Бъдещето на човечеството зависи единствено от вашите усилия в настоящия момент

 

Санат Кумара

20 юни 2017 г.

 

АЗ СЪМ Санат Кумара.

АЗ дойдох.

Колкото и трудни да са обстоятелствата на планетата Ние бързаме да ви дойдем на помощ. И при всяка наша среща ви протягаме Нашата ръка за помощ.

Неизменно.

Постоянно.

През световете.

Днес АЗ дойдох, за да отговоря на един въпрос, който мнозина от вас задават  мислено или на глас. Този въпрос буквално виси във въздуха над планетата. Този въпрос е: „Какво да правим? Има ли някакъв изход от задънената улица, в която навлезе човечеството сега?“

Възлюбени, Аз не се уморявам да повтарям, че винаги има Божествен изход от всяка ситуация и за всеки проблем има Божествено решение.

Ако нямаше такъв изход и такова решение Ние не бихме изразходвали толкова сили и енергия, за да идваме и да ви предаваме Нашите Слова.

Сега искам да ви напомня, че в днешно време на Земята са въплътени безпрецедентен брой светлоносци.

144 000 от въплътените светлоносци са потенциално готови да достигнат ниво на Христово съзнание. А вие знаете, че това е равнището на развитие на човешкото съзнание, на което е възможно обединение на хората на най-високото възможно ниво. По същество това ниво на съзнание е максимално близко до Възнесените Същества на Светлината.

На това ниво на съзнание е възможно истинско обединение на светлоносците в Духа.

Това е нивото на съзнание на Общината на Светия Дух. Това е нивото на съзнание на Братството на Светлината на Земята.

И това е нивото на съзнание, което трябва да бъде достигнато!

Ситуацията на планетата ще се промени почти мигновено веднага щом 144 000 светлоносци достигнат нивото на Христово съзнание и се обединят в Духовно Братство на Земята.

 

Защо това не се случва досега? Защо светлоносците не могат да се обединят?

АЗ мога да ви отговоря на този въпрос.

Цялата работа е във вас самите. Когато Духът на Единството, Братството и Любовта покълне във вашите сърца, вие се извисявате в своето съзнание до нивото на Христовото съзнание.

Всеки от вас е имал такива минути на озарение, вътрешно щастие и Радост.

Обаче проблемът се състои в това да удържате това състояние на съзнанието колкото е възможно по-дълго време. Отначало в продължение на един час, след това в продължение на един ден, след това – седмица, месец, година.

И ще настъпи момент, когато това ниво на съзнание ще стане за вас естествено и няма да поискате да се разделите с него под никакъв предлог. Никакви съблазни на света няма да могат да ви отклонят от Божествения вътрешен Път.

Нека сега да помислим заедно: защо въпреки всички усилия не успявате да поддържате високо ниво на съзнанието?

Има сили, които действат в света. Ние ги наричаме противоположни на Нас сили. И задачата на тези сили е да не допуснат преминаването на човечеството на ново ниво на еволюционното развитие.

Тези сили действат както вътре във вас, така и отвън. Затова, възлюбени, е трудно не само да се задържите на достойно ниво на съзнанието, но дори е трудно да го постигнете за кратко време.

Какъв е все пак изходът?

Само всекидневни усилия по пътя към Бога!

Само упоритост!

Само преданост на Волята на Бога!

Трябва ясно да осъзнавате, че бъдещето на планетата зависи единствено от вашите усилия в настоящия момент.

Необходимо е да се обединявате под бяло-синьото знаме на чистотата и предаността.

Всички светлоносци!

Запомнете: способността за обединение, за взаимодействие, е признак за израстване до съзнанието на Христос.

 Енергиите на епохата на Водолея – това са енергии на сътрудничество и взаимодействие.

Затова всичко, което противодейства на енергиите на Новата епоха ще бъде пометено.

Това е неизбежен процес.

Затова ви се дава Учението за избора.

Вие сами избирате дали да вървите по Пътя на еволюцията или подобно на миналогодишните листа да изчезнете в небитието.

Това е ваш избор.

И това е ваша отговорност.

Бог може абсолютно всичко.

Но Той не може да се намесва във вашата свободна воля.

И ако по своя свободна воля сте решили да вървите по пътя към бездната, това е ваш избор и ваша отговорност.

Дори само 144 000 светлоносци,  намиращи се във въплъщение, които са способни да поддържат Христово съзнание, ще променят света.

По-голямата част сред четящите тези редове имат потенциал да станат Христосъщества.

Има план и има направление на движението.

Всеки ден напомняйте на себе си и на всички, които са редом с вас за необходимостта да поддържате най-високото възможно ниво на съзнание!

Обединявайте се всеки ден под бяло-синьото знаме на чистотата и нравствеността, предаността към Волята на Бога и устремеността към светлото бъдеще.

Желая ви успехи по вашия Път към Вечността!

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2017/2017-06-05.html