Скъпи приятели,

Предлагаме на вашето внимание глава от книгата „Посланикът“

 

 Вътрешният и външният Път

Т.Н. Микушина

  

Kак всеки от нас да намери този Път?

Къде минава той?

Можем ли да стигнем  там,

да се изкачим сами на сияeщите върхове?

И какъв е този Път – Пътят към Светлината?

 

 

Винаги, във всички времена, човечеството се е стремило да познае Истината посредством различни методи – чрез науката, изкуството, религията. Много хора са постигали в този процес на познание за Истината по-голям прогрес от другите. Те основавали свои школи, религии, мирогледни системи. Останалите избирали да следват една или друга външна догма, външна система. Основателят на една или друга мирогледна система или религия се е стремил да предаде истината на своите последователи и ученици така, както той е разбирал тази истина.

Но съгласете се, че всяка създадена от човека философска система, вяра или религия е ограничена най-малко заради това, че човешкото съзнание е ограничено. Как да се опише Бога, устройството на Вселената с достоверна точност, разполагайки с несъвършени инструменти? Това означава все едно да се опитаме да измерим разстоянието между ядрото и неговите атоми с обикновена ученическа линия.

 

Развитието на човечеството се осъществява чрез

 разширение на съзнанието

 

Нашето съзнание е ограничено. И развитието на човечеството се осъществява чрез разширение на съзнанието. В този процес на разширение на съзнанието някои постигат по-големи резултати, други са по-малко успешни. Единствената разлика между нас и Възнесените Владици е в нивото на съзнанието.

С други думи, може да се каже, че единствената разлика между нас и Бог е в нивото на съзнанието.

Нивото на нашето съзнание е свързано с нашите вибрации, или, казано по друг начин, нивото на нашето съзнание е свързано с кармата. Какво е карма? Знаем, че карма представлява неправилно използвана енергия, която се задържа в нашия електронен пояс под формата на „лепкав петмез“. Тази енергия ни привързва към материалния свят, в който живеем, защото тя е в съзвучие с обкръжаващия ни свят.

Най-великите мъдреци и философи на всички времена са достигали своите прозрения именно поради това, че техните вибрации са се отличавали по своето ниво от вибрациите на повечето хора. Това позволявало на съзнанието им да достига големи висоти, откъдето те черпели своите знания.

 

Как да облекчим своя Път. Помощни средства.

 

Всяка догма или ограничение на дадена религия, установена от нейните основоположници, е насочена единствено към това да служи като знак, напомняне за това, какво трябва да се прави, за да бъде пътят по лек.

Не убивай... не кради... не прелюбодействай... съблюдавай пост... моли се...

Всички ограничения сами по себе си не са панацея, те са ни нужни единствено като спомагателни средства, за да облегчим Пътя си, да отхвърлим оковите на този свят, несъвършените енергии, които ни привличат към земята въплъщение след въплъщение.

И ако успеем в усилията си, то нашето съзнание се издига и ние вече не гледаме на света като през мътно стъкло. Ние виждаме нещата такива, каквито те са в действителност.

Последователите на Христос, Буда и други Учители, онези от тях, които не са притежавали или не притежават разширеното съзнание на Христос, са склонни да се съсредоточават върху външните догми и ограничения, забравяйки защо те са нужни. Това е все едно много внимателно да се подготвим за път, да вземем със себе си всички необходими вещи, запаси от вода, храна, да оседлаем коня и да тръгнем на Път. Единственото нещо, което не сме направили, е това, че не сме определили целта на нашето пътешествие и не знаем в каква посока да вървим. Но сме тръгнали на Път.

Ако не поставим пред себе си онези цели, които Бог иска да достигнем, нашето движение ще бъде безсмислено. Да, ние ще спазваме всички ограничения в храната, в нормите на поведение, ще се молим - но защо?

 

Какво иска  от нас Бог?

 

Знаем, че настъпи Нова Епоха, Епохата на Водолея. На Земята дойдоха нови енергии. Нашето съзнание получи допълнителни възможности за развитие. Може би трябва да се промени нещо и в целите ни?

Как да разберем какво се е променило? За това не се говори по радиото и по телевизията. Едва ли можем да прочетем за това и във вестниците.

