Скъпи приятели, в този брой на „Сириус“ публикуваме отговори на някои въпроси, свързани с прекратяването на дейността в Русия.

 

Какво означава „да се прекрати дейността в Русия“

 

Татяна Николаевна, Вие прочетохте фразата на Владиците: „Да се прекрати цялата дейност в Русия“. Какво означава това: Вие да прекратите дейността си в Русия или всички да прекратят дейността си?:

 

Владиците говорят тезисно. Те казват: „Да се прекрати цялата дейност в Русия“. По-нататък аз започвам да разбирам казаното със своето съзнание. И ако нещо не ми е ясно, задавам уточняващи въпроси. В този случай не става дума аз да прекратя дейността си, а да се прекрати цялата дейност в Русия, която е свързана с моята Mисия.

Мисля, че това е свързано(това е моя интерпретация), първо, с изборите, които направиха светлоносците, и, второ, като последица от тези избори, условията в Русия в сегашния момент не позволяват това Учение да се разпространява без опасност то да бъде оклеветено или изкривено.

Нека да си спомним аналогията с растенията. Вие поливате растенията и изразходвате за това Божествена енергия – вода. Растенията се чувстват добре и започват да растат. Но заедно с това възниква и опасност: колкото повече израстват растенията, толкова повече с тях растат плевелите и толкова повече вредители се появяват, които искат да изядат тези растения.

Както казват Владиците, при предаването на Учението беше освободено безпрецедентно количество Божествена енергия. От Учението на Владиците знаем, че когато се разпространява много Светлина, тогава в съответствие със Закона, се нанася точно толкова голям удар от противоположните сили по източника на Светлината, срещу носителя на Учението.

Затова в най-близко време, искаме или не искаме това, Учението ще бъде много силно дискредитирано в очите на хората; ще бъда дискредитирана аз, като носител на Учението и съответно ще бъдат засегнати всички, които ще разпространяват активно това Учение. Защото има основания за такива предположения: всяка тоталитарна държава не търпи друга истина, освен истината, която се „спуска“ от структурите на властта.

Затова аз не искам да рискувам Учението и не искам да рискувам хората, които честно разпространяваха това Учение в продължение на 12 години. Видимо, Владиците са на същото мнение. Това е моята интерпретация на Тяхната фраза.

 

Карма Йога или кармична дейност?

За вътрешния мотив

 

А не може ли да се интерпретира по друг начин? Че Вие лично се дистанцирате от всичко, което става тук, а ние трябва да поемем отговорността? Бих искал да мисля, че Владиците, въоръжавайки ни с Учението, очакват от нас конкретни действия без Вашата помощ?

 

В този въпрос трябва да се отдели зърното от плевелите.

Светлоносците винаги са имали възможност да действат и тази възможност остава.

Но трябва да разбирате, че е важен мотивът, с който пристъпвате към всяка конкретна дейност.

В крайна сметка мотивите са два: вие действате в интерес на своето его или действате по Волята на Бога.

Когато действате в интерес на своето его, вие вървите по Външния Път, още не сте се наиграли в илюзията и имате нужда да развивате егото си.

Когато вървите по обратния път към Бога, връщате се у Дома, в Бащиния Дом, вие вече не се ръководите от интересите на своето его, а се ръководите от интересите на Общото Благо. Вие стъпвате на Вътрешния Път.

Когато вървите по Външния Път, осъществявате кармична дейност.

Когато вървите по Вътрешния Път, независимо от дейността, вас ви ръководи правилният мотив и вече не създавате негативна карма. Възлюбеният Бабаджи нарича това Карма Йога – това е дейност, която освобождава от карма.

За времето на осъществяване на моята мисия аз не съм видяла нито един човек, който истински да е осъществявал Карма Йога.

Нещо повече, мога да кажа, че ако имаше само няколко човека, които да полагат толкова усилия в помощ на моята Mисия, колкото усилия полагаха за осъществяване на дейността си, ръководени от своето его, тогава резултатът от Mисията щеше да бъде съвсем различен.

Затова аз не бих искала в бъдеще хората да свързват всяка своя дейност с Учението, което Владиците дадоха чрез мен.

 Т.е. дейност трябва да се води, но да се има в предвид, че това е ваша кармична дейност, за да можете да се развивате, да можете да се усъвършенствате.

Ето защо да се забрани на някого да върши някаква работа на физически план – да сади дървета, да обучава деца или нещо друго – това най-малкото е просто глупаво. Но да се свързва тази дейност с мен, като Посланик, с Учението на Владиците, ето това мисля, че не трябва да се прави.

Учението се дава за вашите души, за да се върнат у Дома, при Бог, а не да се криете зад Учението, когато извършвате кармична дейност и действате в интерес на своето его.

Иисус е казал: „...двама ще бъдат на нива: единият взимат, другият оставят; две жени мелещи на мелницата: едната взимат, другата оставят(Мат. 24:40,41). Т.е. още преди 2000 г. Той е говорил за Карма Йога. Сега дори не всички свещеници знаят защо е казано „взима се – оставя се“. А цялата работа е във вътрешния мотив.

Вашата дейност, ако се върши с правилен мотив, е висша духовна работа. Тя носи освобождение. Но ако същата дейност се осъществява с неправилен мотив, с мъничко по-различен мотив и всичко тръгва в грешната посока.

Затова Владиците казват: „Вие трябва да действате, да действате и пак да действате“. Но веднага казват: „Но с правилен мотив“. Анализирайте много внимателно вашия мотив.

А за да е правилен мотивът ви, е необходимо да се занимавате s духовна практика. Правилната духовна практика възвишава съзнанието. Възвишеното съзнание дава верен мотив.

 

 

 

С предишния материал на тази тема може да се запознаете тук:

http://www.sirius1-bg.org/buletini/2018/br8_0718.html

 

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2018/2018-08-01.html