна и черната Луна, която предстои да се случи на 18.09.2018 г. и ще постави цялото човечество пред духовен избор, не може да остане без внимание. Такова събитие се случва веднъж на 33,5 години и винаги има съдбоносен характер за всички хора. За цялото човечество настъпва време за ориентиране към духовно-нравствените основи за развитие на обществото като цяло. Последствията от това решение ще отекват до следващото противостоене, което ще се случи след 33,5 години. Орбисът на събитието е в рамките на плюс-минус половин година.

Ако погледнем към миналото и съпоставим миналите събития със сегашните, се получава много тревожна картинка. През ХХ век бялата и черната луна са били в опозиция през 1918 г., 1951 г. и 1985 г.

...Най-страшната опозиция е била от края на 1917 г. до началото на 1918 г., когато в резултат на Октомврийския преврат в Русия рухва монархическият строй.

 

 

 Превратът през октомври 1917 г.

 

Събитията през 1917 г. довели до падането на Руската и още на две империи – Германската и Австро-Унгарската, което станало причина за ново преразпределение на целия свят и пълна смяна на принципите на управление на обществото върху основата на републиканските форми на управление. По това време обществото било обхванато от дълбок разкол, който довел до Гражданската война в Русия, когато брат тръгнал срещу брата, разрушавали се храмове, кръв се леела като река, рушали се предишните основи и духовните връзки, изграждало се ново общество, основано на безбожни принципи.

 

 

 

През 1951-1952 г. е започнала Корейската война, в която на страната на КНДР застанал СССР, а на страната на Южна Корея – САЩ. Извечното противостоене на двете политически системи довело също така до разкол в световното съобщество.

...

По време на опозицията на 18.09.2018 г. (която ще действа половин година), черната Луна, намираща се в знака на революционните сътресения, бунтове и разрушения, ще се намира срещу бялата Луна в Лъв, която призовава към творческо разгръщане, любов и съзидание. Ще се появи идея за връщане към имперските и монархическите принципи на властта, където Царят Батюшка ще постави всички на мястото им.

 

 

 

Опозиция на бялата и черната луни

 

В това сложно време, на неумолимо навдигащото се цифрово робство и загубата на свободния избор ще се противопостави творческото начало, развитието в човека на собствените му таланти и способности. Обществото ще се изправи пред избор: или пълно и тотално подчинение на волята си на електронното правителство, или индивидуално творчество, съзидание и самореализация на всяка личност. И не трябва да се утешаваме с илюзията, че това няма да засегне всеки, който живее на нашата Земя в това време. Много хора отдавна мислено са съгласни с цифровия контрол и вече са се примирили с невидимите окови. И само малка група хора разбират мащабите и последствията на този морално-нравствен избор за всички хора на планетата.

Още сега може да се направи предположение, къде ще бъде арената на извечното противостоене на силите на доброто и злото. Постоянният конфликт в арабския свят (Сирия, Израел) и повишеното напрежение (САЩ с Иран и Китай) ще покажат точките на противостоене и избор за целия свят.

 

 

 

Съществува опасност и за нас, тъй като Водолеят е свързан със славянския егрегор и ние, разбира се, няма да останем настрани.

 След разпада на СССР се води планомерна дългогодишна политика, насочена към тотално разграбване на съветското наследство. Геноцидна пенсионна и медицинска реформи, непосилни комунални плащания вкарващи народа в дългове, постоянно се повишават цените на продуктите, а данъците само растат. Всичко това вкарва народа в безизходни ситуации и провокира към безпощадни бунтове и неподчинение на властите. Създава се впечатлението, че нарочно подтикват народа към радикални действия, за да „затегнат гайките“ още повече и да прокарат репресивни закони. Такова положение е крайно опасно за цялото постсъветско пространство, тъй като съществува голяма опасност от бунтове и социални сътресения, а в най-лошия случай – нарушаване цялостта на предишните граници и по-нататъшно разпадане на държавата на отделни княжества.

 

Да разгледаме картата на ингресия на черната Луна, запускаща този сценарий на избора и символиката на градусите, предлагаща сценарии и варианти на събитията, към които ще ни тласкат тъмните сили, за да отнемат нашата свобода.

 

 

 

ЛИЛИТ 1° във Водолей, градус на Юпитер.

 

Дава нерешителност, страхливост, меланхолия, мистицизъм, суеверие, бълнувания, плачливост и загуба на състоянието. Човек, който е застанал на страната на мрака, впоследствие ще изиграе целия сценарий на злото.

 Символ: „Човек с птица в ръката“. Увличане по авантюристични планове и проекти, напълно подкопаващи предишните основи; търсене на решения по силов начин, впоследствие загуба на инициативата; нерешителност; загуба на цялото благосъстояние и доходи.

 Птицата означава надежда, нова идея, но черната Луна, това е сапунен мехур и празни обещания. Градусът на Юпитер означава мащабни проекти, перспективни планове, предложения за нови реформи и начинания и както винаги те са за благото на обществото. Но да не забравяме, че в този градус е черната Луна, а това е лъжата и празните обещания (птицата в ръката), които ще се леят от устите на нашите политици и „слуги на народа“.

