末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末

 

През месец септември посветихме усилията си на

акцията "Стоп Матильда"

 

 

      Уважаеми съмишленици,

     през месец септември посветихме усилията си на акцията "Стоп Матильда". По черноморието, освен акцията на Галина, Антонина, Надя и Васил, активност прояви и друг екип от съмишленици. Тяхната работа се разгърна преди всичко в "Малката Москва" - Поморие.

     Брошури "Стоп Матильда" бяха разпространени в манастира "Св. Георги", гр. Поморие, на рецепциите на два от хотелите в града, в градската къщичка за книги, а също и пред офиса на местна туристическа агенция. Информационни материали бяха оставени и в една от църквите в Свети Влас.

Общо за месеца в страната бяха разпространени около 300 брошури от двата вида.

 

Съмишленици продължиха да изпращат фотографии в подкрепа на акцията.

 

                                                     Митко, Пловдив                                               Таня, София


     Табела с плакати Стоп Матильда посреща минувачите край магазин в курорт Слънчев бряг.


     В София, преминаващите по пътя за Руското посолство руски и български граждани, могат да се запознаят с плакатите от витрините на Сириус центъра.


     Събрахме се съмишленици от страната, за да участваме в годишния събор на русофилите в България. Той се проведе на 9 септември на яз. Копринка. Бяха предложени книгите, посветени на Русия и Царското семейство, а също и листовки с информация за акцията Стоп Матильда.

      Интерес у хората не липсваше. Някои пристъпваха към щанда, за да се сдобият с книга, други от любопитство да научат какъв е този филм "Матильда".      Чуваха се коментари:
      - Виж, дори в България протестират срещу "Матильда"!

      Правеше впечатление, че хората бяха слабо информирани - и българи, и руси.

    Реакциите бяха многолики едни изразяваха любовта си към Русия, други интереса към Император Николай II, трети приемаха протеста срещу филма, други не разбираха смисъла на този протест. Имаше и хора негативно настроени към императора, но също така и към филма.

     Общото ни впечатление е, че българите бяха по-отворени към личността на царя и неговото управление, отколкото руснаците. Усещаше се онова наслоение от исторически неточности, което е втълпявано на руския народ с години.

      В много от руските хора, с които се срещнахме, доловихме страх.
      - "Това е агитация! Махай се от там!" гледа ни лошо мъж и се кара на съпругата си, която с цялото си сърце се устремява към книгата за родния светец Император Николай II. Крестный путь.
      Подаваме книгата на обърканата жена с думите:
       - Вземете книгата от сърце към сърце. Четете истината и мислете."
      Очите на жената блесват и тя прегръща скъпоценния подарък пред смутения взор на мъжа си.


      Нашата награда намерихме в светналите погледи на няколкото разбиращи и търсещи души.      На яз. Копринка, който се намира под връх Шипка емблематичен както за българи, така и за руснаци ние се чувствахме като съвременни опълченци, които бранят от врага последния подстъп към вътрешността на страната. Ако падне върхът, пада и страната.
      Братя, врагът е силен и настъпва, но и ние, както тогавашните опълченци, можем да устоим и заедно да обърнем хода на войната.


Сириус Център - София
 

Настъпи времето сериозно да се замислите за бъдещето на Русия и да действате така, като че ли врагът е на прага. Нужно е народно опълчение против пошлостта и невежеството.

 

Николай Рьорих, 8 юни 2010 г.

 

 

 

Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg