Учението може да бъде предадено на бъдещите

 поколения само чрез книги

 

1. Смяната на циклите на Вселената има отношение към всеки от нас

 

От Учението на Владиците на Мъдростта е известно, че настъпи времето на Велик Преход, смяна на циклите на Вселената: приближи времето за свиване на Вселената, за свиване на проявените светове.

Цикълът на Вселената има отношение към всеки индивид. Всеки човек отначало се движи навън(да изпълни всичките си желания, да опита всичко). Но настъпва етап, когато той се е наситил на всичко в материалния свят, опитал е всичко и у него остава само едно желание – да се върне у Дома, при Бог. Т.е. по обратния Път към Бога остава само едно желание - „Да служи на Бог“.

И тогава цялата дейност, животът на човека, се превръщат в саможертва – всичко, което той  прави не е за него, а за другите.

Ето за тези хора Владиците даваха своите Послания десет години – за хората, които са се приближили до точката на връщане към Бога.

Как да превърнем живота си в Служение?

 

2. Необходимо е да действаме

Владиците ни дават една от най-важните препоръки по нашия Път за връщане  към Богaда действаме, да действаме и да действаме.

Много от нас не разбират какво означава да действаме и за какво да действаме. Защо е важно за нас да действаме именно във физическия свят?

Когато действаме в материята, когато използваме материята, предметите във физическия свят, ние неизбежно получаваме плодовете на нашите действия във физическия план, буквално се сблъскваме с тези плодове. Това означава, че можем да ги оценим. „Съдете по плодовете“ - казвал Иисус. В днешно време това е най-верния критерий.

 

3. Да действаме с правилен мотив

Когато действаме, най-главното, най-важното, е да разберем мотива на нашите действия – какво ни подбужда към дейност и за какво се извършва тя. Да действаме с правилен мотив, да разберем своя мотив понякога е много трудно.

Владиците ни указват правилния мотив – да работим за общото благо, за целия Живот, за Бога.

Да се върви по Пътя на действието, означава да се върви по пътя на Карма Йога, пътя на безкористното действие.

 

4. Среда за нашите действия

 

За да действаме ни е необходима среда, в която можем да правим това. Ние имаме тази среда.

Имаме Сириус-Центрове, Фонд „За Нравственост!“, ООД „Национална идея за Русия“, Издателска Къща, сайт „Сириус“ в you tube. Това създава средата, в която можем да действаме и да Служим на Бог.

 

5. Необходими условия за нашите действия

 

Кои са тези условия?

1) да имаме желание за действие.

2) да се учим заедно да вземаме решения.

3) да разпределяме пълномощията и задълженията.

4) да търсим ресурси за осъществяване на мероприятията.

5) да осъществяваме замисленото.

6) да обмисляме и градим планове.

 

Господ Шива:

"Веднага щом насочите мислите си в нужната посока, напълвате образите, които възникват в главата ви с Божествена енергия, Аз ще имам възможност да ви помогна и да напълня вашите образи със Своята енергия".

 

6. Учението на Владиците на Мъдростта трябва да се разпространява чрез книгите

 

Още от самото начало, когато Владиците започнаха да дават Учението, Те предполагаха, че То трябва да  се разпространява чрез книги.

Книгата има дълготрайно, продължително действие.

Спомнете си например как  са стигнали до нас Библията, Корана. Те не са стигнали до нас чрез интернет. Тези Учения са стигнали до нас във вид на книги.

Учението на Великото Бяло Братство, както казваше Ванга, е „Огнена Библия“.

Владика Сен Жермен казва, че Посланията – това е Библията за епохата на Прехода.

Ние трябва да съхраним тази „Библия“ - Посланията на Владиците, за следващите поколения!

Можем ли да съхраним и предадем на следващите поколения повереното ни Учение чрез компютъра или на сайта? А ако се случи нещо с интернет?

Само книгите ще предадат Учението!

    - Владиците присъстват във всяка книга.

    - Дори сами по себе си книгите променят пространството.

    - Това ще действа още няколко години. Какво ще се случи по-нататък, е неизвестно.

 

 

Т.е. дори ако човек вземе книгата, не я чете, а просто я постави на рафта, то, все едно, книгата ще „работи“ - ще промяна околното пространство.  И е възможно човек някога да поиска да я прочете.

Изследванията на учените доказват, че човек се развива само  тогава, когато чете книги. Компютърът, телевизорът, водят до деградацията на хората.

Сега в Америка има елитни школи, колежи за деца на много богати хора. В тези учебни заведения е забранено да се гледа телевизия, да се използва компютър и телефон. Там обучават само с помощта на книги. Човек се развива само тогава, когато чете книги. Ако не чете, мозъкът не се развива.

Учението може да бъде предадено на бъдещите поколения само чрез книги.

Затова нашата задача е да дадем възможност на хората да имат книгите. Просто да се разпространяват книгите. По всякакви начини – като подарък на познати, даване в библиотеки, продаване чрез магазини и т.н.

Случва се хуманитарна катастрофа. Нашите действия, Карма-Йога, трябва да бъдат насочени към разпространяването на колкото е възможно повече книги.

 

 

Конспектът за изказването на Т.Н.Микушина в Учебния Център през март 2015 г.

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

r.sirius-ru.net/2017/2017-12-04.html