Бог винаги е изпращал на Земята свои посланици и пророци, за да могат хората чрез тях да получат необходимата информация. Обаче, какви са тези посланици и пророци? Това са хора, които, благодарение на свои предишни достижения и отново придобити навици, са получили способност да чуват гласа на Бога, да разбират Неговия език.

Всеки човек може да постигне това.

Защо ние толкова често се концентрираме върху ограниченията и догмите и защо толкова рядко се замисляме за това, какво всъщност иска Бог от нас?

Бог иска да се върнем при Него, у Дома. За да постигнем това ние трябва да се откажем, да пожертваме всяка частица от нашето смъртно аз. Това е друго ниво на съзнание, но сега то е достъпно за всеки един от нас. Просто трябва да се откажем от догмите и да се устремим към Бога.

Във всяка минута от нашия живот ние просто трябва да осъзнаваме, че това физическо тяло ни е дадено само временно. То е само инструмент на Бога, който Му е необходим, за да действа в този физически свят. Това тяло не е наше, то принадлежи на Бог. Ние трябва постоянно да помним това.

Нашето емоционално тяло също принадлежи на Бог. Ние трябва доброволно да се откажем, да пожертваме нашите човешки чувства за Бога. Тогава все по-често и по-често ще ни посещават Божествени чувства, ще можем да усещаме безусловната, Божествената Любов.

Ние трябва да се откажем също така от нашите ментално и ефирно тяла, от нашите човешки мисли и стремежи. Тогава Бог ще може да действа чрез нас.

 

Любовта – това е действие

 

Да, молитвите са необходими, те преобразуват фините светове и тяхното действие рано или късно се проявава в нашия физически свят. Но са необходими и конкретни действия на физически план.

Способността да се действа, да се взаимодейства – това е проявление на Любовта на физически план.

Колкото и да ми говори някой за своите достижения, за способността си да общува с Владиците, аз виждам нивото на неговите достижения по способността му да действа. Способността да се вършат делата на Бога в тази физическа октава говори за високо ниво на достижения на човека. Но трябва да се върши именно това, което Бог иска да бъде направено, а не това, което ние си мислим, че Бог иска да бъде направено. Има разлика, нали?

Ние сме тук, за да вършим делата на Бога. Ние сме тук, за да реализираме своето Битие, да Бъдем Бог във въплъщение.

 

Как да определим своето съзвучие

 със света на Бога?

 

Разбира се и Иисус, и Буда, и другите като тях, всеки в своето време, вече са казали на човечеството всичко. Всичко, което е било необходимо. Но Бог продължава да изпраща свои посланици и пророци. Защо? Защото илюзията на този свят е силна, защото се нуждаем от камертони, по които да можем да определим съзвучието си със света на Бога.

Има хора, които могат да постигнат всичко сами, само четейки книги и лекции, но аз съм уверена, че има нещо, което се предава от аурата на Учителя в аурата на ученика без помощта на книгите. Единствено при непосредствено общуване е възможен пълен взаимен обмен на енергии, който позволява на ученика да се издигне на ново ниво на осъзнаване, да ускори развитието си, да повиши вибрациите си. В този случай времето за изминаване на пътя се съкращава до един живот, ако, разбира се, правим правилни избори.

 

Да намерим Бога вътре в себе си

 

Нашият свят е двойствен свят. Във всяка религия, църква, винаги има хора, които избират външния път, пътя на църковните догми, църковната кариера. В крайна сметка това е пътят в този свят, който води към смъртта.

И във всяка вяра и религия има хора, които избират вътрешния Път, които търсят и намират Бога вътре в себе си и стават Бог във въплъщение. Всяка църква е силна именно с подобни хора. И едно мъдро ръководство на която и да е външна църква никога няма да преследва тези хора, защото чрез тях всяка външна църква става силна. Например в православието, това са старците, светците, каквито Русия винаги е имала. Да си спомним Сергий Радонежски, Серафим Саровски. Вероятно такива хора има и сега и те могат да бъдат срещнати на всяка една служба във всяка една църква.

Аз изложих своите мисли за Бога. И мисля, че това ще ви помогне, мои читатели, по-добре да разберете мен самата и моите стремежи.

С цялата си Любов към вас,

Татяна Микушина

 

 

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!