Скъпи приятели,

в този брой Т.Н.Микушина дава пояснения към Закона за кармата. Текстът на бюлетина е набран от видеото тук https://youtu.be/3gDHrjLmgJA и запазва всички особености на устната реч.

 

За Кармата

Някои пояснения

 

Недеяние

 

Сред нас има твърде много хора, които смятат, че вече са достигнали много високо духовно ниво и могат повече да не правят нищо във физическия свят и е достатъчно единствено да се молят и да медитират. Но, първо, по този начин те малко неправилно оценяват своето духовно ниво и, второ, неправилно тълкуват недеянието. В индуизма има такова понятие „недеяние“. Не зная какво е правилното звучене на този термин на санскрит, но на руски той се превежда и като „недеяние“. Т.е. хората смятат, че могат да не правят нищо.

Но в действителност под недеяние не се подразбира да не се прави нищо. Човек, който достига високо духовно ниво в своето съзнание, действа точно по същия начин, както и всички останали хора. Той може да готви, може да възпитава деца, може да обучава, да се занимава с благотворителност, да лекува т.е. може също така да върши всички видове дейности, присъщи на човека.

Но разликата е в това, че такъв човек не създава последствия от своите действия, не създава карма, защото той действа не от позицията на своето его, а дава възможност на Бог да прояви себе си именно чрез тази му дейност в света.

По такъв начин цялата дейност, която той върши става Божествена дейност и съответно плодовете, резултатите от неговите действия не му носят кармични последствия.

Има един много хубав цитат, който искам да прочета. Той се съдържа в книгата „Бхагаватгита. Беседи между Бог и Арджуна. Царствената наука за Богопознанието на Парамаханса Йогананда“.

 „Нищо не е толкова завладяващо, колкото желанието да преуспееш заради Бог. Ако в начинанията на търсещия духовността присъства Бог, кармичните последствия, които автоматично възникват от действията съгласно природния закон, изгарят във вътрешния огън на Божествената Мъдрост“.

На определено ниво на съзнанието, когато човек се отказва от свободната си воля и изпълнява Волята на Бога чрез всички свои действия, продължавайки да живее във физическия план, тогава неговата дейност не създава кармично въздаяние, не носи карма.

 

Как да се разбере дали човек е на високо духовно стъпало?

Пътят за постигане на такова високо духовно състояние е много трудно реализуем в наше време. Затова много рядко се срещат хора във въплъщение на такова ниво на съзнание, когато могат да кажат, че живеят само за Бог и вършат делата на Бога в този свят. Това е извънредно рядък случай.

Но това е цял комплекс от качества, които притежава такъв човек. Това е и безкористност, това е и любов, това е и вяра, това е и преданост, това е и устременост, това е порядъчност, това е милосърдие, това е състрадание, това е правдивост, това е искреност… Всички Божествени качества, които съществуват, трябва задължително да присъстват в този човек. Някои в по-голяма други в по-малка степен.

 

Мотивът на човека определя степента на кармичното въздаяние

Важен е мотивът, от който човек се ръководи, когато пристъпва към някаква дейност. Но не този мотив, колкото и благороден да е той, който човекът показва пред всички, а истинският мотив, който се намира вътре в него и който може  би дори не се осъзнава от самия човек. И ето този мотив слага отпечатък върху всичко, което човек прави. Човек може да си играе на искреност, да играе на правдивост, да играе  на преданост, но да не бъде такъв.

В такъв случай той извършва кармична дейност и плодовете от тази дейност ще му донесат кармично въздаяние.

Затова, ако двама човека вършат една и съща работа, но с различни мотиви, то единият ще твори карма, а другият – не, в зависимост от мотива, от който те се ръководят.

 

Има ли външни критерии за определяне на духовното ниво на човека?

Иисус ни учеше да съдим по плодовете. Не по това, какво правим, не по това, как го правим, а именно по резултата от нашата дейност. Но независимо от това, че плодовете от нашата дейност сега съзряват много бързо, все пак те може да не узреят до края на сегашното въплъщение. Затова и се казва, че за всичко може да се съди след като измине известно време. Т.е. тогава, когато човек живее, греши, после поправя грешките си, прави още нещо – в действителност не всичко е очевидно. Всичко става очевидно едва след като измине известно време.

Канонизирането на светците преди е ставало след като изминат поне сто години. Тогава вече някакви плодове, видимо, са се проявявали. Но по време на човешкия живот все пак е трудно да се разбере, доколко човек е действал кармично или некармично. Това е много трудно. Практически е невъзможно.

 

Как да не се създава карма?

Необходимо е всеки ден да анализираме своите действия. В това се състои изкуството постоянно да запазваме своята осъзнатост. Трябва във всяка минута и всяка секунда през деня да запазваме осъзнатост т.е. да имаме разбираме за това, което правим, с какъв мотив го правим, дали правим това безкористно или ни движат някакви користни мотиви, дали действаме от позициите на егото или действаме безкористно. В това именно се проявява осъзнатостта и изкуството на живота.

 

Духовна практика и карма

Ние трябва да поддържаме своето духовно ниво всеки ден. Ако не се занимаваме с духовна практика всеки ден ние се връщаме назад. А защо се занимаваме с духовна практика ?

Когато се занимаваме с духовна практика, ние все едно се изкачваме на висока планина в своето съзнание и от тази планина виждаме по-добре. А когато виждаме по-добре, правим и по-правилни избори. Когато правим правилни избори, ние отработваме карма. Когато отработваме карма, ние се приближаваме към Бога. Когато се приближаваме към Бога, постоянно, постоянно се приближаваме, ние в края на краищата ще достигнем състояние на недеяние, когато повече няма да бъдем въвлечени в кармична дейност.

 

Да се върши работа за Общото Благо или за Бога. Има ли разлика?

Да правим нещо за Общото Благо не е същото като да работим за Бога. Това са малко различни неща. Когато се намираме на нашето ниво на съзнание, правилният мотив за нас ще бъде да осъществяваме действията си за Общото Благо напълно безкористно. Т.е. това е максимално висшият мотив достъпен за нас, така да се каже. Но когато човек фактически става инкарнация на Бога, пълно проявление на Бога във въплъщение, то това е малко по-различно нещо.

Да изпълняваш Волята на Бога или просто безкористно да правиш добри дела за Общото Благо, това са съвършено различни неща. Това просто са различни нива на еволюционно развитие.

За нас е достатъчно просто безкористно да вършим работа за Общото благо. Ще бъде дори много хубаво, ако правим това сега.

 

Видеoматериалът може да гледате на този линк:

https://youtu.be/3gDHrjLmgJA

 

 

Други материали на тази тема: Как да излезем от колелото на сансара“

https://youtu.be/6g_TcwRA5zs

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2017/2017-05-08.html