 Квинтилът от черната Луна до Прозерпина с Юпитер потвърждава произвола в геноцидните реформи както в медицината, така и в законодателната сфера, започнати в далечните 1951 и 1985 гг. и последователно прокарващи програмата за съкращаване на бялата раса (на Водолея) по цялата Земя.

 Прозерпина с Юпитер в Скорпион: това е опит да се проникне в генома на човека и той напълно да се формира като стандарт за човек-робот, а всъщност роб.

До черната Луна стои Марс в ретроградна фаза, което означава провокиране на бунтове, неподчинение и в отговор на това произвол на полицията и националната гвардия, на които ще бъдат предоставени права да прилагат насилие над личността.

...

Ретроградният Марс винаги влияе  негативно и неадекватно на събитията и може да провокира множество конфликтни ситуации в този период. Всякакви начинания и проява на лична инициатива в периода, когато Марс е в съединение с черната Луна ще бъдат провалени и няма да доведат до крайния резултат.

 

МАРС 2° във Водолей, градус на Плутон.

 

Това е градус, подтикващ към дълбоко осъзнаване и размишления в уединение.

Символ: „Човек, подпрял главата си с две ръце“. Ръцете, това са нашите мисли, които трябва да приведем в порядък и винаги да контролираме своята воля и начинания с разум и логика на действията. Човек или е стопанин на главата си, или чужди ръце, мисли и установки подпират главата му. Неочаквана промяна на плановете, проява на индивидуализъм и отделяне от другите, ще доведат до неочакван обрат в съдбата, а в най-лошия случай – до вероятна смърт чрез убийство.

 Марс, в съдружие с тъмните сили, ще подрива основите на нашето съществуване до 2 октомври 2018 г., като провокира скандали, насилие и привличане на катастрофи в живота ни.

Опасност от бунтове и сътресения за нашето общество като цяло носи катастрофалната конфигурация тауквадрат, където резултат от противостоенето на Светлината и Мрака ще бъде Уран в Телец, който се намира в знака на своето падение...

Квадратурата на Марс с Уран ще се запази от юли до края на септември и може да доведе до катастрофи, взривове, пожари и техногенни катастрофи в целия свят. Последствията от пожарите в Гърция и Калифорния, срутването на моста в Италия, всичко това доведе до разрушаване на инфраструктурата и е резултат от действието на тази квадратура между Марс и Уран. Тези точкови подпалвания предизвикват подозрения за ръкотворност на тези пожари. Вижда се, че на някого много му се иска бързо да посее хаос в целия свят.

Предишните три летни затъмнения отежняват съдбата и правят неизбежни необратимите промени в нашето общество и може с пълна увереност да се каже, че светът се променя и всичко ще бъде устроено по друг начин.

 На 21 декември 2020 г., когато Юпитер и Сатурн ще се съединят в 1-я градус на Водолей, ние ще живеем в свят с други парадигми, построени върху новите морални принципи.

 Ще се откажем ли от Бог(Лъв), творецът на нашия свят, ще изгубим ли в себе си творческият порив и вдъхновение, превръщайки се в натъпкан с електроника полуробот, неспоспособен към съзидание и без свободна воля – всичко зависи от нашия избор между доброто и злото, между бялата Луна и черната Луна през есента на 2018 и пролетта на 2019 г.

 

Да разгледаме градуса на бялата Луна.

 

СЕЛЕНА 29° в Рак, градус Юпитер.

 

В този градус Марс е в падение. Тъга, меланхолия, неуспехи. В най-лошия случай – внезапна или насилствена смърт.

Всяка агресия води до пълна загуба на силите, последвана от спад на волевите качества, страхливост, неуспехи, меланхолии и дори внезапна смърт. За получаване на помощ от светлите сили е необходимо да запазваме спокойствие и да гасим агресията в себе си.

В добрия случай това означава влиятелност, уважение и създаване на своя дейност, където човек е стопанин на своята съдба.

Символ: „Фенерджия на стълб“. Фенерът символизира търсене на древните духовни традиции на предците (градуса на Юпитер). Стълбът, това са предците, като опора в живота, а фенерът е знанията, които осветяват пътя в живота ни и ще доведат до влиятелност и създаване на своя действителност.

Изборът е наш: или безпощаден бунт, а след него анархия и произвол, а след това тотален контрол на съзнанието, или опиране на древните знания, връщане към старите духовни традиции на нашите предци, което ще ни позволи да получим опора (стълб с фенер) и поетапно да се откажем от мултикултурния, напълно чужд на нашето общество нов световен ред.

 

Първата половина на 21-ви век ще премине преди всичко под знака на противопоставянето на двете форми на управление – монархическата и републиканската, когато всеки човек ще направи своя окончателен избор: да остане човек, надарен със свободен избор или да се превърне в постчовек, с чипове в главата. Изборът е наш.

 

Астролог Оксана Гусева, август 2018 г.

 

В статията са използвани материали от лекции на П.П. Глоба, четени през 1990-те години на тема „Градусите на Зодиака“.

 

Източник: astro.kh.ua

 

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-09-01.htm