Лекция за музиката,

проведена в град Разград

 

Преди известно време четири последователки на  новото философско-етично Учение, дадено чрез Татяна Микушина,  посетихме лекция за музиката в град Шумен, изнесена от Мариана Деевска, също последователка на Учението.

Лекцията много ни хареса и се споразумяхме да направим така, че тя  да бъде изнесена и в  гр. Разград.  За да могат слушателите да задълбочат познанията си в тази област, да останат по-трайно в тяхното съзнание и да имат винаги наръчник да търсят, това, което не им е станало ясно или са забравили, решихме да представим на събирането и книгата Тайните на музиката. В лекцията да се акцентира и по-образно да се представят  онези моменти, които не са така обширно застъпени в книгата, а в представянето й да се обърне повече внимание на тях.

На 24 ноември съвместно с регионалната библиотека в Разград проведохме такава среща. Изразяваме дълбоките си сърдечни благодарности на ръководството на библиотеката за безпрецедентната отдаденост при подготовката на срещата, информирането на обществеността, осигуряването на зала, подготовката й за срещата и предоставянето не само на техническите уредби, но и работата с тях по време на срещата. Благодарности и на Мариана Деевска.

На срещата всички места бяха заети. След лекцията и представянето на книгата последваха изказвания. Най-трогателни в мероприятието бяха изказванията на  присъстващите ученици от гимназиите в града. Те изразиха благодарността си, че са имали такава възможност да чуят неща за музиката, които досега не са знаели и, че ще трябва да се съобразяват с тях. Определено смятам, че направихме още една крачка в правилното използване на този мощен инструмент за развитие на човека и обществото.

От инициаторите, гр. Разград

 

Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg