Тридневно молитвено Бдение за мир в целия свят, за извисяване на съзнанието и преобразуване на кармата

22, 23 и 24 септември 2017 г.

 

 

 

 

Скъпи, приятели,

 

Предлагам в дните на есенното равноденствие да проведем тридневно молитвено Бдение. Бдението ще бъде необичайно. Във всеки от дните на Бдението, с помощта на съвместни молитви, ще се решават различни задачи.

 22 септември е ден на есенното равноденствие. В астрологията денят на есенното равноденствие се явява една от четирите важни времеви кардинални точки на годината.

По време на есенното равноденствие в космоса става мощно изхвърляне на енергия, която дава начало на ново действие, ново отчитане на времето. Мощен енергиен импулс насища всичко живо на земята и дава възможност за започване на нови неща, да се проявява инициатива и да се действа активно.

 

Затова в деня на равноденствието може да се премине към друг вид жизнена дейност, нова витка в живота, активна дейност, в ново време на годината и съответно по това време в пространството се проявяват нови енергии. Предлагам да използваме тази възможност и зададем на на нашия свят ново бъдеще!

 

На 23 септември действа на милостта в 23-я ден на всеки месец. В този ден нашите молитвени усилия ще бъдат умножени както по броя на едновременно молещите се, така и по броя на хората, които участват в молитвата в продължение на целия ден и се молят не по-малко от един час в съответствие с милостта.

 

Насочвайки към съзидание силата на молитвата в критични моменти, използвайки умело ситуацията, ние можем с малки усилия да предотвратим големи беди.

 

24 септември е в неделя и можем да отделим повече време на Бог.

 

Можете да участвате в Бдението през трите дни или да изберете удобни за вас ден и време, когато нищо няма да отвлича вниманието ви.

 

22 септември.

Ще четем 4 Розария:

12:00 Розарий Элохима Мир -1. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_23.12.2012_bdenie_22.htm

15:00 Розарий Элохима Мир -2. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_04.01.2010_bdenie_22.htm

18:00 Розарий Элохима Мир -1. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_23.12.2012_bdenie_22.htm

21:00 Розарий Элохима Мир -2. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_04.01.2010_bdenie_22.htm

 

Указано е московското време.

 

Ако нямате възможност да прочетете всичките 4 Розария, четете толкова пъти, колкото ви е възможно.

 

За концентриране на молитвените усилия се предлага на 22 септември, преди четенето на всеки Розарий да се направи следния призив:

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на Всемогъщия Господ Бог аз се обръщам към всички Възнесени Същества на Светлината, към Йерархията на Силите на Светлината, която наблюдава еволюцията на човечеството на Земята и направлява неговото развитие по Божествения Път.

 

Аз моля енергията на моята молитва да бъде насочена от Възнесените Същества на Светлината за неутрализиране действията на силите, които способстват за разпалването на войни, революции, икономическа нестабилност, вражди на национална, имуществена и религиозна основа, извършват терористични актове и създават огнища на напрежение по Земята.

 

Аз моля да се потушат пожарите на всички войни, които се водят в настоящия момент на земното кълбо и да се разтворят причините за трета световна война.

 

Моля Възнесените Същества на Светлината да вземат под контрол и да предотвратят разработването, разпространението и прилагането на следните най-нови видове оръжия за масово поразяване: ядрено, биологично, химическо, химтрейли, електронно, психофизическо, информационно, инфразвуково, плазмено, електромагнитно, ултразвуково, лазерно, климатично, природно и тектонично, сеизмологично, генно и други.

 

Аз също така моля енергията на моята молитва да бъде насочена от Възнесените Същества на Светлината за мир в целия свят и за извисяване съзнанието на хората от планетата Земя до онова ниво, когато всички се чувстват като братя и сестри независимо от нашата вяра, религия, цвят на кожата, нация или народност.

 

Лична молитва. (Тук можете да изложите своите лични молби и пожелания.)

 

Моля енергията на моята молитва да бъде умножена по броя на хората, които участват в това Бдение за мир в целия свят и енергиите на есенното равноденствие!

 

Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля.Амин!

 

23 септември.

Ще четем 4 Розария:

 

12:00 Розарий «Духовная миссия России». Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_materi_marii_duhovnaya_missiya_rossii_bdenie_23.htm

15:00 Розарий Матери Марии для России. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_materi_marii_dlya_rossii_23.06.2011_bdenie_23.htm

18:00 Розарий «Духовная миссия России». Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_materi_marii_duhovnaya_missiya_rossii_bdenie_23.htm

21:00 Розарий Матери Марии для России. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_materi_marii_dlya_rossii_23.06.2011_bdenie_23.htm

 

Указано е московското време.

 

Ако нямате възможност да прочетете всичките 4 Розария, четете толкова пъти, колкото ви е възможно.

 

За концентриране на молитвените усилия се предлага на 23 септември, преди четенето на всеки Розарий да се направи следния призив:

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на Всемогъщия Господ Бог аз призовавам Възлюбената Майка Мария, Владика Николай (цар Николай II), святия царски син Алексей (Възлюбеният Ланело – Марк Профет), святата царица Анастасия(Възнесената Владичица Клер – Елизабет Клер Профет), Възнесеният Владика Игор, Възнесеният Владика Николай Рьорих, Сергий Радонежски (Владика Мория), Серафим Саровски (Владика Серапис Бей), всички руски Светци и всички сили на Светлината, които желаят да участват в този Розарий, да усилят неговото действие.

Аз Моля Бог и Възнесените Същества на Светлината да вземат под контрол разпространението на клеветническия филм „Матилда“ и да спрат пускането по кината на този филм със всички законови средства.

Моля да се извиси съзнанието на жителите на Русия до разбирането на Духовния подвиг на император Николай Втори и Неговото семейство и величието на принесената от тях жертва.

Моля да се преобразува кармата от революцията през 1917г., убийството на царското семейство, гражданската война, репресиите, разкулачването, гладоморите, която препятства извисяването на съзнанието на хората, населяващи Русия, до това ниво, когато изчезват всички противоречия на религиозна, имуществена и национална основа и пред погледа на хората се открива Светлия Път към Новия Свят.

Аз моля за Чудо, което ще спаси Русия и целия свят.

Лична молитва. (Тук можете да поставите своята лична молба и пожелания)

Моля енергията на моята молитва да бъде умножена по броя на хората, които участват в това Бдение и милостта на 23-я ден в месеца!

Да се изпълни всичко съгласно Божията Свята Воля. Амин.

Много хора, които участват в нашите Бдения живеят извън Русия и не искат да участват в молитвите за Русия. За вас на 23 септември в свободен режим ще се транслира Розария „Работа с кармата“

 

24 септември.

Ще четем 4 Розария:

 

12:00 Розарий Элохима Мир -1. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_23.12.2012_bdenie_24.htm

15:00 Розарий Элохима Мир -2. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_04.01.2010_bdenie_24.htm

18:00 Розарий Элохима Мир -1. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_23.12.2012_bdenie_24.htm

21:00 Розарий Элохима Мир -2. Подключение по ссылке

http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_04.01.2010_bdenie_24.htm

 

Указано е московското време.

 

Ако нямате възможност да прочетете всичките 4 Розария, четете толкова пъти, колкото ви е възможно.

 

За концентриране на молитвените усилия се предлага на 24 септември, преди четенето на всеки Розария да се направи следния призив:

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на Всемогъщия Господ Бог аз се обръщам към всички Възнесени Същества на Светлината, към Иерархията на Силите на Светлината, която наблюдава еволюцията на човечеството на Земята и направлява неговото развитие по Божествения Път.

 

Аз моля енергията на моята молитва да бъде насочена от Възнесените Същества на Светлината за неутрализиране действията на силите, които способстват за разпалването на войни, революции, икономическа нестабилност, вражди на национална, имуществена и религиозна основа, извършват терористични актове ии създават огнища на напрежение на Земята.

 

Аз моля да се потушат пожарите на всички войни, който се водят в настоящия момент на земното кълбо и да се разтворят причините за трета световна война.

 

Аз също така моля енергията на моята молитва да бъде насочена от Възнесените Същества на Светлината за мир в целия свят и за извисяване съзнанието на хората от планетата Земя до онова ниво когато всички се чувстват като братя и сестри независимо от нашата вяра, религия, цвят на кожата, нация или народност.

 

Лична молитва. (Тук можете да изложите своите лични молби и пожелания.)

 

Моля енергията на моята молитва да бъде умножена по броя на хората, които участват в това Бдение!

 

Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля.Амин!

 

 

Т.Н. Микушина

Светлина  и Любов!

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2017/2017-09-08.htm