Покаянието ще спаси Русия

Мероприятия в рамките на акцията

от 22 септември до 7 ноември 2017 г.

 

 

В миналия брой на бюлетина „Сириус“ писахме за акцията „Покаянието ще спаси Русия“. В този брой предлагаме на вашето внимание примерен план на мероприятията.

 1.  От 6 октомври до 7 ноември 2017 г. на сайта „Сириус“ http://www.sirius-ru.net се планира провеждане на 33 дневно молитвено Бдение „Покаянието ще спаси Русия“.

2.  В класовете върху основата на Учението на Владиците на Мъдростта, които се провеждат на сайта http://klass.sirius-centers.net се планира провеждане на серия вебинари „Да се отречем от стария мит! Към 100 годишнината от националната катастрофа“.

Лекциите са посветени на разобличаването на митовете за император Николай II. В основата им са книгите на Т.Н.Микушина, О.А.Иванова, Е.Ю.Илина «Покаяние спасёт Россию. О царской семье» и «Император Николай II. Крестный путь», а също нови факти, свидетелства и материали за истинската Русия по времето на управлението на Николай II.

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

-     достижения на страната във всички области на живота в Русия;

-    достижения на външната политика на императора: неговата миротвореска дейност, уникалният договор със страните от Антантата, спасението на цели народи;

-    огромният принос на императора за победата в Първата световна война до март 1917 г., а също и неговият личен принос за победата във Великата Отечествена война;

-    участието на чуждестранните разузнавания в руските революции от 1905 г. и 1917 г.;

-   предателството на елита.

3.     На сайта на Сириус Центровете http://sirius-centers.net се планира откриването на два нови раздела: „За покаянието“ и „10 факта от живота и управлението на Николай Втори, за които не сте знаели!“ с редовно обновяване на информацията.

4.     Всички, които желаят ще могат да изтеглят безплатно от сайта на интернет-магазина „Сириус“ книгите „Покаянието ще спаси Русия. За царското семейство“ http://poslanie-book.ru/book/repentance_save_russia и „Император Николай Втори. Кръстният Път“ http://poslanie-book.ru/book/imperator

5.     Планират се също презентации на книгите Покаяние спасёт Россию. О царской семье» и «Император Николай II. Крестный путь» в различни градове на Русия. Информация за презентациите ще бъде поместена на сайта на Сириус Центровете http://sirius-centers.net и на главната страница на сайта „Сириус“ http://www.sirius-ru.net  

6.     Специално за 100 годишнината от октомврийския преврат през 2017 г. и 100 годишнината от зверското убийство на царското семейство се планира откриването на сайт http://за-царя.рф

Сайтът е в процес на разработка.

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2017/2017-09-08.html