Т.Н. Микушина за филма «Матилда

 

Част 2. Момент на истината. Момент на избора[1]

Не просто развлекателен филм с име „Матилда

 

 

 

Пускането на филма „Матилда“ изглежда като незначително събитие. В действителност ходът на историята си върви, върви, върви, включвайки в себе си много събития. Но има такива събития, които са много важни. Пускането на филма „Матилда“ е точно такова ключово събитие, много важно събитие. Защо? Защото го пускат именно в този исторически момент, който преди 100 години обърна цялото развитие на Русия и целия свят в негативна посока, в небожествена посока. И ето минаха точно 100 години, и противоположните сили правят още един ход, за да затвърдят в съзнанието на хората в Русия и в целия свят правотата на тези сили.

Царското семейство са били посланици на Бога, те са били помазаници Божии и са отстоявали Доброто, отстоявали са Бога, отстоявали са Светлината. И когато убили Царското Семейство, съвсем злодейски ги убили, и никой в цяла Русия, нито едно съсловие не е застанало в защита на Царското Семейство, т.е. фактически Русия преди 100 години се е отрекла от Бога в лицето на помазаниците Божии. Тя се отрекла от Бога. И когато Русия се отрекла от Бога, 100 години ние се лутахме в пълна тъмнина: колко жертви се дадоха, колко репресии имаше, каква несправедливост имаше.

Изминаха 100 години и има възможност за връщане отново на Божествения Път. Цяла Русия има възможност да се върне на Божествения Път на развитие. За това е необходимо просто да се промени отношението, да се постави точка над „i“-то. Да се каже: ето това е бяло, ето това е черно. Ние сме за Бога, ние сме против тази несправедливост, която съществуваше през тези 100 години. И дотогава, докато всеки човек, който живее сега в Русия, не направи този избор, не направи оценка вътре в себе си, нищо няма да се промени. Трябва да се направи оценка. Всеки човек трябва да направи оценка на тези събития със столетна давност.

И тогава, когато се пуска този филм и ние не правим нищо, за да не се състои тази несправедливост, ние отново се спускаме в бездната на мрака, който съществува в Русия вече 100 години.

 

Затова върви, върви историята с плавен ход и след това настъпва моментът на истината. Моментът на избора. Сега ние се намираме именно в такъв момент. Какво ще изберем – Бога или дявола? Избираме Светлината или избираме мрака? Избираме Доброто или избираме злото? Ето го този момент на избора.  Това не е просто развлекателен филм с име „Матилда“. Това е моментът на истината. Какво ще изберем? Ще допуснем ли показването на този филм по екраните или решително ще му се възпротивим? Това е много важно.

 http://r.sirius-ru.net/2017/2017-10-01.html

 

*    *    *


 

[1]  Текстът е набран от аудио-запис и съхранява всички особености на устната реч.

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!