За борбата и ненасилието

Филмът Матилда като пример

 

Въпрос от участник във вебинарите, провеждани върху основата на Учението на Владиците на Мъдростта:

...от Посланията на Владиците следва, че Чувството за борба не е Божествено чувство, Възлюбленият Алфа, 18 март 2005 година. (http://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.18.htm). Дадени са ни и предостатъчно примери това са Иисус, Серафим Саровски, Николай Втори...

Тогава защо Вие, Татяна Николаевна, така активно и настойчиво  призовавате за ЗАБРАНА на филма Матилда? На мен ми се струва, че това само засилва интереса към този филм и само благодарение на тази ЗАБРАНА много хора ще отидат да го гледат... Може и да не съм прав, но Вие как разглеждате това противоречие?

С Вяра и Благодарност към Вас, Валери.

 

Въпроси, подобни на този, идват и на пощата на вебираните, и на моята поща.

Затова бих искала да дам някои пояснения, които се отнасят за текущата ситуация.

Чувството за борба не е Божествествено чувство. Това действително е така.

Нека да анализираме кога възниква чувството за борба. То възниква, когато в основата на нашите постъпки са желанията на егото. Т.е. когато искаме да накажем някого, или да докажем своята правота, или действаме с чувство за отмъщение, или преследваме користен интерес -  това могат да бъдат пари, власт, кариера, в това число и политическа и т.н.

Когато действаме от висши подбуди не възниква чувство за борба. Какви подбуди могат да бъдат висши? Това е отстояването на святи за нас неща: нашата родина, близки хора, светци...

В този случай ние се опираме на такива вътрешни качества, които са Божествени: отстояването на Доброто, на Справедливостта, противопоставяне на злото.

Ние правим това в съответствие с Учението за ненасилието, което дават Владиците (виж книгата За ненасилието).

И единствено степента на нашето духовно развитие определя способите и методите, които ще изберем за действие.

Най-високо развитите в духовно отношение хора са способни на висша саможертва. Вие съвсем правилно давате за пример Иисус, Николай Втори. Водени от чувство на любов към цялото Творение такива хора са готови да се принесат в жертва, но да не проливат ничия кръв.

Приложено към ситуацията с филма Матилда, начин на действие може да бъде участие в пикети, въпреки риска да се случат разни провокации и дори сериозно да се пострада.

Важен е мотивът, с който правите това. Ако сте движени от желание за спокойно противодействие на злото, основано на огромна любов към хората, то това не е никаква борба. Това е действено отстояване на Доброто.

Но хората, способни да действат по този начин не са толкова много.

 

Класически пример за прилагане на принципа на ненасилие е нагледно показан във филма Ганди: https://youtu.be/jyydVXpous0

 

 

Тук можете да гледате целия филм:

https://www.youtube.com/watch?v=wD_uOWmMYKc

 

 Друг аргумент, който често се изтъква е, че колкото повече насочваме вниманието към този кощунствен филм, толкова по-голям ще бъде интересът към него и все повече хора ще отидат да го гледат.

Какво пък, това е личен избор на тези хора! За Бога е важно ние да правим своите избори. И според нашите избори Той ще съди за това, способна ли е нашата душа към по-нататъшна еволюция или не.

Ако нивото на развитие на хората е такова, че не разбират, че не бива да се гаврят със святи неща, те ще отидат да гледат филма и по този начин ще създадат карма, която, несъмнено, в съотвествие със Закона за Кармата, ще се върне под формата на по-нататъшни беди и нещастия за Русия.

 

Владиците предлагат друг път пътя на Покаянието.

В какво се състои Покаянието?

Покаянието, това е промяна в ума, изменение на съзнанието, изменение на отношението към събития с вековна давност.

Преди сто години беше убит цар Николай Втори. Убит зверски, без съд и следствие, заедно с цялото му семейство и преданите му слуги.

Николай Втори беше човек, който направи за Русия може би повече от другите нейни управници. За това има многобройни исторически потвърждения. Сега до тях има широк достъп.

Затова трябва да се признае очевидното - не е трябвало да се убива царят. Всички наши нещастия през 20 век идват от това злодеяние.

Трябва да се извърши ето тази промяна в ума - Покаянието. И всичко ще се промени. Защото външното повтаря вътрешното.

На новото ниво на съзнание ще съотвества по-благоприятна действителност.

За да се разбере в какво направление ще се движи по-нататък обществото е необходимо да се даде оценка на всички събития от миналото. При това правилна оценка.

Именно на тази промяна на мисленето, на това Покаяние пречи коварният филм Матилда. Защото този филм показва царя-мъченик като развратник. Абсолютно нравственият управник на Русия е направен да изглежда в нашите умове като безнравствен и безотговорен.

И когато отидем да гледаме този филм, ние ще закрепим в съзнанието си злото. Ние ще направим избор в полза на злото. И неизбежно ще получим това зло във вид на беди и нещастия в най-близко бъдеще.

 

Владиците отрано ни дадоха Учение, което обяснява всичко случващо се от гледна точка на Божествения Закон и дадоха детайлни препоръки по прилагането на това Учение на практика.

Много ми е мъчно, че хора, които от много години четат Посланията на Владиците и дори са се обучавали на семинарите, така и не са разбрали Учението, което дават Владиците.

Затова отново и отново се връщам към Учението чрез конкретни примери от нашия живот. Филмът Матилда е такъв нагледен пример.

Има още едно положение от Учението, на което ми се иска да се спра. Необходимо е изменение на съзнанието на някакъв критичен процент от населението. Тогава всичко ще се промени. Затова приканвам всички вас към конкретни действия във физическия план, насочени към изменение на съзнанието, както на своето собствено, така и на хората около нас. Особено на младежта.

За тази цел е създаден сайтът #СтопМатильда! http://stopmatilda.ru.

Запознайте се внимателно с материалите от този сайт и разкажете за него на всички ваши познати.

Филмът Матилда е опасен с това, че младежта, която ще го гледа, нямайки необходимия житейски опит и способност за различаване, ще закрепи за цял живот в съзнанието си тези неправилни ориентири, които вече сто години тегнат над народа на Русия. И Русия ще бъде обречена на лутане в тъмата още 25 години ( времето за активен живот на това поколение, което  тепърва встъпва в живота). Ако, разбира се, Русия се съхрани като страна.

 

Владиците ни подсказват какво да направим:

 

"Какъв е изходът? Чакате ли от мен съвет и препоръки, как да постъпите? Ще ви кажа честно, ако сега съм въплътен в Русия, не бих могъл да балансирам кармата само с молитви.

Ако видите дете в горяща къща, която всеки момент може да рухне, какво ще правите? Ще се молите и ще призовавате да стане чудо или ще влезете в огъня и ще извадите детето?

Всеки решава сам за себе си този въпрос. Цялата работа е в чистотата на сърцето на молещия се. Ако сте уверени в своята святост, в това, че с молитва ще успеете да спрете всяко бедствие, аз се прекланям пред вашата вяра. И съм с вас във вашата молитва. И ще усиля молитвата ви с моето присъствие сред вас.

Но сега на Русия са нужни конкретни действия на физическия план. Особено това се отнася за просвещаването на децата и младежите. Лишени от всякаква идеология, лишени от елементарни нравствени основи, младите хора, които са бъдещето на Русия, няма да бъдат способни в зряла възраст да поемат върху себе си отговорността за страната."

Настъпи времето, когато трябва да започнете да действате!

Възнесеният Владика Игор, 5 април 2005 г.

 

Т.Н.Микушина

Светлина и любов!

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2017/2017-09-06.htm