С Любов, със сърцата си откликваме

 на призива за Покаяние!

(писмо от Рига)

 

 

В Латвия и двете книги на ИД „СириуС“ за император Николай II са издадени на латвийски език.

Книгата „Покаянието ще спаси Русия. За Царското семейство“ беше издадена на латвийски език още в края на 2014 година от издателство Sol Vita. Пак тогава, в Сириус-Центъра в Рига, се състоя особено незабравима среща, посветена на тази книга.

От тази среща в развитието на нашето съзнание започна етап на по-дълбоко осъзнаване на нашата отговорност – на всеки един от нас – за по-нататъчната съдба на Русия и на цялата планета. Аз самата бях на тази среща и мога да потвърдя, че всички, които присъствахме там, бяхме готови за тази промяна на ума, за преосмислянето, на вътрешно ниво на нашите души.

Помня, как след това, с отворени сърца получихме величайша подкрепа от Небесата в зимния цикъл от Послания на Владиците в същата онази 2014 година, и особено, от Посланието на Майка. То е истинско Ръководство за действие! Показан е даже пътят, как да се действа. Да започнем със себе си, с работа върху самите нас да отгледаме в сърцето си Божествената Любов и да Я даваме на хората, на Земята. Тогава спящите души ще могат да се пробудят за осъзнаване. За осъзнаване на Покаянието, разкаянието, което наполовина облекчава кармата. Та нали Любовта говори от сърце на сърце, без намесата на плътския ум. Любовта (с главна буква, Божествената Любов) разтваря всичко негативно по своя Път; за нея няма прегради.

Пред нас никога не е стоял вопросът да се молим ли или не за Русия; за това свидетелства активността в Молитвените Бдения. Също така, съвсем естествено и от само себе подразбиращо се беше това, че подписахме Петицията за Покаяние към Всевишния (много сме благодарни на инициаторите).

А сега сме особено много и сърдечно благодарни на Татяна Николаевна за възможността да участваме в предстоящото 33-дневно Молитвено Бдение „Покаянието ще спаси Русия“. До този момент ние се молехме и разкайвахме, поотделно, а по-рядко съвместно (в едно и също време, но физически всеки у дома си). Сега това е организирано от Посланика! За мен тази голяма радост на очакването от дълбината на сърцето ми и на сърцата на още няколко от нас се претворява в живота ни! Молитвената вълна с Покаянието ще може обиколи цялата планета! Силно се надяваме, че нашата обща активност ще бъде достатъчна, за да погаси повече карма, отколкото до сега.

Дълбоко съм убедена, че именно сега, настройката преди това особено 33-дневно Молитвено Бдение е извънредно важна. Ние ще продължим да обсъждаме всичко това в нашия кръг, за да участваме правилно в Бдението. Тъй като аз предавам информацията към всички от Латвия, моето задължение се увеличава, за да могат хората да получат също така знания за необходимото качество на молитвата, за сънастройване с Бога, за подходящата духовна дисциплина.

Разбирам сънастройването с Бога и подготовката за предстоящото Бдение така: Покаянието трябва да започне преди Молитвеното Бдение, желателно е още сега, а преди Покаянието ние трябва да се сънастроим с Бога, така че в нас да присъства Божествената Любов. Това, навярно е идеалният вариант, но със сигурност много от нас са способни на това. При такава настройка, в молитвено състояние на съзнанието, не само от чувство за дълг, не поради това, че така трябва по логиката на ума, но по вътрешен подтик от дълбините на сърцата ни, ние ще се молим с Божествена Любов.

Пламъкът на Любовта се вижда от Възнесените Владици, Те ще усилят още повече действието на Молитвата. В сътрудничество с Тях ще постигнем успех! Вярвам в това.

Завършвам писмото си, макар, че темата е неизчерпаема, като Живота, като Любовта...

С това ново осъзнаване ще се обединим по Дух за Чудото, което ще спаси Русия и целия Свят!

С Любов, Лига